Tunnuslukuja

Warrantin voi myydä ennen päättymispäivää

Kaikki Nordean warrantit ovat pörssilistattuja, ja ne voi myydä helposti milloin vain niiden voimassaoloaikana. Break-even lasketaan vain warrantin päättymispäivään saakka.

Esimerkki: Osakeyhtiö Oy:n osakekurssi on 10 euroa, ostowarrantin hinta on 1 euro ja warrantin lunastushinta on 10 euroa. Seuraavana päivänä Osakeyhtiö Oy:n osakekurssi on 10,5 euroa - osakekurssi on siis noussut 0,5 euroa eli 5 prosenttia. Warrantin arvon voi laskea käyttämällä hintajousto- ja delta-avainlukuja.

Hintajousto - muutos prosentteina

Warranttiin sisältyvän vipuvaikutuksen ansiosta warrantin arvo vaihtelee prosentteina ilmaistuna osakkeen arvoa enemmän. Warrantin arvonvaihtelun suuruutta verrattuna kohde-etuuden kehitykseen arvioidaan hintajouston avulla. Hintajousto kuvaa sitä, kuinka paljon warrantin arvon arvioidaan muuttuvan, kun osakekurssi nousee tai laskee prosentin. Kun ostowarrantin hintajousto on 4, sen arvon odotetaan nousevan 4 prosenttia, jos osakekurssi nousee prosentin. Myyntiwarranttien hintajousto on negatiivinen. Kun myyntiwarrantin hintajousto on -5, sen arvon odotetaan nousevan 5 prosenttia, jos osakekurssi laskee prosentin. Nordean liikkeeseen laskemien warranttien hintajousto lasketaan automaattisesti ja mainitaan kurssitiedoissa.

Oletetaan, että Osakeyhtiö Oy:hyn liittyvän warrantin kauppahinta on 1 euro ja hintajousto 5,7. Toisin sanoen, jos osakekurssi nousee 10 eurosta 10,5 euroon eli 5 prosenttia, arvioidaan warrantin arvon nousevan 28,5 prosenttia (5 × 5,7). Warrantin arvo on siis 1,285 euroa, eli nousua on päivän aikana tullut 28,5 prosenttia.

Delta - muutos euroina

Delta kuvaa sitä, kuinka paljon warrantin kurssi muuttuu euroissa ilmaistuna, jos osakekurssi nousee tai laskee yhdellä eurolla. Kun ostowarrantin delta on 0,5, sen arvon odotetaan nousevan 5 senttiä, jos osakekurssi nousee 10 senttiä.

Nordean liikkeeseen laskemien warranttien delta lasketaan automaattisesti, ja jokaisen warrantin päivitetty delta mainitaan kurssitiedoissa.

Hintajousto ja delta muuttuvat jatkuvasti

On huomioitava, että hintajousto ja delta eivät ole pysyviä avainlukuja. Ne ovat vain teoreettisia ennusteita warrantin kulloisistakin arvonmuutoksista.

Hintajousto ja delta kuvaavat ainoastaan warrantin arvonmuutosta suhteessa kohde-etuusosakkeen arvonmuutokseen tiettynä ajankohtana. Avainluvut muuttuvat jatkuvasti, ja niihin vaikuttavat muun muassa osakekurssien muutokset, tulevat osingot, ennustettu volatiliteetti ja jäljellä oleva voimassaoloaika.

Warrantit Turbowarrantit Lisätietoa Kaupankäynti Hinnat Ehdot Warrantit
Turbowarrantit Lisätietoa

Iso tuottopotentiaali

Rajattomat tuottomahdollisuudet

Warrantit tuovat mielenkiintoisen lisän sijoituksiin. Warranttien arvo voi vaihdella nopeastikin sekä kurssien noustessa että laskiessa. Siksi on tärkeää, että tutustut tuotemateriaaliin saadaksesi käsityksen warranttien toiminnasta.

Näin warrantit toimivat

Muutama konkreettinen esimerkki

Tässä on muutamia esimerkkejä warranttikaupasta.

