Yritystodistus

Yritystodistukset ovat lyhytaikaisia sijoituskohteita, jotka sopivat yrityksille ja yhteisöille. Yritystodistusohjelman puitteissa yritys tai yhteisö voi puolestaan laskea liikkeelle yritystodistuksia ja saada joustavasti lyhytaikaista rahoitusta.

Yritystodistus Tuotto Esimerkki tuotosta Yritystodistus

Yritystodistus sopii kassavarojen sijoittamiseen

Sijoituksen tekohetkellä sovitaan yritystodistuksen sijoitettava pääoma, sijoituksen pituus ja korko. Sijoitusaika on yhdestä päivästä vuoteen.

Yritystodistuksen edut yritykselle

  • Sopii kassavarojen hallintaan lyhytaikaisena sijoituksena.
  • Tuotto tyypillisesti parempi kuin muissa rahamarkkinasijoituksissa.
  • Sijoituksen voi myydä ennen sen erääntymistä.

Tuotteessa huomioitavaa

  • Tuotteeseen liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Tällä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi, eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyyden johdosta menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan.
Tuotto

Tuotto ja sijoitettava määrä 

Yritystodistuksen tuotto on tyypillisesti sijoitustodistusta korkeampi.  Yritystodistuksen eräpäivänä sijoittajan tilille maksetaan sijoituksen nimellisarvo, joka sisältää sijoitetun pääoman ja koron. Sijoittaja voi myydä todistuksen pankille myös ennen eräpäivää.

Minimisijoitus on 100 000 euroa ja sijoituksia voi tehdä 100 000 euron erissä. Yritystodistus on paperimuotoinen eli sijoittaja ei tarvitse arvo-osuustiliä.

Esimerkki tuotosta

Tuotto eräpäivänä on hinnan ja nimellisarvon erotus

Yritystodistusten tuotto lasketaan eräpäivään asti pidettävälle sijoitukselle hankintahinnan ja nimellisarvon erotuksena. Mikäli sijoitus myydään ennen eräpäivää, tuotto on takaisinmyyntihinnan ja hankintahinnan erotus. Takaisinmyyntihinta saadaan diskonttaamalla nimellisarvo kaupantekopäivästä nimelliseen eräpäivään ko. periodille noteerattavalla korkoprosentilla.

Esimerkki tuoton muodostumisesta

Yritys ostaa nimellisarvoltaan 200 000 euron yritys-, kunta tai sijoitustodistuksen. Todistus on 3 kk pituinen ja tuotto on 4 %*. Sijoittaja maksaa sijoituksesta 198 019,80 = 200 000 / (1+ (0,0400 x 90/360)).

Esimerkki 
Sijoitettava määrä, diskonttoarvo198 019,80
Tuotto-%*4 %
Sijoitusaika3 kk
Nimellisarvo 200 000
Tuotto euroina 1 980,20 

 

*Esimerkki tuottotasosta. Tuotto muuttuu mm. korkotason muuttuessa.

Mikäli sijoittaja pitää todistuksen 3 kuukautta, hän saa sijoituksen erääntyessä 200 000 euroa. Tuotto on 1 980,20 euroa, eli sijoitetulle 198 019,80 eurolle yritys saa 4 % korkoa 90 päivälle.

Mikäli sijoittaja haluaa myydä sijoituksen takaisin ennen eräpäivää, vaikuttaa myyntihetkenä sijoituksen loppuajalle noteerattava korko hallussapitoajan tuottoon. Korkotason nousu pienentää tuottoa ja vastaavasti korkotason lasku parantaa tuottoa.