Pörssinoteerattuihin todistuksiin (ETN) liittyvät riskit

Bull- ja Bear-todistukset ovat monimutkaisia arvopapereita. Tutustu ennen ostopäätöstä lopullisiin ehtoihin ja ohjelmaesitteeseen, jotta saisit käsityksen Bull- ja Bear-todistuksen rakenteesta. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riskejä. Tähän on koottu Bull- ja Bear-todistusten keskeiset riskit.

Lisää tietoa riskeistä on Nordean warrantti- ja sertifikaattiohjelman ohjelmaesitteen ja sen täydennysten kohdassa "Riskitekijät". Ohjelmaesitteen saat Nordean konttoreista tai osoitteesta nordeamarkets.comAvautuu uuteen ikkunaan. Bull- ja Bear-todistusten lopulliset ehdot ovat Kurssit ja tuotetietoa -välilehdellä kunkin arvopaperin tuotetiedoissa. Tietoa Nordea-konsernista on Nordea Bank AB:n vuosikertomuksessa osoitteessa nordea.com.

Luottoriski

Bull- ja Bear-todistuksiin sisältyy Nordea Bank AB:hen (publ) liittyvä luottoriski. Takaisinmaksu riippuu Nordean takaisinmaksukyvystä takaisinmaksupäivänä. Nordean luottokelpoisuutta kuvaa esimerkiksi Nordean luottoluokitus, joka on AA-, negatiiviset näkymät (Standard & Poor’s) ja Aa2, negatiiviset näkymät (Moody’s). Lisätietoja: Standardandpoors ja Moodys.

Markkinahäiriö ja muut erityistapaukset

Markkinahäiriöstä on kyse, jos esimerkiksi kohde-etuudella käytävä kauppa keskeytyy. Markkinahäiriön aikana kohde-etuuksien arvo voidaan määrittää aiotusta poikkeavana ajanjaksona ja joissakin tapauksissa suunnitellusta poikkeavalla tavalla.

Markkinariski

Bull- ja Bear-todistuksien arvoon vaikuttavat useat tekijät, mm. kohde-etuuden kehitys ja volatiliteetti. Kehitys voi olla positiivinen tai negatiivinen. Sijoittaja saattaa menettää koko sijoittamansa pääoman.

Likviditeettiriski

Nordea määrittää Bull- ja Bear-todistuksille osto- ja myyntikurssin normaaleissa markkinaolosuhteissa. Toisinaan voi kuitenkin olla vaikeaa tai mahdotonta ostaa tai myydä Bull- ja Bear-todistuksia (eli ne ovat epälikvidejä).

Valuuttariski

Jos Bull- ja Bear-todistuksen kohde-etuus on ulkomaan valuutan määräinen, sijoitukseen liittyy valuuttariski. Bull- ja Bear-sijoitusten arvo voi toisin sanoen laskea valuuttakurssien muuttuessa, vaikka kohde-etuuden arvo nousee, laskee tai pysyy samana.

Erityistapaukset, kuten osakeanti, konkurssi tai vastaavat yhtiötapahtumat, voivat vaikuttaa kohde-etuuteen. Näissä tapauksissa Nordealla on oikeus tehdä tarpeellisiksi katsomansa muutokset kyseisten instrumenttien ehtoihin.

Vastuuvaraumat

STOXX® Euro 600 Banks on STOXX Limitedin (Zürich, Sveitsi) ja/tai sen lisenssinantajien (”Lisenssinantajat”) aineetonta omaisuutta, ja sitä käytetään lisenssillä. Lisenssinantajat eivät millään tavalla sponsoroi, hyväksy, myy tai markkinoi indeksiin perustuvia Bull- ja Bear-arvopapereita, eivätkä Lisenssinantajat ole vastuussa niistä. Kotisivu: www.stoxx.comAvautuu uuteen ikkunaan

