Osakeobligaatio Eurooppalaiset Yhtiöt ESG

B671 Cover

Osakeobligaatio Eurooppalaiset Yhtiöt ESG on noin viiden vuoden mittainen strukturoitu joukkovelkakirjalaina, joka tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa eurooppalaisiin kestävän kehityksen yhtiöihin pääomaturvatusti. Lainalle maksetaan tuottoa, mikäli osakekorin arvonkehitys on sijoitusaikana positiivinen. Jos kehitys on nolla tai negatiiviinen, tuottoa ei makseta. Nimellispääoma palautetaan eräpäivänä osakekorin kehityksestä riippumatta.

Lisätietoa ESG:stä, tuotonlaskennasta ja eurooppalaisten yhtiöiden houkuttelevuudesta löydät oheisesta markkinointimateriaalista. Ennen sijoituspäätöstä sinun tulee tutustua markkinointimateriaalin lisäksi myös lopullisiin ehtoihin ja ohjelmaesitteeseen.

Merkintähinta1 100 euroa
Pääomasta turvattu1 000 euroa
Tuottokerroin (alustava)100 prosenttia
Tuottokerroin (vähintään)90 prosenttia
Merkintäaika6.11.-1.12.2017