Räätälöidyt korkosuojat

Yrityksen korkoriskin määrittäminen on korkosuojauksen lähtökohta. Perinteisten korkokattojen ja koronvaihtosopimusten lisäksi korkosuojauksia voidaan räätälöidä asiakaskohtaisesti.

Räätälöidyt korkosuojat Ehdot Räätälöidyt korkosuojat

Suojausvaihtoehtoja eri tarpeisiin

Korkoriskin suuruuden ja luonteen lisäksi suojauksen valintaan vaikuttavat mm. korkonäkemys ja markkinatilanne. Korkosuojauksiin voidaan näiden mukaisesti laittaa erilaisia ehtoja, jotka vaikuttavat kulloinkin maksettavaan korkoon. Lisäksi tehdään sopimuksia, joissa suojaus esimerkiksi vaihtuu toisenlaiseksi sovitun ajan kuluttua.

Suojausvaihtoehtojen edut yritykselle

  • Suojaus voidaan sovittaa korkoriskiin sopivaksi.
  • Markkinanäkemys ja markkinatilanne otetaan suojauksessa huomioon.
  • Voidaan räätälöidä esimerkiksi suojauksia, joissa asiakas saa alennusta korkokuluihin suojauksen ensimmäisinä vuosina.

Huomioitavaa suojausvaihtoehdoissa

Räätälöidyn korkosuojauksen riski riippuu toteutetusta ratkaisusta. Hyvä esimerkki erillisten korkosuojaussopimusten yleisistä riskeistä löytyy koronvaihtosopimuksesta.

Ehdot

Ehdot

Tuotteet edellyttävät Nordean asiakkuutta ja johdannaisyleissopimuksen tekemistä. Saadaksesi lisätietoja käänny asiantuntijoidemme puoleen. Autamme mielellämme.

Korkosuojaus

 

Heilunta korkomarkkinoilla synnyttää riskin

Riskiltä voidaan suojautua erilaisia suojaustuotteita hyödyntäen.

 

Suojaudu korkojen nousulta

Yrityksille on tarjolla eri tarpeisiin sopivia korkosuojaustuotteita.