Yrityksen Salkkuanalyysi

Nordea tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisen, yksilöllisen analyysin yrityksen taseen molemmista puolista. Uuden Salkkuanalyysin avulla päivität sijoitussalkkusi vastaamaan omia sijoitustavoitteitasi ja otat haltuun lainasalkkusi korkoriskin.

Salkkuanalyysi Ominaisuudet Ehdot Salkkuanalyysi

Salkkuanalyysin avulla sijoitusten ja lainojen riskit haltuun

Viime vuosien voimakkaat markkinaliikkeet ovat saaneet sijoittajat punnitsemaan uudestaan sijoitussalkkunsa riskejä suhteessa tuottoon. Lisäksi heilunta korkomarkkinoilla altistaa lainasalkun riskille korkokustannusten noususta.

Salkkuanalyysin avulla hahmotat niin sijoitus- kuin lainasalkkusi riskit, ja päivität ne vastaamaan tavoitteitasi suositustemme avulla.

Salkkuanalyysi on yksilöllinen, joten se sopii niin kokeneelle sijoitusyritykselle kuin ylimääräisen likviditeetin hallintaan. Analyysin avulla pystytään selkeästi hahmottamaan salkun nykyinen tila.


Salkkuanalyysi sisältää:

  • Tilisaldoanalyysin avuksi likviditeetin hallintaan

  • Kattavan kuvauksen nykyisen sijoitussalkun riskistä ja tuotto-odotuksesta

  • Sijoittajan riskiprofiiliin ja sijoitusaikaan sopivan optimaalisen ja hajautetun sijoitussuosituksen

  • Graafisen kuvauksen lainasalkun ja suojausten lyhennysohjelmasta

  • Laskelman lainasalkun korkokustannuksista eri korkoympäristöissä

Ominaisuudet

Räätälöityä analyysiä yrityksesi tarpeisiin

Salkkuanalyysissä yrityksen sijoitussalkku puretaan palasiin ja sen riskiä simuloidaan. Tällä tavoin saadaan kuva siitä, kuinka helposti sijoitussalkun tuotto on tappiollista ja mikä on salkun tuotto-odotus.

Sijoitusanalyysi sisältää myös optimoidun sijoitusehdotuksen, jonka lähtökohtana ovat yrityksesi yksilölliset tarpeet. Suosituksessa voi hyödyntää Nordean asiantuntijoiden näkemystä tulevasta markkinakehityksestä tai ehdotus voi pohjautua täysin asiakkaan näkemykseen markkinoista.

Luottoanalyysin avulla hahmotat yhdellä silmäyksellä lainasalkkusi nykyisen tilan ja tulevan kehityksen. Analyysissa pureudumme yrityksesi lainasalkun korkoriskiin tarkastelemalle suojausasteen tulevaa kehitystä. Lisäksi laskemme, miten lainanhoitokustannuksesi kehittyisivät erilaisissa korkoympäristöissä.

Ehdot

Ehdot

Salkkuanalyysi on maksuton ja voit pyytää sen yhteyshenkilöltäsi.

Sijoitussuosituksissa olevat tuotteet edellyttävät Nordean asiakkuutta. Lainasalkun korkoriskin suojaus edellyttää johdannaisyleissopimuksen tekemistä.

Saadaksesi lisätietoja käänny asiantuntijoidemme puoleen. Autamme mielellämme.

 

Sijoitusriskien hallinta

 

Selkeyttää vastuunjakoa ja tehostaa päätöksentekoa

Riskipolitiikan avulla voidaan jäsentää markkinariskien hallinnan tavoitteet sekä käytännön toimintamallit.

 

Talouskatsaukset ja julkaisut

Tutustu ajankohtaiseen ja laajaan valikoimaamme.