Selitykset Nordean näkemyksille

Oheiset näkemykset edustavat Nordean mielipidettä pääomaturvattuihin sijoitustuotteisiin. Nordea pyrkii antamaan markkinatietoihin perustuvan näkemyksen päivittäin Nordean pääomaturvatuille sijoituskohteille. Näkemys voi olla ”Kotiuta voitot”, ”Myy” tai ”Pidä”. Näkemyksiä ei ole räätälöity yksittäisille asiakkaalle eikä niitä ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi. Niissä ei ole huomioitu yksittäisen sijoittajan sijoitustavoitteita, taloudellista tilannetta tai henkilökohtaisia tarpeita. Jos haluat henkilökohtaista neuvontaa, suosittelemme, että varaat ajan henkilökohtaiseen sijoitusneuvontaan soittamalla Nordean asiakaspalveluun 0200 3000. Näkemys saadaan matemaattisella mallilla, joka on sama kaikille pääomaturvatuille sijoituskohteille, eikä se ota huomioon sijoituskohteen markkina-aluetta tai sijoituskohdetta, vain komponenttien arvon. Näkemys uusitaan päivittäin, ja se voi vaihdella alla olevasta markkinatilanteesta riippuen. Näkemys ei ota kantaa liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn.

takeprofit_40_40


Kotiuta voitot  

Edellytyksenä "Kotiuta voitot" -näkemykselle on, että pääomaturvatun sijoituksen arvo on noussut yli 25 prosenttia liikkeeseenlaskupäivän jälkeen. Tällaisen sijoituksen myynti takaa sijoittajalle kertyneen tuoton. Jos samaan aikaan ostaa uuden pääomaturvatun sijoitustuotteen, voi hyötyä mahdollisesta tulevasta arvonnoususta pienemmällä pääomaan kohdistuvalla riskillä. 

Myy

Myy

"Myy"-näkemys tarkoittaa, että sijoituksen arvo on laskenut. Pääomaturvan ansiosta sijoituksen arvo on kuitenkin laskenut merkittävästi vähemmän kuin kohde-etuuden arvo. Todennäköisesti eräpäivänä sijoituksesta maksetaan takaisin vain nimellisarvo, ja siksi sijoitusta voidaan pitää korollisena sijoituksena. Yleinen näkemys tällaisessa tilanteessa on, että sijoitus tulee myydä ja tilalle ostaa uusi pääomaturvattu tuote, jolla on suurempi potentiaali positiiviseen arvonkehitykseen.

PidäPidä

Kun näkemys ei täytä "Kotiuta voitot"- tai "Myy" näkemysten kriteerejä, on näkemyksemme pääomaturvatulle sijoitukselle "Pidä".

VASTUUVARAUMA

Nordea ei vastaa tällä ja muilla tähän aiheeseen liittyvillä sivuilla mahdollisesti esiintyvistä kirjoitusvirheistä. Nordean pääomaturvattujen sijoituskohteiden näkemyksiä saatetaan muuttaa päivittäin eräpäivään asti. Osto- tai myyntipäätöstä ei tule tehdä ainoastaan näihin näkemyksiin perustuen.

Vastuussa: Ville Rahikka