Iso tuottopotentiaali

Hyvää potentiaalia - rajattomat tuottomahdollisuudet

Warrantit tuovat jännittävän lisän sijoituksiin. Koska warranttien arvo voi vaihdella nopeastikin sekä kurssien noustessa että laskiessa, on tärkeää, että tutustut tuotemateriaaliin saadaksesi käsityksen warranttien toiminnasta. Warranttien suuri tuottopotentiaali liittyy niihin sisältyvään korkeaan riskiin.

Warrantti muodostuu neljästä osasta

Kohde-etuus: Warrantin arvonkehitys on sidottu kohde-etuuden kehitykseen. Tavallisimpia kohde-etuuksia ovat osakkeet, esim. Nokia. Nordea tarjoaa warrantteja, joiden kohde-etuuksia ovat pörssin vaihdetuimmat ja tunnetuimmat osakkeet. Kohde-etuus voi olla myös esimerkiksi hyödyke tai valuutta.

Laji: Warrantti voi olla joko osto- tai myyntiwarrantti. Jos esimerkiksi arvioit, että Nokian osakkeen kurssi nousee, ostat ostowarrantin, jonka kohde-etuus on Nokia. Jos osakekurssi todella nousee, saat voittoa myymällä ostowarrantin. Jos taas arvioit Fortumin osakkeen kurssin laskevan, valitset myyntiwarrantin. Jos osakekurssi todella laskee, saat voittoa myymällä myyntiwarrantin.

Päättymispäivä: Warrantin voimassaoloaika on rajattu ja sillä on ennalta määrätty päättymispäivä. Nordean valikoimissa on useita warrantteja, joiden kohde-etuus on sama mutta joiden päättymispäivä vaihtelee. Päättymispäivä voi olla seuraavana päivänä tai vaikkapa vuosien kuluttua.

Lunastushinta: Lunastushinta kertoo, millä tasolla osakekurssin on oltava päättymispäivänä, jotta tuottoa maksettaisiin. Ostowarrantille maksetaan päättymispäivänä tuottoa, jos osakekurssi ylittää lunastushinnan. Jos osakekurssi alittaa lunastushinnan tai on samalla tasolla kuin lunastushinta, tuottoa ei makseta. Myyntiwarranttien tuotto määräytyy päinvastoin. Tuottoa maksetaan, jos osakekurssi alittaa lunastushinnan päättymispäivänä. Jos osakekurssi ylittää lunastushinnan tai on samalla tasolla kuin lunastushinta, tuottoa ei makseta. Nordean valikoimissa on useita warrantteja, joiden kohde-etuus on sama, mutta joiden lunastushinta vaihtelee.

Warrantin nimi kertoo paljon

Kaikki Nordean warrantit ovat listattuna pörssiin ja niillä on yksilöllinen nimi. Nimi sisältää paljon tietoa neljästä edellä mainitusta osasta. Esimerkki:

NOK4L68NDS

Warrantin nimen kolme ensimmäistä kirjainta, NOK, tarkoittavat kohde-etuutta. NOK on lyhenne Nokia corporation -osakkeesta.

Numero 4 kuvaa warrantin erääntymisvuotta, joka tässä tapauksessa on vuosi 2014.

L-kirjain kuvaa kahta eri ominaisuutta. Toisaalta siitä käy ilmi, onko kyseessä osto- vai myyntiwarrantti, ja toisaalta missä kuussa vuonna 2014 warrantti erääntyy. Ostowarrantteja vastaavat kirjaimet A–L ja myyntiwarrantteja kirjaimet M–X. A ja M tarkoittavat tammikuuta, B ja N helmikuuta jne.

KuukausiTammiHelmiMaalisHuhtiToukoKesäHeinäEloSyysLokaMarrasJoulu
Ostoabcdefghijkl
Myyntimnopqrstuvwx

Warranttien lukumäärä suhteessa kohde-etuuteen

Yksi warrantti ei useimmiten vastaa kokonaista osaketta, vaan se hinnoitellaan yleensä osakkeen osana, jolloin esimerkiksi viisi tai kymmenen warranttia vastaa yhtä osaketta. Yleensä siis esimerkiksi kymmenen Nokian warranttia vastaa yhtä Nokian osaketta. Warranttien lukumäärää suhteessa kohde-etuuteen kutsutaan kertoimeksi.

