Markets 360° -palvelut

 

Ratkaisut markkinariskien

hallintaan ja sijoittamiseen

Lue lisää
Palvelukokonaisuuden sisältö Palvelukokonaisuuden sisältö

Advisory 360°

Räätälöityjä riskienhallinnan ratkaisuja suurille yritysasiakkaille

Advisory 360° on suurille yritysasiakkaille suunnattua yksityiskohtaista neuvontaa markkinariskien hallintaan

Analyysi 360°

Kokonaisvaltaista markkinariskien hallintaa asiakkaan tarpeen mukaan

Analyysi 360° tarjoaa markkinariskianalyyseja pienemmille yrityksille

Corporate 360°

Apua talousjohdon arkeen

Corporate 360° on jatkuva palvelu markkinariskien- ja kassanhallintaan keskisuurille ja suurille yrityksille

Kunta 360°

Tukea kuntasektorin markkinariskien hallintaan

Pitkäjänteinen neuvonta helpottaa kuntia, kuntayhtymiä ja kunnallisia yhtiöitä korkoriskien hallinnassa

Portfolio 360°

Tavoitteena kassan ostovoiman säilyttäminen ja tuottava sijoittaminen

Yksilöllinen ja kattava neuvonta tehostaa kassanhallintaa ja sijoittamista