Sijoitusobligaatiot

Sijoitusobligaatiot ovat joukkolainoja, jotka tarjoavat mielenkiintoisia tuottomahdollisuuksia ja nimellispääoman turvaa. Sijoitusobligaatiot tarjoavat mutkattoman reitin markkinoille, joille muutoin voisi olla vaikea päästä. Nyt merkittävissä olevat Sijoitusobligaatiot löydät alta, sivulta "Myynnissä olevien Ehdot ja Esitteet".

Ajankohtaiset Sijoitusobligaatiot Sijoitusobligaatiot Ajankohtaiset Sijoitusobligaatiot

Osakeobligaatio Terveydenhuolto

Pääomaturvattu sijoitus eurooppalaiseen terveydenhuoltosektoriin

Linkin takaa löydät lisätietoa tuotteesta sekä markkinointi-esitteen, ehdot ja avaintietoasiakirjan.

Sijoitusobligaatiot

Aina ajankohtaisia tuottomahdollisuuksia

Sijoitusobligaation tuotto on sidottu ennalta määritellyn kohde-etuuden kehitykseen. Kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake- tai raaka-aineindeksi, osakekori, markkinakorko tai vaikkapa inflaatio. Lainalle maksetaan tuottoa, mikäli kohde-etuuden arvo nousee laina-aikana.

Sijoitusobligaatioiden nimellispääoma palautetaan eräpäivänä riippumatta siitä, nouseeko vai laskeeko kohde-etuuden arvo. Osittaisen Pääomaturvan Joukkolainoissa palautetaan aina vähintään ennalta määritelty osuus nimellispääomasta, esimerkiksi 90 prosenttia. Mahdollista ylikurssia ei kuitenkaan palauteta.

Sijoitusobligaatioiden laina-aika vaihtelee yleensä kolmesta kuuteen vuoteen. Sijoittaja voi myydä sijoitusobligaation takaisin Nordealle myös ennen eräpäivää, jolloin takaisinostohinta voi olla yli tai alle lainan nimellisarvon.

Sijoitusobligaatioihin liittyy myös riskejä

  • Lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Tällä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi, eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyyden johdosta menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan.
  • Lainaan liittyy ns. ylikurssiriski, eli sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman nimellisarvon ylittävältä osalta.
  • Jos sijoittaja myy lainan pois ennen eräpäivää, jälkimarkkinahinta voi olla enemmän tai vähemmän kuin lainan nimellisarvo.
  • Lue lisää riskeistä lainakohtaisista ehdoista ja esitteestä.

Neuvoja sijoittamisesta ja joukkolainoista

 

Katso tulevaisuuteen, sijoittaja

Sijoittajan suurimpia virheitä on historiallisen tuoton tuijottaminen ja sen mukaan sijoittaminen.

 

Joukkolainojen ABC

Joukkolainojen tuottoon vaikuttaa pääasiassa laina-aika, korkotaso ja liikkeeseenlaskijan maksukyky.