Mistä tuottoa riskinkaihtajalle?

Suurin osa sijoittajista kuuluu riskinkaihtajiin. Riskinkaihtaja hakee korkosijoitusta korkeampaa tuottoa, mutta ei halua riskeerata sijoituksena pääomaa. Tunnistatko itsesi?

Pääomaturvattu sijoittaminen sopii sijoittajalle, joka karttaa riskejä. Tapa on ollut hyvin suosittua säästäjien keskuudessa jo 90-luvun lopulta lähtien.

Käytännössä pääomaturvattu sijoittaminen tarkoittaa, että sijoittaja saa eräpäivänä sijoittamansa pääoman takaisin, jos talletuksen myöntäjä tai joukkolainan liikkeeseenlaskija on maksukykyinen.

Koeteltu tapa minimoida riskit

Myös pääomaturvattu sijoittaminen sisältää sanan ”jos”, sillä sataprosenttisesti varmoja sijoituksia ei vain ole. Jos talletuksen myöntänyt pankki tai valtio menee konkurssiin, sijoittaja menettää rahansa. Samoin käy, jos liikkeeseen laskenut pankki ja mahdollisesti lainan taannut instituutio tai valtio menee konkurssiin.

Pääomaturvatusta sijoittamisesta voidaan puhua vain, kun pääoman menettämisen riski on hyvin pieni. Liikkeeseenlaskijan tulee olla hyvin vakavarainen taho kuten suuri pohjoismainen pankki tai valtio. Termiä ei voi koskaan käyttää luokittelemattoman tai heikon luottoluokituksen omaavan pankin talletuksissa tai joukkolainoissa.

Keskituotto korko- ja osakesijoitusten välimaastossa

Tyypillisessä pääomaturvatussa sijoituksessa pääoma palautetaan markkinakehityksestä riippumatta. Mahdollisen ylikurssin voi kuitenkin menettää. Sijoituksen tuotto puolestaan perustuu markkinoiden kehitykseen. Sijoituksen tuotto voi olla sidottu esimerkiksi osake- tai raaka-ainemarkkinoiden indeksin kehitykseen.

Pääomaturvattujen sijoituksien keskituotto asettuu korko- ja osakesijoitusten välimaastoon. Epäsuotuisessa markkinatilanteessa tuotto jää nollaan, mutta nousevilla markkinoilla sijoittaja on saattanut päästä jopa 15-20 prosentin vuosituottoihin. Keskimääräinen tuotto-odotus asettuu pitkällä aikavälillä 5-6 prosentin paikkeille.

Riskinkaihtajan on helppo valita pääomaturvattu sijoittaminen.

Ajankohtaiset joukkolainat Valtion lainat Ehdot ja markkinointimateriaali Ajankohtaiset joukkolainat
OsakeobligaatiotMerkintäaikaEsiteEhdot (In English)
----
SijoittajanTodistukset
MerkintäaikaEsiteEhdot (In English)
----
Valtion lainat

Valtion lainat

Turvallista sijoittamista hyvin luokiteltujen valtioiden lainoilla ja muilla AAA-luokitelluilla joukkolainoilla

Ne tarjoavat jokaiseen sijoitussalkkuun hajautushyötyä, koska ne tuottavat etenkin silloin, kun osakkeet ja muut riskisijoitukset laskevat.

Yrityslainat

Yrityslainalla talletusta parempaa vakaata tuottoa, mutta osakkeita pienempää riskiä

Suorista yrityslainasijoituksista voit valita juuri itsellesi sopivat yritykset ja laina-ajan.

Korkotodistukset

Houkuttelevaa tuottoa osakkeita pienemmällä riskillä

Korkotodistusten avulla voit lisätä sijoitussalkun hajautusta.

Ehdot ja markkinointimateriaali
OsakeobligaatiotMerkintäaikaEsiteEhdot (In English)
----
SijoittajanTodistukset
MerkintäaikaEsiteEhdot (In English)
----

Myynnissä 19.12.2017 asti

KorkotodistuksetEsitteetEhdot (In English)
---

Nordea Bank AB:n (publ) viimeisin Ohjelmaesite täydennyksineenAvautuu uuteen ikkunaan

Lainakohtaisista riskeistä voit lukea yllä olevasta taulukosta löytyvistä esitteistä ja ehdoista.

Neuvoja sijoittamiseen

Feet in sand  

Hajauta riskiä

Jakamalla sijoitukset korkojen ja osakkeiden kesken, voit pienentää sijoittamiseen liittyvää riskiä, koska eri lajien arvonvaihtelut tasoittavat toisiaan markkinatilanteen vaihdellessa.

 

Sijoituspäätöstesi tueksi

Verkosta saat ekonomistiemme ennusteet sekä tietoa niin sijoitus- markkinoista kuin yksittäisistä sijoituskohteista.

Sijoitusobligaatiot

Rakenne

Tuotonmuodostus

Riskit