Warrantteihin liittyvät riskit

Warrantit ovat monimutkaisia arvopapereita. Tutustu ennen ostopäätöstä lopullisiin ehtoihin ja ohjelmaesitteeseen, jotta saisit käsityksen warranttien rakenteesta. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riskejä. Tähän on koottu warranttisijoitusten keskeiset riskit.

Lisää tietoa riskeistä on Nordean warrantti- ja sertifikaattiohjelman ohjelmaesitteen ja sen täydennysten kohdassa Riskitekijät. Ohjelmaesitteen saat Nordean konttoreista tai osoitteesta nordeamarkets.comAvautuu uuteen ikkunaan. Warranttien lopulliset ehdot ovat Kurssit ja tuotetietoa -välilehdellä kunkinarvopaperin tuotetiedoissa. Tietoa Nordea-konsernista on Nordea Bank AB (publ.) vuosikertomuksessa osoitteessa nordea.comAvautuu uuteen ikkunaan.

Luottoriski

Warranttisijoituksiin sisältyy Nordea Bank Oy:n (publ) liittyvä luottoriski. Takaisinmaksu riippuu Nordean takaisinmaksukyvystä takaisinmaksupäivänä. Nordean luottokelpoisuutta kuvaa esimerkiksi Nordean luottoluokitus, joka on AA- (Standard & Poor’s) ja Aa2 (Moody’s). Lisätietoja: StandardandpoorsAvautuu uuteen ikkunaan ja MoodysAvautuu uuteen ikkunaan.

Markkinahäiriö ja muut erityistapaukset

Markkinahäiriöstä on kyse, jos esimerkiksi kohde-etuudella käytävä kauppa keskeytyy. Markkinahäiriön aikana kohde-etuuksien arvo voidaan määrittää aiotusta poikkeavana ajanjaksona ja joissakin tapauksissa suunnitellusta poikkeavalla tavalla.

Markkinariski

Warranttien arvoon vaikuttavat useat tekijät, mm. kohde-etuuden kehitys ja volatiliteetti. Kehitys voi olla positiivinen tai negatiivinen. Sijoittaja saattaa menettää koko sijoittamansa pääoman.

Likviditeettiriski

Nordea määrittää warranteille osto- ja myyntikurssin normaaleissa markkinaolosuhteissa. Toisinaan voi kuitenkin olla vaikeaa tai mahdotonta ostaa tai myydä warrantteja (eli ne ovat epälikvidejä).

Valuuttariski

Jos warranttien kohde-etuus on ulkomaan valuutan määräinen, sijoitukseen liittyy valuuttariski. Warranttien arvo voi toisin sanoen laskea valuuttakurssien muuttuessa, vaikka kohde-etuuden arvo nousee, laskee tai pysyy samana.

Erityistapaukset, kuten osakeanti, konkurssi tai vastaavat yhtiötapahtumat, voivat vaikuttaa kohde-etuuteen. Näissä tapauksissa Nordealla on oikeus tehdä tarpeellisiksi katsomansa muutokset kyseisten instrumenttien ehtoihin.

Vastuuvaraumat

Nasdaq®, OMX™, OMXS30™ ja OMXS30 Index™ ovat The NASDAQ OMX Group, Inc.:n (yhdessä tytär- ja osakkuusyhtiöiden kanssa ”Yhtiöt”) rekisteröimiä tavaramerkkejä, ja Nordea Bank AB:llä (publ) on lisenssi käyttää niitä tiettyjen tuotteiden (”Tuotteet”) yhteydessä. Yhtiöt eivät ole hyväksyneet Tuotteita lainmukaisiksi tai muulla tavalla soveltuviksi. Yhtiöt eivät laske Tuotteita liikkeeseen eivätkä luovuta, myy tai markkinoi niitä. Yhtiöt eivät takaa Tuotteita eivätkä vastaa niistä. Kotisivu: www.nasdaqomxnordic.comAvautuu uuteen ikkunaan

Nordea Markets - Investment Recommendation disclaimer (pdf, 100 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Oheiset tiedot on tarkoitettu taustatiedoksi vastaanottajan yksinomaiseen käyttöön. Annetut tiedot ja näkemykset edustavat Nordea Marketsin mielipidettä asiakirjassa mainittuna päivänä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tämä asiakirja ei ole täydellinen kuvaus tuotteesta tai siihen liittyvistä riskeistä. Annetut tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Ennen sijoitus- tai luotonottopäätöksen tekemistä on suositeltavaa hankkia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. Nordea Markets ei ole eikä pyri olemaan vero-, kirjanpito- tai lainopillinen neuvonantaja. Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Nordea Marketsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Jos sinulla on kysyttävää, soita numeroon 0200 3000 tai ota yhteyttä omaan konttoriin.

