Korko-obligaatio TuottoPutki Kasvu XIX

28.9

Merkintä

viimeistään

Nimellispääoma palautetaan eräpäivänä kohde-etuuden kehityksestä riippumatta. Tarkoitettu osta ja pidä -tyyppiseksi sijoitukseksi.

Tuottoputki Markkinakommentti Ehdot ja markkinointimateriaali Tuottoputki

Tuottoa 3 kk euriborin mukaan

Korko-obligaatio TuottoPutki Kasvu XXIX on Nordea Pankki Suomi Oyj:n liikkeeseenlaskema noin viiden vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina.

Sijoituksen tuotto määräytyy 3 kk euriborkoron kehityksen perusteella. Sijoitukselle maksettava vuotuinen tuotto on kuitenkin aina vähintään 0,4 % ja korkeintaan 4,0 %. Yli 4,0 %:n tuottoa ei siis makseta, vaikka 3 kk euriborkorko nousisi yli 4,0 %:n. Tuotto tarkistetaan neljännesvuosittain, ja sille kertyy korkoa korolle lainan eräpäivään saakka. Kertynyt tuotto maksetaan sijoittajalle lainan eräpäivänä.

Korko-obligaatioon liittyy liikkeeseenlaskija- ja ylikurssiriski. Jos sijoittaja myy lainan pois ennen eräpäivää, jälkimarkkinahinta voi olla enemmän tai vähemmän kuin lainan nimellisarvo.

Tutustu tarkemmin lainan tuotonmuodostukseen, riskeihin ja kuluihin lukemalla lainan markkinointimateriaaliAvautuu uuteen ikkunaan, lainakohtaiset ehdotAvautuu uuteen ikkunaan ja ohjelmaesite ennen sijoituspäätöksen tekoa.

Markkinakommentti

Orastavat käänteen merkit ilmassa

Euroalueen talous näyttää vihdoin saavuttaneen pohjansa. Talous kääntyi pieneen kasvuun
toisella neljänneksellä, ja ostopäällikköindeksit viitoittavat talouden kasvavan hieman myös
loppuvuonna. Vetoapua saadaan piristyvän teollisuustuotannon ohella finanssipolitiikan jarruvaikutuksen hellittämisestä ja viennin kehityksestä.

EKP on ohjeistanut säilyttävänsä korot pitkään matalina. Viime aikoina todennäköisyys uusille
toimille on kasvanut. Talous on käänteestä huolimatta pysynyt vielä alavireisenä, inflaatio on
jatkanut painumista ja euro vahvistunut. Odotamme EKP:n laskevan korkoa joulukuussa
0,5 prosentista 0,25 prosenttiin ja säilyttävän talletuskoron nollassa.

EKP:n viime kesän valtionlainojen takaisinosto-ohjelma on vakauttanut valtionlainamarkkinoita.
Toisaalta 3-vuotiset pankeille suunnatut rahoitusoperaatiot kasvattivat rahamarkkinoiden
likviditeettiä oleellisesti. Runsaan likviditeetin kiristyminen jatkuu loppuvuoden aikana.

Vaikka hintapaineet näyttävät tällä hetkellä hyvin maltillisilta, löysä rahapolitiikka lisää inflaation
kiihtymisen riskiä pitkällä aikavälillä. Pidemmän aikavälin näkymiä ajatellen onkin hyvä muistaa,
että jos EKP näkee hintavakauden uhattuna, keskuspankki voi lähteä nostamaan ripeästi korkoa.

Pitkät korot ovat nousseet kesän alun tasoiltaan huomattavasti. Ajureina ovat olleet kohentuva
talous ja odotukset Yhdysvaltain keskuspankin toimista. Kun lyhyet korot ovat nollan tuntumassa,
pidemmistä korkosijoituksista saa huomattavaa lisätuottoa, vaikka taso absoluuttisesti onkin
matala. Pidemmällä aikavälillä pitkillä koroilla on kuitenkin runsaasti nousuvaraa nykytasoilta.

Lähde: Nordea Economic Research (5.11.2013)

Ehdot ja markkinointimateriaali

Neuvoja sijoittamisesta ja joukkolainoista

 

Katso tulevaisuuteen, sijoittaja

Sijoittajan suurimpia virheitä on historiallisen tuoton tuijottaminen ja sen mukaan sijoittaminen.

 

Joukkolainojen ABC

Joukkolainojen tuottoon vaikuttaa pääasiassa laina-aika, korkotaso ja liikkeeseenlaskijan maksukyky.