Warrantit Turbowarrantit Lisätietoa Kaupankäynti Hinnat Ehdot Warrantit
Turbowarrantit Lisätietoa

Iso tuottopotentiaali

Rajattomat tuottomahdollisuudet

Warrantit tuovat mielenkiintoisen lisän sijoituksiin. Warranttien arvo voi vaihdella nopeastikin sekä kurssien noustessa että laskiessa. Siksi on tärkeää, että tutustut tuotemateriaaliin saadaksesi käsityksen warranttien toiminnasta.

Näin warrantit toimivat

Muutama konkreettinen esimerkki

Tässä on muutamia esimerkkejä warranttikaupasta.

Avainluvut

Warrantin voi myydä ennen eräpäivää

Kaikki Nordean warrantit ovat pörssilistattuja, ja ne voi myydä helposti milloin vain niiden voimassaoloaikana.

Warrantin arvo ennen eräpäivää

Nordean tarjoamille warranteille määritetään osakkeiden tapaan sekä osto- että myyntikurssi

Myyntikurssi tarkoittaa hintaa, joka maksetaan warranttia ostettaessa. Ostokurssi taas kertoo warrantin myynnistä saatavan hinnan. Kulloisetkin osto- ja myyntikurssit perustuvat useisiin eri tekijöihin.

Valitse sopivin warrantti

Mikä warrantti vastaa omaa näkemystäsi?

Valitse warrantti, joka vastaa omaa näkemystäsi. Valikoimaan kuuluu satoja erilaisia warrantteja. Löytääksesi sinulle sopivan warrantin sinun on ensin päätettävä, mikä kohde-etuus on kiinnostava ja miten uskot sen kehittyvän.

Riskit

Warrantteihin liittyvät riskit

Warrantit ovat monimutkaisia arvopapereita. Tutustu ennen ostopäätöstä lopullisiin ehtoihin ja ohjelmaesitteeseen, jotta saisit käsityksen warranttien rakenteesta. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riskejä. Tähän on koottu warranttisijoitusten keskeiset riskit.

Kaupankäynti

Article header

Nordean warrantit ovat listattu Helsingin pörssiin, ja Nordea määrittää niille normaaleissa markkinaolosuhteissa osto- ja myyntikurssin. Warranteilla voi siis käydä kauppaa milloin tahansa ja yhtä helposti kuin osakkeilla. Päätät itse pidätkö sijoituksen minuutin, päivän vai kauemmin. Warranteilla käydään kauppaa kappaleittain. Jos esimerkiksi yksi warrantti maksaa 10 euroa, maksaa 1 000 kappaletta 10 000 euroa.

Verkkopankissa:

1. Kirjaudu verkkopankkiin
2. Valitse Säästöt ja sijoitukset
3. Valitse Kaupankäynti
4. Valitse Osta ja myy ja sen jälkeen Tuote-kohdassa Warrantit
5. Kirjoita Nimi-kenttään kohde-etuutena olevan yhtiön nimi. Jos jätät kentän tyhjäksi, näet luettelon Nordean kaikista warranteista. Alasvetovalikosta voit valita kohde-etuuden, viimeisen kaupankäyntipäivän, liikkeeseenlaskijan ja warranttityypin. Napauta Haku.

Hinnat

Lisätietoa warranteista sekä hinnat löytyvät täältä.

Ehdot

Ehdot

Tutustu tarkemmin warranttien tuotonmuodostukseen, riskeihin ja kuluihin lukemalla warrantin ehdot ja ohjelmaesite ennen sijoituspäätöksen tekoa.

Myynnissä olevien warranttien ehdot löytyvät tuotelistalta jokaisen warrantin alta tuotetietoa-osiosta.

 

Warrantit

Esite ja ehdot

Tutustu tarkemmin warranttien tuotonmuodostukseen, riskeihin ja kuluihin lukemalla markkinointimateriaali sekä warrantin ehdot ja ohjelmaesite ennen sijoituspäätöksen tekoa.

Yleinen markkinointimateriaali (pdf, 383 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Myynnissä olevien warranttien ehdot löytyvät tuotelistalta jokaisen warrantin alta tuotetietoa-osiosta.

Tutustu myös Nordean pörssinoteerattujen todistuksien (sertifikaattien) ja warranttien ohjelmaesitteeseen.

LinkkiAvautuu uuteen ikkunaan