Warrantin arvo ennen eräpäivää

Nordean tarjoamille warranteille määritetään osakkeiden tapaan sekä osto- että myyntikurssi. Myyntikurssi tarkoittaa hintaa, joka maksetaan warranttia ostettaessa. Ostokurssi taas kertoo warrantin myynnistä saatavan hinnan. Kulloisetkin osto- ja myyntikurssit perustuvat useisiin eri tekijöihin. Tekijät voidaan jakaa warrantin rakenteeseen liittyviin tekijöihin ja markkinatekijöihin.

Warrantin rakenne

Lunastushinta: Warranttien lunastushinta määritellään jo liikkeeseenlaskun yhteydessä. Mitä korkeampi lunastushinta on, sitä matalampi on ostowarrantin hinta ja sitä todennäköisempää on, että warrantin arvo on päättymispäivänä negatiivinen. Ja mitä korkeampi lunastushinta on, sitä korkeampi on myyntiwarrantin hinta ja sitä todennäköisempää on, että warrantin arvo on päättymispäivänä positiivinen. Nordean warranteissa on valittavana useita kohde-etuusosakkeita sekä eri lunastushintoja.

Voimassaoloaika: Warrantin voimassaoloaika määritellään liikkeeseenlaskun yhteydessä. Mitä pidempi voimassaoloaika on, sitä korkeampi on sekä osto- että myyntiwarrantin arvo. Kaikkien warranttien arvo laskee päivittäin hieman.

Kerroin: Usein warrantteja täytyy olla useampia, jotta ne vastaavat osakkeen kurssia. Silloin tarkoitetaan warrantin kerrointa eli sitä, kuinka monta warranttia vastaa yhtä osaketta. Mitä useampia warrantteja tarvitaan, sitä alemmaksi warrantin hinta muodostuu. Warrantin vipuvaikutukseen tällä ei ole vaikutusta.

Päättymiskurssin laskentaperiodi: Osakkeen päättymiskurssi eli warrantin lopullisen arvon määrittävä kurssi lasketaan osakkeen päätöskurssien keskiarvon perusteella. Keskiarvo lasketaan warrantin voimassaoloajan 10 viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssien mukaan. Tätä kutsutaan päättymiskurssin laskentaperiodiksi. Jos päättymiskurssin laskentaperiodi on pidempi, laskee sekä osto- että myyntiwarrantin hinta.

Warrantin hintaan vaikuttavat markkinatekijät 

Osakekurssi: Ostowarrantin hinta kohoaa osakekurssin noustessa, koska silloin on todennäköisempää, että warrantin arvo on päättymispäivänä positiivinen. Vastaavasti myyntiwarrantin hinta nousee, kun osakekurssi laskee. Muutokset muissa tekijöissä voivat tosin kumota osakekurssin vaikutuksen.

Osakkeen odotettu volatiliteetti: Volatiliteetti kuvaa hintavaihteluja markkinoilla. Suuri volatiliteetti merkitsee, että merkittävät kurssimuutokset ovat todennäköisiä, mikä on merkittävä warrantin hintaan vaikuttava tekijä. Volatiliteettia on useaa eri tyyppiä, mutta ainoastaan odotettu tuleva volatiliteetti vaikuttaa warrantin hintaan. Osakkeen odotetun volatiliteetin kasvu nostaa sekä osto- että myyntiwarranttien hintaa, koska silloin on todennäköisempää, että warrantin arvo on päättymispäivänä positiivinen. Jos volatiliteetin odotetaan puolestaan vähenevän, osto- ja myyntiwarranttien hinta laskee.

Osingonjako: Warrantin haltija ei saa osinkoa, mutta kohde-etuuden osinkoennuste otetaan huomioon warrantin hinnoittelussa. Jos osinkoennuste nousee, ostowarrantin hinta laskee ja myyntiwarrantin hinta nousee. Ylimääräinen osinko muuttaa aina warrantin ehtoja.

Markkinakorko: Markkinakorkojen nousu nostaa rahoituskustannuksia. Tällöin ostowarrantin hinta nousee ja myyntiwarrantin hinta laskee.

Warranttisimulaattorista voi olla paljon apua

Warranttisimulaattori on hyvä apuväline, kun sijoittaja haluaa ymmärtää perusteellisesti eri markkinatekijöiden vaikutukset warrantin arvoon. Simulaattorissa voi muuttaa osakekurssia, volatiliteettia sekä jäljellä olevaa voimassaoloaikaa ja nähdä, miten warrantin simuloitu arvo muuttuu. Kokeile simulaattoria. Nordea warranttisimulaattori.

