Nordea Corporate 360°

Nordea Corporate 360° -palvelu tarjoaa asiakkaalle oikotien riskienhallinnan parhaisiin käytäntöihin.

Riskienhallinta Riskienhallinta

Riskienhallinta

Taloudellisen toimintaympäristön muutos asettaa kasvavia vaatimuksia riskienhallinnalle.

  • Rahoitusmarkkinoiden voimakkaat liikkeet säännöllisiä

  • Voimistunut epävarmuus korostaa ennalta varautumisen merkitystä

  • Rahoitusmarkkinoiden lisääntyvän sääntelyn vaikutukset vielä tuntemattomia


Nordea Corporate 360° -palvelu tarjoaa yritykselle väylän hyödyntää riskienhallinnan parhaita käytäntöjä.

  • Jäsenneltyjä lähestymistapoja korko- ja valuuttariskien systemaattiseen hallintaan

  • Tavoitteena käytännön valmiuksien luominen koko riskienhallintaprosessille

  • Ulkopuolinen näkökulma isompiin tai pienempiin rahoitusriskienhallinnan kysymyksiin


Nordea Corporate 360° -palvelun asiakkaana yritys saa lisäksi:

  • Selkeän käsityksen yritykseen kohdistuvista riskeistä ja niiden vaikutuksista

  • Tukevalle pohjalle rakentuva riskienhallintapolitiikka

  • Riskienhallinnan tavoitteiden ja markkinaympäristön kanssa yhteensopivat suojaukset