Vuodenvaihde tuo mukanaan veromuutoksia

Hallitus on esittänyt alla olevia muutoksia vuoden 2016 verotukseen. Lakia ei ole vielä vahvistettu.

Pääomatuloverotus kiristyy

Pääomatulon tuloveroprosentti säilyy ennallaan, eli se on 1.1.2016 alkaen edelleen 30 %.

Sen sijaan pääomatulon korotettu tuloveroprosentti nousee 34 %:iin ja sitä on suoritettava, mikäli verotettavat pääomatulot ylittävät 30 000 euroa, sen ylittävältä osalta. Vuonna 2015 vero oli 33 % 30 000 euroa ylittävältä osalta.

Luovutustappioiden osalta verotus muuttuu oleellisesti

Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään vuodesta 2016 alkaen ensisijaisesti samana vuonna saadusta luovutusvoitosta. Siltä osin kuin tappio jää vähentämättä voitoista, se voidaan vähentää pääomatuloista. Vähennys tehdään tällöin ns. puhtaasta pääomatulosta eli pääomatulosta on vähennetty jo muun muassa omaisuudenhoidosta ja säilyttämisestä aiheutuneet maksut. Tämä vähennys tehdään ennen muita pääomatuloista vähennyskelpoisia menoja, kuten esimerkiksi korkovähennyksiä.

Tappiota ei oteta huomioon vahvistettaessa pääomatulojen alijäämää, joten vähennystä ei voi tehdä ansiotulojen verosta. Sen sijaan tappio on vähennettävissä luovutustappion syntyvuotta seuraavina viitenä vuotena sitä mukaa kuin voittoa kertyy, eli siis tilanteessa, ettei vähennystä ole saanut sen syntyvuoden verotuksessa.

Ennen 1.1.2016 syntyneet luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia vain luovutusvoitoista.

Asuntolainojen korkovähennys pienenee

Oman asunnon hankintaan tai peruskorjaukseen otetun luoton koroista, jotka on maksettu vuonna 2016, vain 55 % on vähennyskelpoista verotuksessa. Vuonna 2017 maksetuista koroista vähennyskelpoista on 45 % ja vuonna 2018 maksetuista 35 %.  Vuodesta 2019 alkaen korkovähennys on 25 %.

Tulonhankkimislainan korkovähennyksiin ei ole tulossa muutoksia.