Henkilötietojen ja evästeiden käyttö

Nordea Bank AB (publ) käsittelee henkilötietoja Suomen henkilötietolain ja luottolaitoksia koskevan lainsäädännön mukaisesti. Pankki noudattaa kaikessa toiminnassaan pankkisalaisuutta ja yksityisyyden suojaa koskevia vaatimuksia.

Nordea Bank AB (publ) käsittelee henkilötietoja luottolaitos- ja vakuutustoimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoitamiseksi, kehittämiseksi sekä rekisteröityjen yksilöimiseksi ja tunnistamiseksi, kuten yhteystietojen hallintaan, riskienhallintaan, suoramarkkinointiin ja palvelujen kohdentamiseen asiakkaille, lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen.

Nordea Bank AB (publ) nauhoittaa puhelinkeskusteluja ja tallentaa sähköpostiviestejä niiden sisällön vahvistamiseksi, jos tapahtuma tai palvelutilanne niin vaatii. Pankkisalaisuus ja tietosuojasäännökset estävät pankin hallussa olevien tietojen luovuttamisen sivullisille ilman kyseisen henkilön lupaa, mikäli lainsäädäntö ei mahdollista tietojen luovuttamista.

Henkilötietoja kerätään pankin asiakasrekisteriin kuuluvilta henkilöiltä tai heidän edustajiltaan, julkisista viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä, maksuhäiriörekisteristä ja muista luotettavista lähteistä. Nordea Bank AB (publ) käyttää myös henkilökohtaisia luottotietoja, jos palvelun tai tuotteen luonne sitä vaatii. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä.

Nordea Bank AB (publ) voi lainsäädännön sallimissa rajoissa luovuttaa ja saada rekisteröityjä koskevia henkilötietoja samaan kotimaiseen tai ulkomaiseen konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kulloinkin kuuluvilta Suomessa tai ulkomailla sijaitsevilta yhtiöiltä. Tietoja voidaan myös luovuttaa viranomaisille. Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyn tai -kaupan yhteydessä järjestelyn tai kaupan vastapuolelle, mikäli tietojen luovutus on yhteensopiva henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kanssa.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot, vaatia rekisterissä olevan, käsittelyn kannalta virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua tai täydennystä taikka tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö suoramarkkinointi- tai muihin vastaaviin markkinointitarkoituksiin. Rekisteröidyn tulee esittää mainitut pyynnöt Nordea Bank AB (publ) konttorissa, verkkopankissa tai asiakaspalvelulle.

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on saatavilla Nordea Bank AB (publ) konttoreista ja verkkosivuilta.

Rekisteriseloste (pdf, 13 KB)Avautuu uuteen ikkunaan (Asiakasrekisteri)

Rekisteriseloste (pdf, 10 KB)Avautuu uuteen ikkunaan (Potentiaalisten asiakkaiden rekisteri)

Avointen verkkosivujen ja henkilöasiakkaan verkkopankin yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet

Yleistä

Nordea kerää, käsittelee ja analysoi tietoja Nordean verkkosivujen käytöstä, tietoliikenteestä ja tapahtumista. Tietoliikennettä koskevia tietoja voidaan yhdistää verkkosivuilla käyviin henkilöihin ja käyttää viestien välittämiseen, jakamiseen ja lähettämiseen tietoverkoissa. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen paitsi kun on kyse Nordean verkkopankin asiakkaista.

Nordea voi hankkia tällaisia tietoja tarpeen vaatiessa myös kolmansilta osapuolilta.

Tiettyihin Nordean verkkosivujen kautta tarjottaviin palveluihin saatetaan soveltaa erilaisia yksityisyyden suojan käytäntöjä.

Mitä tietoja kerätään?

Nordea kerää ja analysoi muun muassa seuraavia tietoja Nordean verkkosivuilla käyvistä henkilöstä:  

  • IP-osoite
  • Selaintyyppi (Internet Explorer, Firefox jne.)
  • Käyttöjärjestelmä (Windows jne.)
  • Kirjautumistapa
  • Sivut, joilla henkilö on käynyt

Tarkoitus

Nordea tallentaa tilastotietoja verkkosivujen käytöstä varmistaakseen verkon teknisen toteutuksen ja käytön. Nordea saa tietojen avulla myös kuvan verkkosivuilla kävijöiden käyttäjäkokemuksista ja pystyy hyödyntämään tietoja verkkosivujen kehittämisessä.

Nordea käyttää verkkotilastoja parantaakseen sähköisiä palvelujaan ja ymmärtääkseen yhä paremmin asiakkaiden ja verkkosivulla kävijöiden tarpeita. Tietoja käytetään luottolaitostoimintaan liittyvien tehtävien ja palvelujen kehittämiseen.

Kuka tietoja käsittelee?

Nordea valvoo kerättyä tietoa eikä luovuta sitä sivullisille. Nordea voi kuitenkin käyttää alihankkijoita tiedon käsittelyssä. Tällä hetkellä yhdysvaltalainen Webtrends-yhtiö käsittelee henkilötietoja Nordea Bankin puolesta. Webtrends on maailman johtavia verkkotilastojen kerääjä. Yksityisyyden suojaamiseksi yhtiö noudattaa Euroopan Parlamentin ja Neuvoston tietosuojadirektiiviä (lokakuu 1995) komission 5.2.2010 antaman päätöksen 2010/87/EU mallisopimuslausekkeiden kautta.

Nordea saattaa käyttää myös muiden alihankkijoiden palveluja apunaan asiakaspalvelussa, markkinointianalyyseissä tai yhteydenpidossa taloudellisiin toimijoihin.

Nordea ei milloinkaan anna alihankkijoiden käyttää tietoja mihinkään muuhun kuin Nordean määrittelemiin tarkoituksiin.

Nordea voi käyttää asiakkaiden henkilöasiakkaan verkkopankissa antamia tietoja määrättyihin tarkoituksiin kuten analysointiin ja markkinointiin.

Evästeiden käyttö

Nordea saattaa kerätä tietoa automaattisesti käyttämällä evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa verkkosivuilla kävijän laitteelle. Tekstitiedostoon sisältyy tietoja, joita käytetään muun muassa verkkosivujen käytön helpottamiseksi.

Nordea käyttää sekä istuntokohtaisia että pysyviä evästeitä.

Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit muuttaa selaimesi selainasetuksia. Huomaathan, että Nordea katsoo sinun hyväksyneen evästeiden käytön, ellet poista niitä käytöstä.

Nordean verkkopankkipalvelujen käyttö edellyttää istuntokohtaisten evästeiden hyväksyntää. Evästeiden ansiosta voit hoitaa pankkiasiasi yksinkertaisesti ja joustavasti. Evästeet katoavat, kun kirjaudut ulos Nordean palveluista.

Evästeiden poisto

Ohjeet evästeiden poistoonAvautuu uuteen ikkunaan

Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää tästä artikkelista tai Nordean tavasta käyttää kerättyjä tietoja verkkosivujen käytöstä, ota yhteyttä.