Warrantit Turbowarrantit Lisätietoa Kaupankäynti Hinnat Ehdot Warrantit
Turbowarrantit Lisätietoa

Iso tuottopotentiaali

Rajattomat tuottomahdollisuudet

Warrantit tuovat mielenkiintoisen lisän sijoituksiin. Warranttien arvo voi vaihdella nopeastikin sekä kurssien noustessa että laskiessa. Siksi on tärkeää, että tutustut tuotemateriaaliin saadaksesi käsityksen warranttien toiminnasta.

Näin warrantit toimivat

Muutama konkreettinen esimerkki

Tässä on muutamia esimerkkejä warranttikaupasta.

Avainluvut

Warrantin voi myydä ennen eräpäivää

Kaikki Nordean warrantit ovat pörssilistattuja, ja ne voi myydä helposti milloin vain niiden voimassaoloaikana.

Warrantin arvo ennen eräpäivää

Nordean tarjoamille warranteille määritetään osakkeiden tapaan sekä osto- että myyntikurssi

Myyntikurssi tarkoittaa hintaa, joka maksetaan warranttia ostettaessa. Ostokurssi taas kertoo warrantin myynnistä saatavan hinnan. Kulloisetkin osto- ja myyntikurssit perustuvat useisiin eri tekijöihin.

Valitse sopivin warrantti

Mikä warrantti vastaa omaa näkemystäsi?

Valitse warrantti, joka vastaa omaa näkemystäsi. Valikoimaan kuuluu satoja erilaisia warrantteja. Löytääksesi sinulle sopivan warrantin sinun on ensin päätettävä, mikä kohde-etuus on kiinnostava ja miten uskot sen kehittyvän.

Näin turbowarrantti toimii

Turbowarrantit tarjoavat korkean tuottopotentiaalin pienemmällä pääomalla kuin suoraan kohde-etuuteen sijoittamalla

Turbowarrantti voi pienelläkin sijoituksella tuoda hyvän tuoton, jos kohde-etuuden (usein osake) arvo laskee tai nousee. Turbowarrantit on suunnattu ensisijaisesti aktiivisille osakesijoittajille, ja ne soveltuvat sekä lyhyt- että pitkäaikaisiksi sijoituksiksi.

Riskit

Warrantteihin liittyvät riskit

Warrantit ovat monimutkaisia arvopapereita. Tutustu ennen ostopäätöstä lopullisiin ehtoihin ja ohjelmaesitteeseen, jotta saisit käsityksen warranttien rakenteesta. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riskejä. Tähän on koottu warranttisijoitusten keskeiset riskit.

Kaupankäynti

Nordean warrantit ovat listattu Helsingin pörssiin, ja Nordea määrittää niille normaaleissa markkinaolosuhteissa osto- ja myyntikurssin. Warranteilla voi siis käydä kauppaa milloin tahansa ja yhtä helposti kuin osakkeilla. Päätät itse pidätkö sijoituksen minuutin, päivän vai kauemmin. Warranteilla käydään kauppaa kappaleittain. Jos esimerkiksi yksi warrantti maksaa 10 euroa, maksaa 1 000 kappaletta 10 000 euroa.

Verkkopankissa:

1. Kirjaudu verkkopankkiin
2. Valitse Säästöt ja sijoitukset
3. Valitse Kaupankäynti
4. Valitse Osta ja myy ja sen jälkeen Tuote-kohdassa Warrantit
5. Kirjoita Nimi-kenttään kohde-etuutena olevan yhtiön nimi. Jos jätät kentän tyhjäksi, näet luettelon Nordean kaikista warranteista. Alasvetovalikosta voit valita kohde-etuuden, viimeisen kaupankäyntipäivän, liikkeeseenlaskijan ja warranttityypin. Napauta Haku.

Hinnat

Lisätietoa warranteista sekä hinnat löytyvät täältä.

Ehdot

Ehdot

Tutustu tarkemmin warranttien tuotonmuodostukseen, riskeihin ja kuluihin lukemalla warrantin ehdot ja ohjelmaesite ennen sijoituspäätöksen tekoa.

Myynnissä olevien warranttien ehdot löytyvät tuotelistalta jokaisen warrantin alta tuotetietoa-osiosta.

 

Warrantit

Esite ja ehdot

Tutustu tarkemmin warranttien tuotonmuodostukseen, riskeihin ja kuluihin lukemalla markkinointimateriaali sekä warrantin ehdot ja ohjelmaesite ennen sijoituspäätöksen tekoa.

Yleinen markkinointimateriaali (pdf, 383 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Myynnissä olevien warranttien ehdot löytyvät tuotelistalta jokaisen warrantin alta tuotetietoa-osiosta.

Tutustu myös Nordean pörssinoteerattujen todistuksien (sertifikaattien) ja warranttien ohjelmaesitteeseen.

LinkkiAvautuu uuteen ikkunaan