Sijoittajan Joukkolainat

Sijoittajan Joukkolainat tarjoavat mahdollisuuden turvallisempaan sijoittamiseen etenkin säästäjälle, joka haluaa hyötyä osake-markkinoiden korkeasta tuotto-odotuksesta, mutta ei halua ottaa suorien osakesijoitusten riskejä.

Sijoittajan Joukkolainat Kohde-etuus Esitteet ja ehdot Sijoittajan Joukkolainat

Yhdellä sijoituksella maailmanlaajuinen hajautus

Nyt myynnissä oleva tuoteperhe on räätälöity kolmelle eri tuotto- ja riskiprofiilille. Valittavana on joko Tasapaino, Tuotto tai Tuotto Ekstra. Sijoitusaika on noin 6 vuotta. Sijoittajan Joukkolainat ovat kokonaan tai osittain pääomaturvattuja.

Euroopan, Yhdysvaltojen ja Pan-Aasian taloudet edustavat suurta osaa maailman talouksista. Sijoittajan Joukkolainojen kohde-etuuksiksi on siten valittu kolme osakeindeksiä, jotka kuvaavat näiden talousalueiden kehitystä.

Hyvää tuottoa tavoitellaan hyödyntämällä Nordean sijoitusstrategiaa osakeindeksien painoja valittaessa. Nyt myynnissä olevissa Sijoittajan Joukkolainoissa osakeindeksien painot ovat Euroopan osalta 50 %, Yhdysvaltojen osalta 35 % sekä Pan-Aasian osalta 15 %.

Eräpäivänä maksettava tuotto määräytyy indeksikorin arvonkehityksen ja lainakohtaisen tuottokertoimen perusteella. Indeksikorin arvonkehitys lasketaan kohde-etuutena olevien indeksien arvonkehitysten painotettuna keskiarvona. Tuottokertoimet ovat: Tasapaino 65 %, Tuotto 120 % ja Tuotto Ekstra 180 %.

Sijoittajan Joukkolainoihin liittyy liikkeeseenlaskija- ja ylikurssiriski. Jos lainan myy pois ennen eräpäivää, jälkimarkkinahinta voi olla enemmän tai vähemmän kuin lainan nimellisarvo.

Tutustu tarkemmin lainan tuotonmuodostukseen, riskeihin ja kuluihin lukemalla lainan markkinointimateriaali, lainakohtaiset ehdot ja ohjelmaesite ennen sijoituspäätöksen tekoa.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB sivuliike*. 

Liikkeeseenlaskuja on muuttunut 02.01.2017 alaken. Lue lisää täältä.

Kohde-etuus

The body text of the ArticleSijoittajan Joukkolainojen kohde-etuutena ovat Euroopan, Yhdysvaltojen ja Pan-Aasian matalan hintavaihtelun osakeindeksit S&P 500 Low Volatility, S&P Europe 350 Low Volatility ja S&P Pan Asia Low Volatility.

S&P 500 Low Volatility EUR -indeksi

S&P 500 Low Volatility -indeksin sata yhtiötä valitaan kolmen kuukauden välein maineikkaasta S&P 500 -indeksistä, joka sisältää Yhdysvaltojen suurimpia ja tunnetuimpia yrityksiä. S&P 500 Low Volatility -indeksin yhtiöt tulevat kymmeneltä eri toimialalta, joista suurimmat ovat rahoitus, yleishyödylliset palvelut sekä päivittäistavarat. Pitkällä aikavälillä osakeindeksille arvonnousupotentiaalia luo Yhdysvaltojen talouden vahva vire, jonka uskotaan toimivan globaalin talouskasvun veturina myös vastaisuudessa.

S&P Europe 350 Low Volatility EUR -indeksi

Euroopan osakemarkkinat lukeutuvat Yhdysvaltojen markkinoiden ohella maailman seuratuimpiin. S&P Europe 350 Low Volatility -indeksi sisältää yhtiöitä kolmeltatoista kansalliselta osakemarkkinalta sekä  yhdeksältä eri toimialasektorilta. Suurin paino indeksissä on iso-britannialaisilla yhtiöillä, jotka muodostavat indeksistä noin 37 prosenttia. Indeksin toimialoista suurin on rahoitus, noin 24 prosentin osuudella. Yhdysvaltalaisten yhtiöiden rinnalla Euroopassa listatut yhtiöt luovat suuntaa globaalien osakemarkkinoiden kehitykselle, ja muodostavat näin ollen osan jokaisen järkevästi hajautetun osakesalkun perusrunkoa.

S&P Pan Asia Low Volatility EUR -indeksi

Yhdysvaltojen ja Euroopan lisäksi tasapainoiseen osakesalkkuun kuuluvat myös Pan-Aasian osakemarkkinoiden yhtiöt. Pan-Aasian markkinoilla kasvu-, ja sitä myöten myös tuotto-odotukset, ovat korkeammat. Sama pätee luonnollisesti myös markkinoiden riskeihin. Tästä syystä kehittyviä markkinoita on syytä painottaa sijoitussalkussa maltillisesti. S&P Pan Asia Low Volatility EUR -indeksi sisältää viisikymmentä yhtiötä Malesian, Singaporen, Australian, Taiwanin, Hong Kongin, Japanin, Thaimaan ja Filippiinien osakemarkkinoilta. Kolme suurinta toimialaa ovat rahoitus, telekommunikaatio ja teollisuus, ja ne muodostavat noin 58 % indeksin toimialahajautuksesta.

Indeksikuvaukset ovat kirjoitettu 18.5.2015 tilanteen mukaan. Lisätietoja indekseistä on saatavilla http://us.spindices.comAvautuu uuteen ikkunaan.

 

Esitteet ja ehdot
OsakeobligaatiotMerkintäaikaEsiteEhdot (In English)
----

Nordea Bank AB:n (publ) viimeisin Ohjelmaesite täydennyksineenAvautuu uuteen ikkunaan

Lainakohtaisista riskeistä voit lukea yllä olevasta taulukosta löytyvistä esitteistä ja ehdoista.