Mistä tuottoa riskinkaihtajalle?

Suurin osa sijoittajista kuuluu riskinkaihtajiin. Riskinkaihtaja hakee korkosijoitusta korkeampaa tuottoa, mutta ei halua riskeerata sijoituksena pääomaa. Tunnistatko itsesi?

Pääomaturvattu sijoittaminen sopii sijoittajalle, joka karttaa riskejä. Tapa on ollut hyvin suosittua säästäjien keskuudessa jo 90-luvun lopulta lähtien.

Käytännössä pääomaturvattu sijoittaminen tarkoittaa, että sijoittaja saa eräpäivänä sijoittamansa pääoman takaisin, jos talletuksen myöntäjä tai joukkolainan liikkeeseenlaskija on maksukykyinen.

Koeteltu tapa minimoida riskit

Myös pääomaturvattu sijoittaminen sisältää sanan ”jos”, sillä sataprosenttisesti varmoja sijoituksia ei vain ole. Jos talletuksen myöntänyt pankki tai valtio menee konkurssiin, sijoittaja menettää rahansa. Samoin käy, jos liikkeeseen laskenut pankki ja mahdollisesti lainan taannut instituutio tai valtio menee konkurssiin.

Pääomaturvatusta sijoittamisesta voidaan puhua vain, kun pääoman menettämisen riski on hyvin pieni. Liikkeeseenlaskijan tulee olla hyvin vakavarainen taho kuten suuri pohjoismainen pankki tai valtio. Termiä ei voi koskaan käyttää luokittelemattoman tai heikon luottoluokituksen omaavan pankin talletuksissa tai joukkolainoissa.

Keskituotto korko- ja osakesijoitusten välimaastossa

Tyypillisessä pääomaturvatussa sijoituksessa pääoma palautetaan markkinakehityksestä riippumatta. Mahdollisen ylikurssin voi kuitenkin menettää. Sijoituksen tuotto puolestaan perustuu markkinoiden kehitykseen. Sijoituksen tuotto voi olla sidottu esimerkiksi osake- tai raaka-ainemarkkinoiden indeksin kehitykseen.

Pääomaturvattujen sijoituksien keskituotto asettuu korko- ja osakesijoitusten välimaastoon. Epäsuotuisessa markkinatilanteessa tuotto jää nollaan, mutta nousevilla markkinoilla sijoittaja on saattanut päästä jopa 15-20 prosentin vuosituottoihin. Keskimääräinen tuotto-odotus asettuu pitkällä aikavälillä 5-6 prosentin paikkeille.

Riskinkaihtajan on helppo valita pääomaturvattu sijoittaminen.

Ajankohtaiset joukkolainat Valtion lainat Ehdot ja markkinointimateriaali Ajankohtaiset joukkolainat
OsakeobligaatiotMerkintäaikaEsiteEhdot (In English)
Osakeobligaatio Kaukoitä (B466)14.11–16.12.2016Esite (pdf, 1 MB)Avautuu uuteen ikkunaanEhdot (pdf, 725 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
SijoittajanTodistukset
MerkintäaikaEsiteEhdot (In English)
Osaketodistus Maailma Autocall (B472)
21.11.–16.12.2016
Esite (pdf, 607 KB)Avautuu uuteen ikkunaanEhdot (pdf, 967 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Valtion lainat

Valtion lainat

Turvallista sijoittamista hyvin luokiteltujen valtioiden lainoilla ja muilla AAA-luokitelluilla joukkolainoilla

Ne tarjoavat jokaiseen sijoitussalkkuun hajautushyötyä, koska ne tuottavat etenkin silloin, kun osakkeet ja muut riskisijoitukset laskevat.

Yrityslainat

Yrityslainalla talletusta parempaa vakaata tuottoa, mutta osakkeita pienempää riskiä

Suorista yrityslainasijoituksista voit valita juuri itsellesi sopivat yritykset ja laina-ajan.

Korkotodistukset

Houkuttelevaa tuottoa osakkeita pienemmällä riskillä

Korkotodistusten avulla voit lisätä sijoitussalkun hajautusta.

Ehdot ja markkinointimateriaali
OsakeobligaatiotMerkintäaikaEsiteEhdot (In English)
Osakeobligaatio Kaukoitä (B466)14.11–16.12.2016Esite (pdf, 1 MB)Avautuu uuteen ikkunaanEhdot (pdf, 725 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
SijoittajanTodistukset
MerkintäaikaEsiteEhdot (In English)
Osaketodistus Maailma Autocall (B472)
21.11.–16.12.2016
Esite (pdf, 607 KB)Avautuu uuteen ikkunaanEhdot (pdf, 967 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
KorkotodistuksetEsitteetEhdot (In English)
Korkotodistus Pohjois-Amerikka
High Yield 7/2021
B298
Esite
(pdf, 255 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Ehdot
(pdf, 860 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2021
B299
Esite
(pdf, 255 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Ehdot
(pdf, 844 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Korkotodistus Pohjois-Amerikka Investment Grade 7/2023 
B300
Esite (pdf, 201 KB)Avautuu uuteen ikkunaanEhdot
(pdf, 862 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Korkotodistus Eurooppa Investment Grade 7/2023 
B301
Esite (pdf, 200 KB)Avautuu uuteen ikkunaanEhdot (pdf, 728 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Korkotodistus Stockmann Oyj Abp 
B161
Esite
(pdf, 703 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Ehdot
(pdf, 831 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Korkotodistus Aker ASA 
B162
Esite
(pdf, 703 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Ehdot
(pdf, 832 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Korkotodistus Selecta Group B.V. 
B163
Esite
(pdf, 703 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Ehdot
(pdf, 832 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Korkotodistus ArcelorMittal 
B164
Esite
(pdf, 703 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Ehdot (pdf, 830 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Tietoa tapahtuneista luottovastuuvastuutapahtumistaAvautuu uuteen ikkunaan 

Nordea Bank AB:n (publ) ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n 18.12.2015 päivätty joukkolainaohjelma (ohjelmaesite englanniksi) (pdf, 7 MB)Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Bank AB:n (publ) ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n 19.12.2014 päivätty joukkolainaohjelma (ohjelmaesite englanniksi ja ruotsiksi) (pdf, 6 MB)Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Bank AB:n (publ) ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n 20.12.2013 päivätty joukkolainaohjelma (ohjelmaesite englanniksi ja ruotsiksi) (pdf, 8 MB)Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Bank Ab (publ) tulostiedotteetAvautuu uuteen ikkunaan 

Indeksilainoihin liittyvät riskit (pdf, 31 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Strukturoituihin joukkovelkakirjalainoihin liittyvät ilmoitukset sekä lainaehtojen lopulliset tiedotAvautuu uuteen ikkunaan

Neuvoja sijoittamiseen

Feet in sand 

Hajauta riskiä

Jakamalla sijoitukset korkojen ja osakkeiden kesken, voit pienentää sijoittamiseen liittyvää riskiä, koska eri lajien arvonvaihtelut tasoittavat toisiaan markkinatilanteen vaihdellessa.

 

Sijoituspäätöstesi tueksi

Verkosta saat ekonomistiemme ennusteet sekä tietoa niin sijoitus- markkinoista kuin yksittäisistä sijoituskohteista.

Sijoitusobligaatiot

Rakenne

Tuotonmuodostus

Riskit