Yritysten kassanhallinta

Kassavarat tuottamaan

Tehokas ja tuottava kassanhallinta on tärkeä osa yrityksen talouden hallintaa. Kun kassaan jää jatkuvasti ylilikviditeettiä, on hyvä miettiä yritykselle sopivaa kassanhallintamallia. Kassa kannattaa jakaa osiin siten, että ylilikviditeetti jaetaan esimerkiksi ensisijaiseen varakassaan ja toissijaiseen varakassaan.

Ensisijainen varakassa

Ensisijaisessa varakassassa on:

  • tärkeää, että rahat on tarvittaessa vapautettavissa
  • mahdollisimman pieni riski pääoman menettämisestä

Ensisijaisessa varakassassa voi varautua myös esimerkiksi lomarahoihin, osinkoihin tai muihin isompiin yksittäisiin menoeriin laittamalla varat sijoitukseen, joka erääntyy, kun varoja tarvitaan. 

Toissijainen varakassa

Toissijainen varakassa on sellainen kassa, jota normaalitilanteessa ei tarvita, mutta joka on hyvä olla, jos jotain yllättävää tapahtuu. Koska lähtökohta on, että varoja ei tulla tarvitsemaan ainakaan lyhyellä aikavälillä, voi sijoittaminen olla tuottohakuisempaa.

Toissijaisessa varakassassa tärkeää on:

  • varat erääntyvät tasaiseen tahtiin esimerkiksi 6-12 kuukauden välein, jolloin likviditeetin tarve voidaan arvioida säännöllisesti uudelleen
  • kun eräpäivät ovat tasaisesti ja sijoituksista saa kassavirtaa säännöllisesti, voi toissijaisessa varakassassa olla myös pidempiä sijoituksia
  • toissijaisen varakassan tuoton olisi hyvä ylittää vähintään inflaatio

Yrityksesi kassavaroista saatu tuotto nousee selvästi, kun kassanhallintaa tehostetaan ja kassan käyttö suunnitellaan yrityksesi tarpeisiin sopivaksi.