Nordea Crowdfunding

Suomi tarvitsee kasvua, yrittäjyyttä ja uusia innovaatioita. Nordea haluaa olla mukana tukemassa suomalaisia yrityksiä ja yrittäjiä talouden ja yrityksen elinkaaren eri vaiheissa.

Nordean Crowdfunding -palvelu on tarkoitus tuoda markkinoille, kun uusi laki on astunut voimaan. Suomessa ollaan parhaillaan selkiyttämässä joukkorahoitukseen liittyvää lainsäädäntöä. Eduskunnan käsittelyssä on hallituksen esitys joukkorahoituslaiksi. Sen avulla halutaan luoda joukkorahoitukselle selvät pelisäännöt Suomeen.

Siirry palveluun tästä

Mikä joukkorahoituspalvelu? Joukkorahoitus Nordean palveluna Mikä joukkorahoituspalvelu?

Tietoa yritykselle

Nordean yritysasiakkaille suunniteltu palvelu tulee tarjoamaan uudenlaisen keinon löytää rahoitusta hankkeille, jotka auttavat yritystä kasvamaan ja luomaan työpaikkoja.

 

Tietoa sijoittajalle

Tulevassa palvelussamme voit sijoittaa alku- tai kasvuvaiheessa olevaan yritykseen, tukea itsellesi tärkeitä hankkeita sekä olla mukana kehittämässä lähialueesi yritystoimintaa.

Joukkorahoitus Nordean palveluna

Nordea Crowdfunding -palvelussa toimimme välittäjänä, joka saattaa joukkorahoitusta etsivän yrityksen ja siitä kiinnostuneen sijoittajan yhteen. Palvelussa on kyse osakepohjaisesta joukkorahoituksesta, eli sijoittaja merkitsee annissa listaamattoman osakeyhtiön osakkeita. Joukkorahoituspalvelumme toteutetaan arvo-osuusmuotoisena.

Nordean Crowdfunding -palvelun on suunniteltu olevan helppokäyttöinen digitaalinen palvelu, joka mahdollistaa yritykselle sosiaalisen median vahvan hyödyntämisen rahoituksen hankinnassa. Yritys voi saada jopa verkoston, jonka asiantuntemusta se pystyy hyödyntämään esimerkiksi tuotekehityksessä tai uusien tuotteiden ja palveluiden testaamisessa.

Sijoittaja-asiakkaillemme Nordea Crowdfunding mahdollistaisi tilaisuuden päästä mukaan sijoittamaan suomalaiseen alku- tai kasvuvaiheessa olevaan yritystoimintaan. Sen avulla sijoittaja pääsee suoraan tukemaan suomalaisia innovaatioita ja suomalaisten yritysten kasvua. Listaamattomiin kasvuyrityksiin liittyy suuri riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoittajalle, joka ymmärtää tämän riskin, joukkorahoitus tarjoaa erittäin mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Mukaan pääsee usein pienelläkin summalla.