Avainluvut

Warrantin voi myydä ennen eräpäivää

Kaikki Nordean warrantit ovat pörssilistattuja, ja ne voi myydä helposti milloin vain niiden voimassaoloaikana.

Warrantin arvo ennen eräpäivää

Nordean tarjoamille warranteille määritetään osakkeiden tapaan sekä osto- että myyntikurssi

Myyntikurssi tarkoittaa hintaa, joka maksetaan warranttia ostettaessa. Ostokurssi taas kertoo warrantin myynnistä saatavan hinnan. Kulloisetkin osto- ja myyntikurssit perustuvat useisiin eri tekijöihin.

Valitse sopivin warrantti

Mikä warrantti vastaa omaa näkemystäsi?

Valitse warrantti, joka vastaa omaa näkemystäsi. Valikoimaan kuuluu satoja erilaisia warrantteja. Löytääksesi sinulle sopivan warrantin sinun on ensin päätettävä, mikä kohde-etuus on kiinnostava ja miten uskot sen kehittyvän.

Näin turbowarrantti toimii

Turbowarrantit tarjoavat korkean tuottopotentiaalin pienemmällä pääomalla kuin suoraan kohde-etuuteen sijoittamalla

Turbowarrantti voi pienelläkin sijoituksella tuoda hyvän tuoton, jos kohde-etuuden (usein osake) arvo laskee tai nousee. Turbowarrantit on suunnattu ensisijaisesti aktiivisille osakesijoittajille, ja ne soveltuvat sekä lyhyt- että pitkäaikaisiksi sijoituksiksi.

Riskit

Warrantteihin liittyvät riskit

Warrantit ovat monimutkaisia arvopapereita. Tutustu ennen ostopäätöstä lopullisiin ehtoihin ja ohjelmaesitteeseen, jotta saisit käsityksen warranttien rakenteesta. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riskejä. Tähän on koottu warranttisijoitusten keskeiset riskit.

Kaupankäynti

Nordean warrantit ovat listattu Helsingin pörssiin, ja Nordea määrittää niille normaaleissa markkinaolosuhteissa osto- ja myyntikurssin. Warranteilla voi siis käydä kauppaa milloin tahansa ja yhtä helposti kuin osakkeilla. Päätät itse pidätkö sijoituksen minuutin, päivän vai kauemmin. Warranteilla käydään kauppaa kappaleittain. Jos esimerkiksi yksi warrantti maksaa 10 euroa, maksaa 1 000 kappaletta 10 000 euroa.

Verkkopankissa:

1. Kirjaudu verkkopankkiin
2. Valitse Säästöt ja sijoitukset
3. Valitse Kaupankäynti
4. Valitse Osta ja myy ja sen jälkeen Tuote-kohdassa Warrantit
5. Kirjoita Nimi-kenttään kohde-etuutena olevan yhtiön nimi. Jos jätät kentän tyhjäksi, näet luettelon Nordean kaikista warranteista. Alasvetovalikosta voit valita kohde-etuuden, viimeisen kaupankäyntipäivän, liikkeeseenlaskijan ja warranttityypin. Napauta Haku.

Hinnat

Lisätietoa warranteista sekä hinnat löytyvät täältä.

Ehdot

Ehdot

Tutustu tarkemmin warranttien tuotonmuodostukseen, riskeihin ja kuluihin lukemalla warrantin ehdot ja ohjelmaesite ennen sijoituspäätöksen tekoa.

Myynnissä olevien warranttien ehdot löytyvät tuotelistalta jokaisen warrantin alta tuotetietoa-osiosta.

 

Warrantit

Esite ja ehdot

Tutustu tarkemmin warranttien tuotonmuodostukseen, riskeihin ja kuluihin lukemalla markkinointimateriaali sekä warrantin ehdot ja ohjelmaesite ennen sijoituspäätöksen tekoa.

Yleinen markkinointimateriaali (pdf, 383 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Myynnissä olevien warranttien ehdot löytyvät tuotelistalta jokaisen warrantin alta tuotetietoa-osiosta.

Tutustu myös Nordean pörssinoteerattujen todistuksien (sertifikaattien) ja warranttien ohjelmaesitteeseen.

LinkkiAvautuu uuteen ikkunaan