Kvinne hjemme med laptop i sofa

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulon myötä aletaan painottaa entistä vahvemmin yksilön oikeutta päättää omien henkilötietojensa käytöstä. Tietosuoja ei kuitenkaan ole mikään uusi asia, ja suojaamme meille antamiasi tietoja ja henkilötietoja yhtä tehokkaasti kuin aiemminkin.

Yleinen tietosuoja-asetus – uusi EU-asetus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulon myötä aletaan painottaa entistä vahvemmin yksilön oikeutta päättää omien henkilötietojensa käytöstä.

Asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen, ja sen tavoitteena on muun muassa

  • vahvistaa kansalaisten perusoikeuksia digitaalisella aikakaudella antamalla heille oikeus päättää omien henkilötietojensa käytöstä
  • helpottaa liiketoimintaa yksinkertaistamalla yrityksiä koskevia sääntöjä digitaalisilla yhtenäismarkkinoilla
  • tehdä organisaatiot tilivelvollisiksi siitä, miten henkilötietoja käsitellään.

Asiakastiedot Nordeassa

Nordeassa käsittelemme henkilötietoja erittäin huolellisesti. Pidämme siksi uutta asetusta tärkeänä, sillä se vahvistaa asiakkaidemme asemaa ja heidän oikeuksiaan omiin tietoihinsa.

Voimme tarjota asiakkaillemme yksilöllistä neuvontaa ja palveluja vain silloin, kun he luottavat siihen, että pidämme heidän tietonsa turvassa. Arvostamme tätä luottamusta. Näin ollen tietosuoja on meille pankkina ratkaisevan tärkeää. 

Nordea käyttää henkilötietoja useisiin tarkoituksiin:

  • lainsäädännön asettamien esim. turvalliseen tunnistautumiseen, maksujen suorittamiseen ja talousrikollisuuden estämiseen liittyvien vaatimusten noudattaminen
  • uusien tilien avaaminen, vakuutustarjousten arviointi ja muiden palvelujen tarjoaminen
  • tileihin ja palveluihin liittyvien sopimusten noudattaminen
  • uusien tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen.

Henkilötietosi ja niiden suojaaminen on meille tärkeää

Käytämme henkilötietojasi ainoastaan niihin tarkoituksiin, joista olemme kertoneet sinulle tai joihin olet antanut suostumuksesi. Keräämme vain ne henkilötiedot, jotka ovat tarpeen pyytämiesi palvelujen tarjoamista tai juridisten velvoitteiden täyttämistä varten.

Annamme henkilötietojasi muille osapuolille vain jos meitä vaaditaan antamaan niitä juridisista syistä tai olet antanut siihen luvan.

Voit esimerkiksi pyytää pääsyä omiin henkilötietoihisi ja rajoittaa niiden käsittelyä sekä pyytää poistamaan ne, mikäli se on mahdollista. Sinulla on oikeus saada kopio henkilötiedoistasi. Sinulla on myös oikeus tietää, mitä henkilötietoja säilytämme ja mihin tarkoitukseen käytämme niitä.