Nordea Corporate 360°

Nordea Corporate 360° -palvelu tuo yrityksen ulottuville vaihtoehtoisia rahoituslähteitä.

Likviditeetti Likviditeetti

Likviditeetti

Rahoitusmarkkinoiden alati kiristyvällä säätelyllä saattaa olla ennalta arvaamattomia vaikutuksia.

  • Rahoituslaitoksiin kohdistuvat rasitteet välittyvät myös asiakkaisiin

  • Vahvimmin vaikutukset näkyvät pk-yrityksissä

  • Varautuminen korostuu myös maksuvalmiuden suunnittelussa


Nordea Corporate 360° -palvelu avaa yritykselle kanavan vaihtoehtoisiin rahoituslähteisiin.

  • Yritystodistukset keinona varmistaa lyhytaikainen maksuvalmius

  • Sijoitusten takaisinlainaus osana maksuvalmiuden turvaamista