Näin turbowarrantti toimii

Turbowarrantti voi erääntyä arvottomana ennen päättymispäivää

Turbowarrantti voi pienelläkin sijoituksella tuoda hyvän tuoton, jos kohde-etuuden (usein osake) arvo laskee tai nousee. Liikkeeseenlaskija hyvittääTurbowarrantin haltijalle rahasuorituksen kohde-etuuden kurssinousun (ostoturbo)  tai kurssilaskun (myyntiturbo) perusteella. Turbowarrantit on suunnattu ensisijaisesti aktiivisille sijoittajille, ja ne soveltuvat sekä lyhyt- että pitkäaikaisiksi sijoituksiksi.

Turbowarrantit tarjoavat korkean tuottopotentiaalin pienemmällä pääomalla kuin suoraan kohde-etuuteen sijoittamalla. Turbowarranteilla voi suojautua osakkeen tai osakeindeksin kurssilaskulta ostamalla kohde-etuutena olevaan osakkeeseen kohdistuvia myyntiturboja.

Turbowarranttiin liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Tappioriski on kuitenkin rajoitettu sijoitettuun pääomaan. Turbosijoitusten arvo muuttuu euroissa laskettuna yhtä paljon kuin kohde-etuuteen tehdyn sijoituksen arvo, mutta prosentuaalinen arvonmuutos on huomattavasti suurempi. Tätä kutsutaan vipuvaikutukseksi. Sijoittajan ei tarvitse sijoittaa suurta pääomaa saadakseen hyvän tuoton.

Turbowarranteilla on myös knock-out-taso

Jos kohde-etuuden kurssi saavuttaa knock-out-tason turbon voimassaoloaikana, turbo erääntyy arvottamana ennen varsinaista päättymispäivää ja sen pörssinoteeraus lopetetaan välittömästi. Tämä rajoittaa sijoittajan enimmäistappion sijoitettuun pääomaan eli estää sijoittajaa menettämästä enemmän kuin koko sijoituksensa. Jotta turbowarrantti ei erääntyisi ennenaikaisesti, on sijoittajan harkittava turbojen myymistä kun kohde-etuuden hinta lähestyy knock-out tasoa.

Löydät listan knockanneista ja erääntyneistä turbowarranteista sivun oikeassa reunassa olevien linkkien kautta.

Warrantit Turbowarrantit Lisätietoa Kaupankäynti Hinnat Ehdot Warrantit
Turbowarrantit Lisätietoa

Iso tuottopotentiaali

Rajattomat tuottomahdollisuudet

Warrantit tuovat mielenkiintoisen lisän sijoituksiin. Warranttien arvo voi vaihdella nopeastikin sekä kurssien noustessa että laskiessa. Siksi on tärkeää, että tutustut tuotemateriaaliin saadaksesi käsityksen warranttien toiminnasta.

Näin warrantit toimivat

Muutama konkreettinen esimerkki

Tässä on muutamia esimerkkejä warranttikaupasta.

Avainluvut

Warrantin voi myydä ennen eräpäivää

Kaikki Nordean warrantit ovat pörssilistattuja, ja ne voi myydä helposti milloin vain niiden voimassaoloaikana.

Warrantin arvo ennen eräpäivää

Nordean tarjoamille warranteille määritetään osakkeiden tapaan sekä osto- että myyntikurssi

Myyntikurssi tarkoittaa hintaa, joka maksetaan warranttia ostettaessa. Ostokurssi taas kertoo warrantin myynnistä saatavan hinnan. Kulloisetkin osto- ja myyntikurssit perustuvat useisiin eri tekijöihin.

Valitse sopivin warrantti

Mikä warrantti vastaa omaa näkemystäsi?

Valitse warrantti, joka vastaa omaa näkemystäsi. Valikoimaan kuuluu satoja erilaisia warrantteja. Löytääksesi sinulle sopivan warrantin sinun on ensin päätettävä, mikä kohde-etuus on kiinnostava ja miten uskot sen kehittyvän.

Näin turbowarrantti toimii

Turbowarrantit tarjoavat korkean tuottopotentiaalin pienemmällä pääomalla kuin suoraan kohde-etuuteen sijoittamalla

Turbowarrantti voi pienelläkin sijoituksella tuoda hyvän tuoton, jos kohde-etuuden (usein osake) arvo laskee tai nousee. Turbowarrantit on suunnattu ensisijaisesti aktiivisille osakesijoittajille, ja ne soveltuvat sekä lyhyt- että pitkäaikaisiksi sijoituksiksi.

Riskit

Warrantteihin liittyvät riskit

Warrantit ovat monimutkaisia arvopapereita. Tutustu ennen ostopäätöstä lopullisiin ehtoihin ja ohjelmaesitteeseen, jotta saisit käsityksen warranttien rakenteesta. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riskejä. Tähän on koottu warranttisijoitusten keskeiset riskit.

Kaupankäynti

Nordean warrantit ovat listattu Helsingin pörssiin, ja Nordea määrittää niille normaaleissa markkinaolosuhteissa osto- ja myyntikurssin. Warranteilla voi siis käydä kauppaa milloin tahansa ja yhtä helposti kuin osakkeilla. Päätät itse pidätkö sijoituksen minuutin, päivän vai kauemmin. Warranteilla käydään kauppaa kappaleittain. Jos esimerkiksi yksi warrantti maksaa 10 euroa, maksaa 1 000 kappaletta 10 000 euroa.

Verkkopankissa:

1. Kirjaudu verkkopankkiin
2. Valitse Säästöt ja sijoitukset
3. Valitse Kaupankäynti
4. Valitse Osta ja myy ja sen jälkeen Tuote-kohdassa Warrantit
5. Kirjoita Nimi-kenttään kohde-etuutena olevan yhtiön nimi. Jos jätät kentän tyhjäksi, näet luettelon Nordean kaikista warranteista. Alasvetovalikosta voit valita kohde-etuuden, viimeisen kaupankäyntipäivän, liikkeeseenlaskijan ja warranttityypin. Napauta Haku.

Hinnat

Lisätietoa warranteista sekä hinnat löytyvät täältä.

Ehdot

Ehdot

Tutustu tarkemmin warranttien tuotonmuodostukseen, riskeihin ja kuluihin lukemalla warrantin ehdot ja ohjelmaesite ennen sijoituspäätöksen tekoa.

Myynnissä olevien warranttien ehdot löytyvät tuotelistalta jokaisen warrantin alta tuotetietoa-osiosta.

 

Warrantit

Esite ja ehdot

Tutustu tarkemmin warranttien tuotonmuodostukseen, riskeihin ja kuluihin lukemalla markkinointimateriaali sekä warrantin ehdot ja ohjelmaesite ennen sijoituspäätöksen tekoa.

Yleinen markkinointimateriaali (pdf, 383 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Myynnissä olevien warranttien ehdot löytyvät tuotelistalta jokaisen warrantin alta tuotetietoa-osiosta.

Tutustu myös Nordean pörssinoteerattujen todistuksien (sertifikaattien) ja warranttien ohjelmaesitteeseen.

LinkkiAvautuu uuteen ikkunaan