Nordea Trade Portal -palvelun saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Trade Portal -palvelua. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että tiettyjen verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Saavutettavuusseloste on päivitetty 15.12.2020. Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei saavutettava sisältö

Palvelu ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen seuraavilla alueilla.

Havaittava  

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö (A), esitettävä ei-tekstuaalinen sisältö on varustettu saman tarpeen täyttävällä tekstivastineella: 

 • Joistain kuvista puuttuu tekstivastine ja joillain kuvilla tekstivastineeksi on asetettu vain kuvan nimi.

1.2.2 Tekstitys (tallennettu) (A), videoiden audiosisällölle on tarjolla tekstitys: 

 • Julkaistuilla videoilla ei ole tekstitystä.

1.2.3 Kuvailutulkkaus tai mediavastine (tallennettu) (A), synkronoidulle medialle on tarjolla vastine: 

 • Videosisällölle ei ole tarjolla vastinetta.

1.2.5 Kuvailutulkkaus (tallennettu) (AA), synkronoidussa mediassa olevalle videosisällölle on tarjolla kuvailutulkkaus: 

 • Videosisällölle ei ole tarjolla kuvailutulkkausta, mikä voi vaikeuttaa visuaalisesti esitetyn tiedon saatavuutta sokeille ja näkövammaisille.

1.3.1 Informaatio ja suhteet (A), looginen rakenne: 

 • Informaatiota ja elementtien välisiä suhteita ei voida selvittää ohjelmallisesti avustavia teknologioita hyödyntäville käyttäjille.

1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus (AA), Syötekenttien tarkoitus voidaan selvittää ohjelmallisesti, käyttäjän tulisi pystyä esim. käyttämään syötekenttien automaattista täyttöä: 

 • Avustavien tagien arvoja ei ole asetettu eikä selain pysty määrittämään syötekenttien tarkoitusta.

1.4.1 Värien käyttö (A), Väriä ei käytetä ainoana visuaalisena keinona informaation välittämisessä: 

 • Powered by Export-Entreprises.com -linkki ei ole erottuva, vaan erottuu yksinomaan värillä ja on käytössä jokaisen sivun alatunnisteessa.

1.4.3 Kontrasti (minimi) (AA), Tekstin ja taustan välinen kontrastisuhde on vähintään 4.5:1:

 • Seuraava sivu  (next page) -linkkien kontrastisuhde on alle 4.5:1.

1.4.4 Tekstin koon muuttaminen (AA), Tekstin kokoa voidaan muuttaa aina 200 % asti ilman sisällön tai toiminnallisuuden menettämistä:

 • Jotkut valikon kohteet voivat siirtyä tavoittamattomiin tekstin kokoa muutettaessa.

1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa (AA), elementtien, jotka näytetään osoitettaessa tai kohdistettaessa (ohita navigointi, tooltip), tulisi olla piilotettavissa (Esc), osoitettavissa ja pysyviä:

 • Tooltipit häviävät kun osoitin siirretään niiden sisään. Tämä vaikeuttaa tooltipin sisällön lukemista ruudunlukijalla jos sen kohdistus häviää.

Hallittava 

2.1.1 Näppäimistö (A), Saavutettavuus vain näppäimistöllä: 

 • Trade Portal -palvelu ei ole saavutettavissa yksinomaan näppäimistöllä.

2.2.1 Säädettävä ajoitus (A), Aikarajat ovat käyttäjän hallittavissa: 

 • Käyttäjää ei varoiteta ennen käyttäjäistunnon aikakatkaisua. 

2.4.1 Ohita lohkot (A), Tarjoa linkki suoraan sisältöön: 

 • Käyttäjän on navigoitava jokaisen sivun ylä- ja alatunnisteen läpi saavuttaakseen pääasiallisen sisällön.

2.4.3 Kohdistusjärjestys (A), Looginen järjestys: 

 • Lomakkeiden täyttämisessä tabulaattorin käyttäminen siirtymiseen järjestyksessä kaikkien kenttien välillä ei ole mahdollista.

2.4.7 Näkyvä kohdistus (AA), Näppäimistön kohdistuksen ilmaisin on selvästi näkyvissä: 

 • Näppäimistön kohdistuksen ilmaisin ei ole selvästi näkyvissä sivun läpi navigoitaessa.

Ymmärrettävä 

3.1.1 Sivun kieli (A), Sivulle on määritetty kieli:

 • HTML-sivuille ei ole määritetty kieltä. 

3.3.1 Virheen tunnistaminen (AA), Syötevirheet kuvataan selkeästi:

 • Sivu sisältää virheilmoitusosion, mutta se ei sisällä ARIA-attribuuttia joka varmistaisi kaikkien avustavien teknologioiden mahdollisuuden lukea virheilmoitukset yli yhden virheellisen lomakkeen lähettämisen jälkeen.

3.3.2 Nimilaput ja ohjeet (AA), Tarjoa nimilappuja tai ohjeita:

 • Joistain syötekentistä puuttuu nimilappu tai selkeät ohjeet.

Toimintavarma

4.1.1 Jäsentäminen (A), Ei merkittäviä virheitä: 

 • Useiden elementtien ID ei ole yksilöllinen.

4.1.2 Nimi, rooli, arvo (A): 

 • Joidenkin käyttöliittymäkomponenttien nimilappuja ja rooleja ei ole asetettu.

4.1.3 Tilasta kertovat viestit (A), Dynaamisesti päivittyvästä sisällöstä ilmoittaminen on mahdollistettava avustavan teknologian avulla ilman kohdistuksen siirtämistä: 

 • Tilasta kertovia viestejä ei ole implementoitu avustavia teknologioita käyttäville käyttäjille.

Saavutettavuuspalaute

Kohtasitko saavutettavuuspuutteita digitaalisissa palveluissamme? Jos et löytänyt vastausta kohtaamaasi ongelmaan saavutettavuusselosteista, annathan meille palautetta.  

Anna saavutettavuuspalaute 

Valvontaviranomainen

Mikäli huomaat sivuilla saavutettavuuspuutteita, otathan ensin yhteyttä meihin palveluntarjoajana. Vastaamme palautteisiin 14 päivän kuluessa, jos olet jättänyt yhteystietosi lomakkeella. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta 14 päivän kuluessa, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston verkkosivuilla on kerrottu kuinka huomautuksen voi tehdä ja miten se käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

www.saavutettavuusvaatimukset.fiAvautuu uuteen ikkunaan