Voitko vaikuttaa vuoden 2017 verotukseen?

Monen verovelvollisen kannattaisi nyt pysähtyä miettimään, miten omilla toimillaan voisi vielä vaikuttaa vuoden 2017 verotukseen. Keräsimme asioita, joita kannattaa ottaa huomioon.

Hyödynnä tappioiden vähennysoikeus

Luovutustappiot, jotka realisoituvat 1.1.2016 jälkeen voi vähentää paitsi luovutusvoitoista, niin myös muista pääomatuloista. Aikaa on viisi vuotta vielä tappion syntymisvuoden jälkeen.

Ennen 1.1.2016 syntyneet luovutustappiot voi vähentää vain luovutusvoitoista vielä viitenä seuraavana vuonna syntyneistä luovutusvoitoista. Näin ollen vuoden 2017 verotusta silmällä pitäen vuonna 2012 realisoituneet ja verotuksessa vahvistetut luovutustappiot voidaan vähentää vielä vuoden 2017 luovutusvoitoista.

Hyödynnä eläkesäästämisen verovähennys

Vapaaehtoisen eläkesäästämisen maksut ovat vähennyskelpoisia 5 000 euroon saakka. Tämä antaa verovelvolliselle nykyisellä pääomatuloverotasolla suoraan 1 500 euron verovähennyksen.

Pienistä kaupoista ei tarvitse maksaa veroa

Pienten myyntien luovutusvoitot ovat verottomia 1 000 euron luovutushintaan asti. Jos luovutushintojen yhteismäärä ylittää 1 000 euroa, luovutuksista syntyneet voitot lasketaan yhteen ja voittojen yhteismäärä on veronalaista tuloa.

Huomioi, että kyseessä on nimenomaan yhteenlasketut luovutushinnat, ei yhteenlasketut voitot. Esimerkiksi, jos tältä vuodelta ei ole vielä syntynyt luovutusvoittoja ja haluaisit luopua jostain osakkeesta tai rahasto-osuudesta, niin voit myydä sijoituksia jopa 1 000 euron edestä ilman, että mahdolliset luovutusvoitot joutuvat verotettavaksi. Tähän yhteenlaskettuun luovutushintojen 1 000 euron määrään lasketaan mukaan myös erääntyneet joukkovelkakirjalainat ja siten myös mm. sijoitusobligaatiot. Nekin ovat tämän verotussäännön mukaisia luovutuksia.  Toisaalta tällaisen omaisuuden luovutustappio ei kuitenkaan ole vähennyskelpoinen, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot ovat enintään 1 000 euroa. 

Huomioi tärkeät päivämäärät

Mikäli haluat vaikuttaa vuoden 2017 verotukseen, niin seuraavat päivämäärät kannattaa huomioida 

Kaupantekopäivä määrittää sen, mille verovuodelle myyntivoitto tai -tappio kohdistuu. Osakemarkkinoiden vuoden viimeinen kaupantekopäivä on perjantai 29.12 ja tuolloin syntyneet kaupat katsotaan tämän vuoden kaupoiksi.

Mikäli vuodelta 2017 näyttäisi koituvan jäännösveroja, niin verovelvollinen voi maksaa ns. ennakon täydennysmaksua ja näin välttää jäännösveron koron. Viimeinen täydennysmaksupäivä on 31.1.2018. Ohjeet tähän asiaan tarkemmin kuten varsinaiseen maksamiseenkin tilisiirtolomakkeineen löytyvät vero.fi-sivuilta.

Muistettavaa ensi kevään veroilmoitusta täytettäessä

Verotus suo veronmaksajille monia vähennysmahdollisuuksia ansio- ja pääomatuloihin. Nämä vähennysmahdollisuudet edellyttävät kuitenkin verovelvollisen aktiivisuutta.

  • Hyödynnä vähennykset täysipainoisesti. Muista myös kotitalousvähennys.
  • Älä jätä vähentämättä esimerkiksi vuokratulojen tai muiden pääomatulojen hankkimiseen liittyviä kuluja.
  • Muista vähentää työmatkakulusi ja muut tulonhankkimiskulut.
  • Valitse edullisin tapa laskea myyntivoitot. Myyntivoitto lasketaan joko vähentämällä myyntihinnasta hankintahinta tai käyttämällä  hankintameno-olettamaa. Hankintameno-olettama on 40 % myyntihinnasta, jos kohde omistettu vähintään kymmenen vuotta ja 20 %, jos kohde on omistettu alle kymmenen vuotta.

Älä anna pelkästään verotuksen ohjata päätöksiäsi

Kannattaa kuitenkin muistaa, että sijoituspäätöksiä tai muita omaisuuteen liittyviä järjestelyjä ei kannata tehdä pelkästään verotusnäkökulmien perusteella, vaan ratkaisevaa on asian kokonaisarviointi.