”Standard & Poor’s®”, ”S&P®”, ”S&P 500®”, ”Standard & Poor’s 500”, and ”500” are trademarks of The McGraw-Hill Companies, Inc. and have been licensed for use by Nordea Bank AB (publ). The Product is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Standard & Poor’s and Standard & Poor’s makes no representation regarding the advisability of investing in the Product. Kotisivu:www.standardandpoors.comAvautuu uuteen ikkunaan

Nasdaq®, OMX™, OMXS30™ ja OMXS30 Index™ ovat The NASDAQ OMX Group, Inc.:n (yhdessä tytär- ja osakkuusyhtiöiden kanssa ”Yhtiöt”) rekisteröimiä tavaramerkkejä, ja Nordea Bank AB:llä (publ) on lisenssi käyttää niitä tiettyjen tuotteiden (”Tuotteet”) yhteydessä. Yhtiöt eivät ole hyväksyneet Tuotteita lainmukaisiksi tai muulla tavalla soveltuviksi. Yhtiöt eivät laske Tuotteita liikkeeseen eivätkä luovuta, myy tai markkinoi niitä. Yhtiöt eivät takaa Tuotteita eivätkä vastaa niistä. Kotisivu: www.nasdaqomxnordic.comAvautuu uuteen ikkunaan

Nordea Markets -Investment Recommendation Disclaimer (pdf, 100 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Oheiset tiedot on tarkoitettu taustatiedoksi vastaanottajan yksinomaiseen käyttöön. Annetut tiedot ja näkemykset edustavat Nordea Marketsin mielipidettä asiakirjassa mainittuna päivänä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tämä asiakirja ei ole täydellinen kuvaus tuotteesta tai siihen liittyvistä riskeistä. Annetut tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Ennen sijoitus- tai luotonottopäätöksen tekemistä on suositeltavaa hankkia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. Nordea Markets ei ole eikä pyri olemaan vero-, kirjanpito- tai lainopillinen neuvonantaja. Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Nordea Marketsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Jos sinulla on kysyttävää, soita numeroon 0200 3000 tai ota yhteyttä omaan konttoriin.

ETN-kurssilista Näin ostat Lisätietoa ETN:stä Hinnat ja Ehdot ETN-kurssilista
Näin ostat

Näin käyt pörssinoteeratuilla todistuksilla kauppaa

Nordea Bank AB:n liikkeeseen laskemat BULL & BEAR -sertifkiaatit noteerataan Helsingin Pörssissä ja niillä käydään kauppaa samalla tavalla kuin osakkeilla pankin tai arvopaperinvälittäjän kautta. Nordea määrittää sijoitukselle normaaleissa markkinaolosuhteissa osto- ja myyntikurssin. Voit siis käydä kauppaa sertifikaateilla milloin vain pörssin aukioloaikoina. Päätät itse, pidätkö sijoituksen minuutin, päivän vai kauemmin. BULL & BEAR -sertifikaateilla käydään kauppaa kappaleittain. Jos esimerkiksi yksi sertifikaatti maksaa 10 euroa, maksaa 
1 000 kappaletta 10 000 euroa.

Osto- ja myyntitoimeksiantoja voi tehdä verkkopankissa, asiakaspalvelun kautta tai Nordean konttoreissa. Voit myös tehdä toimeksiantoja Nordnetin kautta.

Nordean Verkkopankki:

 1. Kirjaudu VerkkopankkiinAvautuu uuteen ikkunaan
 2. Valitse Säästöt ja Sijoitukset
 3. Valitse Kaupankäynti
 4. Valitse 'Tuote' -alasveto valikosta 'Sertifikaatit'
 5. Kirjoita 'Nimi'-kenttään pörssikoodi tai ISIN (esim. 'Bull nokia'.)
 6. Paina 'Haku'
 7. Paina 'Osta'

 

Nordnet

 1. Paina linkistä tehdäksesi toimeksiannon NordnetinAvautuu uuteen ikkunaan kautta
 2. Valitse liikkeeseenlaskijaksi Nordea
 3. Etsi haluamasi kohde-etuus
 4. Valitse tuotetyypiksi Bull-sertifikaatti mikäli haluat ottaa näkemyksen kohde-etuuden arvon noususta tai Bear-sertifikaatti mikäli haluat ottaa näkemyksen kohde-etuuden arvon laskusta
Lisätietoa ETN:stä

Näin Pörssinoteerattu sertifikaatti toimii

BULL ja BEAR ovat Exchange Traded Notes -arvopapereita (ETN).