Warrantit Turbowarrantit Lisätietoa Kaupankäynti Hinnat Ehdot Warrantit
Turbowarrantit Lisätietoa

Iso tuottopotentiaali

Rajattomat tuottomahdollisuudet

Warrantit tuovat mielenkiintoisen lisän sijoituksiin. Warranttien arvo voi vaihdella nopeastikin sekä kurssien noustessa että laskiessa. Siksi on tärkeää, että tutustut tuotemateriaaliin saadaksesi käsityksen warranttien toiminnasta.

Näin warrantit toimivat

Muutama konkreettinen esimerkki

Tässä on muutamia esimerkkejä warranttikaupasta.

Avainluvut

Warrantin voi myydä ennen eräpäivää

Kaikki Nordean warrantit ovat pörssilistattuja, ja ne voi myydä helposti milloin vain niiden voimassaoloaikana.

Warrantin arvo ennen eräpäivää

Nordean tarjoamille warranteille määritetään osakkeiden tapaan sekä osto- että myyntikurssi

Myyntikurssi tarkoittaa hintaa, joka maksetaan warranttia ostettaessa. Ostokurssi taas kertoo warrantin myynnistä saatavan hinnan. Kulloisetkin osto- ja myyntikurssit perustuvat useisiin eri tekijöihin.

Valitse sopivin warrantti

Mikä warrantti vastaa omaa näkemystäsi?

Valitse warrantti, joka vastaa omaa näkemystäsi. Valikoimaan kuuluu satoja erilaisia warrantteja. Löytääksesi sinulle sopivan warrantin sinun on ensin päätettävä, mikä kohde-etuus on kiinnostava ja miten uskot sen kehittyvän.

Riskit

Warrantteihin liittyvät riskit

Warrantit ovat monimutkaisia arvopapereita. Tutustu ennen ostopäätöstä lopullisiin ehtoihin ja ohjelmaesitteeseen, jotta saisit käsityksen warranttien rakenteesta. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riskejä. Tähän on koottu warranttisijoitusten keskeiset riskit.

Näin turbowarrantti toimii

Turbowarrantit tarjoavat korkean tuottopotentiaalin pienemmällä pääomalla kuin suoraan kohde-etuuteen sijoittamalla

Turbowarrantti voi pienelläkin sijoituksella tuoda hyvän tuoton, jos kohde-etuuden (usein osake) arvo laskee tai nousee. Turbowarrantit on suunnattu ensisijaisesti aktiivisille osakesijoittajille, ja ne soveltuvat sekä lyhyt- että pitkäaikaisiksi sijoituksiksi.

Kaupankäynti

Nordean warrantit ovat listattu Helsingin pörssiin, ja Nordea määrittää niille normaaleissa markkinaolosuhteissa osto- ja myyntikurssin. Warranteilla voi siis käydä kauppaa milloin tahansa ja yhtä helposti kuin osakkeilla. Päätät itse pidätkö sijoituksen minuutin, päivän vai kauemmin. Warranteilla käydään kauppaa kappaleittain. Jos esimerkiksi yksi warrantti maksaa 10 euroa, maksaa 1 000 kappaletta 10 000 euroa.


Verkkopankissa:


1. Kirjaudu verkkopankkiin
2. Valitse Säästöt ja sijoitukset
3. Valitse Kaupankäynti
4. Valitse Osta ja myy ja sen jälkeen Tuote-kohdassa Warrantit
5. Kirjoita Nimi-kenttään kohde-etuutena olevan yhtiön nimi. Jos jätät kentän tyhjäksi, näet luettelon Nordean kaikista warranteista. Alasvetovalikosta voit valita kohde-etuuden, viimeisen kaupankäyntipäivän, liikkeeseenlaskijan ja warranttityypin. Napauta Haku.

Hinnat

Lisätietoa warranteista sekä hinnat löytyvät täältä.

Ehdot