Räätälöidyt valuuttasuojat

Valuuttatermiini ja ostettu optio ovat valuuttariskien hallinnan perustuotteita. Niitä yhdistelemällä voidaan rakentaa yritysten yksilöllisiin tarpeisiin räätälöityjä suojausratkaisuja.

Räätälöidyt valuuttasuojat Esimerkkejä Ehdot Räätälöidyt valuuttasuojat

Räätälöidyt valuuttasuojat ovat yhdistelmiä perustuotteista

Rakenteilla saadaan tyypillisesti 100 %:n suoja ennaltasovitulle tasolle, mutta säilytetään hyötymismahdollisuus suotuisasta kurssiliikkeestä. Rakenteet voivat olla termiinin tavoin nollakustanteisia tai niistä voidaan maksaa option tavoin preemio.

Esimerkkejä

Esimerkkejä räätälöidyistä suojausrakenteista

Räätälöidyt suojausrakenteet yhdistävät tyypillisesti optioiden ja termiinien parhaat puolet, eli tarjoavat nollakustanteisen suojan epäsuotuisia kurssiliikkeitä vastaan, mutta jättävät hyötymismahdollisuuden auki suotuisista kurssiliikkeistä. Alla kaksi esimerkkiä yleisesti käytetyistä nollakustanteisista rakenteista.

Kaulus

Siinä missä termiini lukitsee kurssin nykyiselle tasolle, kaulus rajaa kurssille vaihteluvälin. Kauluksessa sovitaan kurssille ala- ja ylälaita. Esimerkiksi tuontiyritys saa siis tietoonsa heikomman mahdollisen kurssin (alalaita), mutta jättää hyötymismahdollisuuden auki kauluksen ylälaitaan asti. Kaulus on nollakustanteinen suojausratkaisu.

Lisähyötytermiini

Yritys, joka uskoo, että kurssi tulee kehittymään suotuisaan suuntaan, mutta ei halua maksaa suojauksesta preemiota, voi suojautua lisähyötytermiinillä. Lisähyötytermiinissä sovitaan suojataso, joka määrittää heikoimman mahdollisen valuuttakurssin. Kurssin liikkuessa positiiviseen suuntaan yritys pääsee hyötymään kurssiliikkeestä ennalta määrätyllä osuudella (10-90 %).

Ehdot

Ehdot

Tuotteet edellyttävät Nordean asiakkuutta ja johdannaisyleissopimuksen tekemistä. Saadaksesi lisätietoja käänny asiantuntijoidemme puoleen. Autamme mielellämme.