ETN:t ovat yksinkertaisia ja läpinäkyviä sijoitustuotteita, joiden kulut ovat alhaiset ja likviditeetti hyvä. Niiden osto- ja myyntikurssien välinen ero on yleensä pieni.

Näin sijoitat suoraan indeksiin

Sijoita BULL-sertifikaattiin ilman vipua

Pörssinoteeratut todistukset ilman vipua ovat passiivinen ja kustannustehokas tapa sijoittaa suoraan indeksiin.

Miten BULL toimii?

BULL-sertifikaatin arvonmuutos nousevassa ja laskevassa markkinassa

Jos arvioit, että Suomen pörssi eli OMXH25™-indeksi nousee ja haluat sijoitukseen vipua, on esimerkiksi BULL SUOMI X2 NF oikea sijoitus. Sijoitukseen sisältyy kaksinkertainen päivänsisäinen vipuvaikutus.

Miten BEAR toimii?

BEAR-sertifikaatin arvonmuutos nousevassa ja laskevassa markkinassa

Jos arvioit Suomen pörssin kurssien laskevan, voit sijoittaa esimerkiksi BEAR SUOMI X2 NF sertifikaattiin, jonka arvo kehittyy kaksinkertaisesti vastakkaiseen suuntaan kuin indeksin päivänsisäinen kurssikehitys.

Vipuvaikutus

Suurempi tuottopotentiaali suuremmalla vipukertoimella

Nordean BULL & BEAR -sertifikaatteja löytyy eri vipukertoimilla. Jotta voit ottaa kantaa markkinanäkemykseesi mahdollisimman tarkasti, voit valita kaksinkertaisesta päivänsisäisestä vivusta aina viisitoistakertaiseen vipuun.

Riskit

Tänne on koottu BULL & BEAR -sertifikaattien keskeiset riskit

BULL ja BEAR ovat monimutkaisia arvopapereita. Tutustu ennen ostopäätöstä lopullisiin ehtoihin ja ohjelmaesitteeseen, jotta saisit käsityksen sijoitusten toiminnasta. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riskejä. Tänne on koottu keskeisimmät riskit.

Hinnat ja Ehdot

Hinnat

Pörssinoteeratuilla BULL & BEAR -sertifikaateilla on sama välityspalkkio kuin osakkeilla. Katso hinnatAvautuu uuteen ikkunaan. Lisäksi todistuksiin liittyy vuotuinen hallinnointipalkkio. Kyseinen kulu vähennetään sertifikaatin arvosta päivittäin. Kulut vaihtelevat riippuen kohde-etuudesta ja tuotekohtaiset kulut selviävät tuotekohtaisista ehdoista ja oheisesta taulukosta. Hallinnointipalkkiot (pdf, 290 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Bull & Bear

Esite ja ehdot

Bull & Bear (ETN) ovat Nordea Bank AB:n (publ) tai Nordea Pankki Suomi Oyj:n Warrantti- ja Sertifikaattiohjelman ohjelmaesitteen alla liikkeeseenlaskemia arvopapereita (”sertifikaatti”).

Tutustu tarkemmin pörssinoteerattujen todistuksien tuotonmuodostukseen, riskeihin ja kuluihin lukemalla yleinen markkinointimateriaali, avaintietoasiakirja, ehdot ja ohjelmaesite ennen sijoituspäätöksen tekoa.

Myynnissä olevien pörssinoteerattujen todistusten ehdot löytyvät tuotelistalta jokaisen todistuksen ja warrantin alta tuotetietoa-osiosta.

Yleinen markkinointimateriaali (pdf, 216 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Tutustu myös  Nordean pörssinoteerattujen todistusten (sertifikaattien) ja warranttien ohjelmaesitteeseen.

LinkkiAvautuu uuteen ikkunaan