Sijoitusobligaatioiden ja todistusten arvot

Tutustu Nordea Bank AB:n liikkeeseenlaskemien* ja välittämien sijoitusobligaatioiden sekä muiden sijoitustuotteiden arvostuksiin, katsauksiin, taustainformaatioon ja hintahistoriaan. Julkaistut tiedot ovat viitteellisiä, eikä niitä voi suoraan käyttää kaupankäynnin perusteina.

Sijoitusobligaatiot Todistukset Erääntyneet obligaatiot Erääntynet todistukset Sijoitusobligaatiot
Todistukset
Erääntyneet obligaatiot
Erääntynet todistukset

* Liikkeeseenlaskija on vaihtunut 02.01.2017 alkaen. Lue lisää täältäAvautuu uuteen ikkunaan.  

Hinnat ovat viitteellisiä ja voivat olla 24 tuntia viivästettyjä.

Oheiset tiedot on tarkoitettu taustatiedoksi vastaanottajan yksinomaiseen käyttöön. Annetut tiedot ja näkemykset edustavat Nordea Marketsin mielipidettä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Nämä asiakirjat eivät ole täydellinen kuvaus tuotteesta tai siihen liittyvistä riskeistä, eikä sitä tulisi pitää sellaisena tai käyttää ilman vastaanottajan omaa harkintaa. Oheisia tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä. Annetut tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Ennen sijoitus- tai luotonottopäätöksen tekemistä on suositeltavaa hankkia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. Nordea Markets ei ole eikä pyri olemaan vero-, kirjanpito- tai lainopillinen neuvonantaja missään toimipaikassaan. Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Nordea Marketsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.