Korkotodistukset

Korkotodistukset tarjoavat vaihtoehtoja sijoittaa yrityslainamarkkinoille ja yritysten luottoriskiin. Ne tarjoavat säännöllistä korkotuottoa osakesijoittamista pienemmällä arvonvaihtelulla, mutta talletusta paremmalla tuotolla.

Korkotodistukset Tuotto Riskit Esitteet ja ehdot Näin ostat Korkotodistukset

Parempaa tuottoa korkosijoituksista

Osakesijoittamisella on Suomessa pitkät perinteet ja osakkeista on historiallisesti saanut hyvää tuottoa. Historiaan mahtuu kuitenkin useita jaksoja, jolloin osakesijoittajat ovat menettäneet varallisuuttaan. Ne rahat, jotka eivät ole osakkeissa, saattavat maata tileillä ja talletuksissa. Korkotodistus tarjoaa talletusta parempaa tuottoa, mutta osakkeita pienemmällä arvonheilunnalla.

Korkeampi tuotto tarkoittaa yleensä korkeampaa riskiä

Korkotodistuksen riskiin vaikuttavat sen viiteyhtiöt. Mitä kovempaa tuottoa Korkotodistus tarjoaa, sitä suurempi riski viiteyhtiöissä on. Korkotodistuksia on saatavilla hyvin hajautettuihin luottoriski-indekseihin,  sekä yksittäisten yritysten luottoriskiin. Korkotodistukset eivät ole pääomaturvattuja. Jos todistuksen kaikki viiteyhtiöt ajautuvat luottovastuutapahtumaan, pääoman voi menettää kokonaan. Korkotodistuksissa on myös Nordean liikkeeseenlaskijariski.

Tarjolla olevat Korkotodistukset

Viiteyhtiö / IndeksiLainaKorkoEräpäivä
----
Tuotto

Korkotodistuksen tuotto

Korkotodistukseen sijoittavalle sijoittajalle maksetaan korkotuottoa säännöllisesti. Tuoton suuruus riippuu vaihtuvasta euribor-korosta ja sen päälle maksettavasta kiinteästä lisäkorosta. Lisäkoron suuruus riippuu viiteyritysten riskillisyydestä. Kun viitekorkona on 3kk euribor-korko, tuotto maksetaan neljästi vuodessa. Viitekoron ollessa 12kk euribor-korko, tuoton maksu tapahtuu kerran vuodessa.

Jälkimarkkinahyvitys

Korkotodistusten tapauksessa on hyvä huomioida, että hinnat ilmoitetaan markkinoilla ilman kertyneitä korkoja. Korkotodistuksen ostaja maksaa kuitenkin markkinoilla noteerattavan hinnan lisäksi myös mahdolliset edellisestä koronmääräytymispäivästä kertyneet korot (jälkimarkkinahyvitys). Sijoittaja saa kuitenkin maksamansa korot takaisin seuraavan koronmaksun yhteydessä. Vastaavasti Korkotodistuksen myyjä saa myydessään markkinoilla noteerattavan hinnan lisäksi myös mahdolliset kertyneet korot. Kertyneet korot kasvavat viimeisestä koronmaksupäivästä kuluneen ajan mukana. Alla olevassa kuvassa kertyneiden korkojen käyttäytyminen on kuvattu olettaen, että Korkotodistuksen hinta ja korot pysyvät muuttumattomina.

Esimerkki: kertyneiden korkojen vaikutus kaupan loppusummaan neljän korkojakson aikana.

Korkotodistuksen Esimerkki

Riskit

Luottovastuutapahtumat alentavat takaisinmaksettavaa pääomaa

Korkotodistuksilla on etukäteen sovittu eräpäivä, joka on tavallisesti noin viiden vuoden kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä. Eräpäivänä sijoittajalle palautetaan nimellispääoma kokonaisuudessaan, mikäli Korkotodistuksen viiteyhtiöissä ei ole tapahtunut yhtäkään luottovastuutapahtumaa. Mahdolliset luottovastuutapahtumat vähentävät eräpäivänä palautettavaa nimellispääomaa ja pääomaa, jolle korko maksetaan.

Jos luottovastuutapahtumia ei tapahdu, saa sijoittaja kaikki ennaltamäärätyt korkomaksut ja eräpäivänä nimellispääoman takaisin, kuten kuvattu alla. Esimerkin kuvassa koronmaksu tapahtuu neljä kertaa vuodessa. Jos viitekorkona olisi 12kk euribor-korko, maksettaisiin korkotuottoa kerran vuodessa.

 Graphics rentebevis

Jos Korkotodistuksessa on yksi viiteyhtiö ja se ajautuu luottovastuutapahtumaan neljännen vuoden puolessa välissä, sijoittaja menettää tämän jälkeen maksettavat korot ja nimellispääoman palautuksen. Sen sijaan hänelle maksetaan palautusasteen mukainen määrä luottovastuutapahtuman jälkeen. Mitä enemmän yhtiöllä on varoja suhteessa velkoihin, sitä parempi palautusaste yleensä on.

