Millaista tuottoa joukkolainoista saa?

Eri joukkolainoista saatava tuotto vaihtelee hyvin paljon, koska liikkeeseenlaskijoiden luottoriski on erisuuruinen. Esimerkiksi Suomen valtion tuotto on huomattavasti riskiyrityksiä pienempi. Tuottoon vaikuttaa paljon myös vallitseva korkotaso. Euroaikana joukkolainamarkkinat ovat kuitenkin tuottaneet osakkeita enemmän, koska voimakkaat arvonlaskut ovat joukkolainoissa harvinaisempia.

Voiko joukkolainoja myydä kesken sijoitusajan?

Joukkolainoja voi myydä ja ostaa päivittäin vallitsevaan markkinahintaan. Jos sijoittaja ajattelee luopuvansa lainasta kesken sijoitusajan, kannattaa suosia viitelainoja, joiden jälkimarkkinat ovat muita joukkolainoja parempia.

Ovatko joukkolainat pääomaturvattuja?

Pääomaturva on termi, jota käytetään indeksilainoissa kuvaamaan sitä, vaikuttaako lainan viiteindeksin muutokset eräpäivänä palautettavaan pääomaan. Tavallisissa joukkolainoissa termiä ei yleensä käytetä, koska pääomaan tai tuottoon ei vaikuta mikään indeksi, vaan ainoastaan liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyky. Myös pääomaturvatuissa tuotteissa voidaan pääoma menettää, jos liikkeeseenlaskija ei ole maksukykyinen. Liikkeeseenlaskijariskiä voi arvioida muun muassa luottoluokituksen perusteella.

Mistä voin seurata joukkolainasijoitusteni arvoja?

Useimmille joukkolainoille saa hinta-arvion verkkopankista. Joukkolainoille voit myös pyytää arvostusraportin omalta yhteyshenkilöltäsi.

Mitä tarkoittaa debentuurilaina?

Debentuurilaina on joukkolaina, jonka etuoikeusasema mahdollisessa konkurssitilanteessa on tavallista joukkolainaa heikompi. Debentuurilainan tuotto on seniorilainaa parempi, koska myös sen riski on suurempi.

Jos ostan M-Realin joukkolainaa, niin millaiset kulut siitä tulee minulle?

Joukkolainan ostamisesta ja myymisestä ei peritä erillisiä kuluja. Joukkolainat ovat arvo-osuusmuotoisia, jolloin säilytyksestä peritään kustannus.

Ajankohtaiset joukkolainat Yritys- ja valtionlainat Markkinointimateriaali ja ehdot Ajankohtaiset joukkolainat
OsakeobligaatiotMerkintäaikaEsiteEhdot (In English)
Osakeobligaatio Kaukoitä (B466)14.11–16.12.2016Esite (pdf, 1 MB)Avautuu uuteen ikkunaanEhdot (pdf, 725 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
SijoittajanTodistukset
MerkintäaikaEsiteEhdot (In English)
Osaketodistus Maailma Autocall (B472)
21.11.–16.12.2016
Esite (pdf, 607 KB)Avautuu uuteen ikkunaanEhdot (pdf, 967 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Yritys- ja valtionlainat

Valtion lainat

Sijoitussalkkuun hajautushyötyä

Sijoittamista hyvin luokiteltujen valtioiden lainoilla ja muilla AAA-luokitelluilla joukkolainoilla.

Yrityslainat

Etsitkö tasaista tuottoa?

Yrityslainalla talletusta parempaa vakaata tuottoa, mutta osakkeita pienemmällä riskillä.

Korkotodistukset

Houkuttelevaa tuottoa osakkeita pienemmällä riskillä

Korkotodistusten avulla voit lisätä sijoitussalkun hajautusta.

Markkinointimateriaali ja ehdot
OsakeobligaatiotMerkintäaikaEsiteEhdot (In English)
Osakeobligaatio Kaukoitä (B466)14.11–16.12.2016Esite (pdf, 1 MB)Avautuu uuteen ikkunaanEhdot (pdf, 725 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
SijoittajanTodistukset
MerkintäaikaEsiteEhdot (In English)
Osaketodistus Maailma Autocall (B472)
21.11.–16.12.2016
Esite (pdf, 607 KB)Avautuu uuteen ikkunaanEhdot (pdf, 967 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
KorkotodistuksetEsitteetEhdot (In English)
Korkotodistus Pohjois-Amerikka
High Yield 7/2021
B298
Esite
(pdf, 255 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Ehdot
(pdf, 860 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2021
B299
Esite
(pdf, 255 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Ehdot
(pdf, 844 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Korkotodistus Pohjois-Amerikka Investment Grade 7/2023 
B300
Esite (pdf, 201 KB)Avautuu uuteen ikkunaanEhdot
(pdf, 862 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Korkotodistus Eurooppa Investment Grade 7/2023 
B301
Esite (pdf, 200 KB)Avautuu uuteen ikkunaanEhdot (pdf, 728 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Korkotodistus Stockmann Oyj Abp 
B161
Esite
(pdf, 703 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Ehdot
(pdf, 831 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Korkotodistus Aker ASA 
B162
Esite
(pdf, 703 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Ehdot
(pdf, 832 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Korkotodistus Selecta Group B.V. 
B163
Esite
(pdf, 703 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Ehdot
(pdf, 832 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Korkotodistus ArcelorMittal 
B164
Esite
(pdf, 703 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Ehdot (pdf, 830 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Tietoa tapahtuneista luottovastuuvastuutapahtumistaAvautuu uuteen ikkunaan 

Nordea Bank AB:n (publ) ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n 18.12.2015 päivätty joukkolainaohjelma (ohjelmaesite englanniksi) (pdf, 7 MB)Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Bank AB:n (publ) ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n 19.12.2014 päivätty joukkolainaohjelma (ohjelmaesite englanniksi ja ruotsiksi) (pdf, 6 MB)Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Bank AB:n (publ) ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n 20.12.2013 päivätty joukkolainaohjelma (ohjelmaesite englanniksi ja ruotsiksi) (pdf, 8 MB)Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Bank Ab (publ) tulostiedotteetAvautuu uuteen ikkunaan 

Indeksilainoihin liittyvät riskit (pdf, 31 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Strukturoituihin joukkovelkakirjalainoihin liittyvät ilmoitukset sekä lainaehtojen lopulliset tiedotAvautuu uuteen ikkunaan

Neuvoja sijoittamisesta ja joukkolainoista

 

Katso tulevaisuuteen, sijoittaja

Sijoittajan suurimpia virheitä on historiallisen tuoton tuijottaminen ja sen mukaan sijoittaminen.

 

Joukkolainojen ABC

Joukkolainojen tuottoon vaikuttaa pääasiassa laina-aika, korkotaso ja liikkeeseenlaskijan maksukyky.