Nordea Corporate 360°

Kassanhallintamallin avulla pyritään eroon tuottamattomasta kassavarojen makuuttamisesta.

Kassanhallinta Kassanhallinta

Kassanhallinta

Kassanhallintamallin avulla pyritään eroon tuottamattomasta kassavarojen makuuttamisesta.

  • Suunnitelmallinen kassavarojen sijoittaminen maksuvalmiustarpeiden pohjalta antaa korkeamman tuotto-odotuksen

  • Automaattinen varojen siirtopalvelu helpottaa kassanhallinnan päivittäisiä rutiineita


Tuotto-odotuksen nostaminen edellyttää sijoitusten pidempää maturiteettia.

  • Sijoitushorisontin pidentäminen tapahtuu maksuvalmiudesta tinkimättä