Graphics rentebevis 2

Useamman viiteyhtiön Korkotodistuksissa korkotuottoa maksetaan aina voimassa olevalle laskennalliselle nimellispääomalle. Mikäli yksikään viiteyhtiö ei ajaudu luottovastuutapahtumaan, on laskennallinen nimellispääoma 100 prosenttia. Jokainen luottovastuutapahtumaan ajautunut yhtiö alentaa laskennallista nimellispääomaa aina yhtiön painon verran. Esimerkiksi 75 viiteyhtiön tapauksessa laskennallista nimellispääomaa alennetaan 1/75 eli noin 1,33 prosenttia alkuperäisestä nimellispääomasta laskettuna. Eräpäivänä sijoittajalle palautetaan aina jäljellä oleva laskennallinen nimellispääoma.

Alla olevassa esimerkissä viitekorkona on 3kk euribor-korko ja korkotuottoa maksetaan neljä kertaa vuodessa. Korkotuottoa maksetaan koko nimellispääomalle kolmannen vuoden neljänteen neljännekseen asti. Neljännen neljänneksen alussa viisi viiteyhtiötä ajautuu luottovastuutapahtumaan. Laskennallista nimellispääomaa alennetaan 5/75 eli noin 6,67 prosenttia. Korkotuottoa maksetaan tästä jaksosta alkaen alennetulle nimellispääomalle. Eräpäivänä palautetaan jäljellä oleva laskennallinen nimellispääoma, eli 93,3 prosenttia.

Graphics rentebevis 3

Mitä tarkoitetaan luottovastuutapahtumalla?

Luottovastuutapahtumalla tarkoitetaan tilannetta, jossa viiteyhtiö ei selviä veloistaan.

 Luottovastuutapahtumaksi lasketaan:
• Konkurssi eli maksukyvyttömyys.
• Vakava maksuhäiriö eli yhtiö ei ole pystynyt maksamaan vähintään miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruista velkaa.
• Mikäli viiteyhtiö on pankki tai muu rahoituslaitos, on myös valtiollinen interventio mahdollista. Valtiollisessa interventiossa vähintään 10 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruista velkaa muutetaan valtiollisen viranomaisen toimesta, esim. velkojien oikeuksia heikentämällä, pakkolunastuksella, siirrolla tai muulla edunsaajan vaihdolla, pakollisella peruutuksella, muunnolla tai vaihdolla.
• Velkojen uudelleenjärjestely, eli yhtiö neuvottelee velkojen ehdot velkojille heikommiksi ja velkojen arvo on vähintään 10 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Luottovastuutapahtuman toteaminen tapahtuu markkinaehtoisesti ja perustuu viimeksi voimaantulleisiin ISDA:n (International Swap and Derivatives Association) määritelmiin.

Korkotodistukset sisältävät riskin liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Muista riskeistä voit lukea lisää Korkotodistus-kohtaisista ehdoista ja markkinointiesitteestä. Kyseiset dokumentit löydät esimerkiksi Esitteet ja ehdot -välilehdeltä.

Esitteet ja ehdot

Myynnissä 19.12.2017 asti

KorkotodistuksetEsitteetEhdot (In English)
---

Nordea Bank AB:n (publ) viimeisin Ohjelmaesite täydennyksineenAvautuu uuteen ikkunaan

Lainakohtaisista riskeistä voit lukea yllä olevasta taulukosta löytyvistä esitteistä ja ehdoista.

Näin ostat

Näin ostat Korkotodistuksia Nordean verkkopankissa

 • Kirjaudu verkkopankkiin (linkki https://solo1.nordea.fi/nsp/login)
 • Valitse ’Säästöt ja sijoitukset’
 • Valitse ’Kaupankäynti’
 • Valitse ’Osta ja myy’
 • Valitse tuotevalikosta 'Joukkolainat'

Vaihtoehto 1:

 • Kirjoita Nimi-kenttään lainanumero (esim. A920) tai kyseisen tuotteen ISIN-koodi, jotka löytyvät tuotteen markkinointimateriaalista
 • Klikkaa 'Haku'

Vaihtoehto 2:

 • Valitse tuotetyyppi 'Nordean nimellispääomaturvaamattomat joukkolainat'
 • Valitse kohde-etuus 'Luotto'
 • Klikkaa ’Haku’
 • Valitse listasta hakemasi Korkotodistus 

Korkotodistusten hinta noteerataan prosentteina nimellispääomasta ja se voi olla yli tai alle 100 %. Korkotodistuksilla voi käydä kauppaa vain 1000 € kerrannaisilla.

Osa Nordean Korkotodistuksista on pörssilistattuja, eli niillä voi osakkeiden tapaan käydä kauppaa myös pörssissä. Listatuille Korkotodistuksille tarjotaan päivittäin sekä osto- että myyntihinnat. Korkotodistukset listataan Helsingin Pörssin OMX HEL Structured Products Retail -listalle, jossa niillä voi käydä kauppaa 1 000 euron nimellispääoman mukaisissa erissä. Pörssistä voit ostaa Korkotodistuksia esimerkiksi Nordnetin kautta.