Tavoitesäästö

Nordea Tavoitesäästö sopii säännölliseen säästämiseen. Olipa tavoitteenasi tulevien eläkepäivien turvaaminen tai pitkäaikaisten haaveiden toteuttaminen, tarjoaa Tavoitesäästö-sopimus joustavan tavan säästää ja nauttia säästöistä.

Tavoitesäästö Sijoituskohteet Hinnat Tuotemateriaali Tavoitesäästö

Hyödy Tavoitesäästön eduista ja vaivattomuudesta

  • Pääsy yhden sopimuksen kautta laajaan valikoimaan sijoituskohteita.
  • Sijoituskohteiden vaihdot ilman kuluja ja veroseuraamuksia.
  • Helppo hoitaa verkkopankissa.
  • Mahdollisuus nostaa säästöjä vapaasti, esimerkiksi kätevästi kuukausittain.
  • Suositeltava sijoitusaika on vähintään viisi vuotta. Parhaiten sopimuksen hyödyt tulevat esiin pitemmällä sijoitusajalla.

 
Nordea Tavoitesäästön myöntää Nordea Henkivakuutus Suomi Oy.

Sijoituskohteet

Tuottokori

Tuottokori sopii maltillista tuottoa tavoittelevalle, pitkäjänteiselle säästäjälle ja sijoittajalle. Tuottokori tavoittelee pääoman arvonnousua pitkällä aikavälillä. Tavoite pyritään saavuttamaan hoitamalla sijoituskoria aktiivisesti ja noudattamalla selkeää sijoitusstrategiaa. Aktiivinen hoito tarkoittaa korin sijoitusten ja riskitason jatkuvaa seuraamista ja tarvittavien muutosten tekemistä harkitusti. Sijoitusstrategian perustana on sijoitusten hajauttaminen valtionlainoihin, yrityslainoihin, osakkeisiin ja kiinteistöihin. Sijoituskori sisältää kotimaisia ja kansainvälisiä sijoituskohteita. Säännöt (pdf, 81 KB)Avautuu uuteen ikkunaan.  

Osakekorit

Nordea Osakekorien avulla pääset helposti mukaan suurten suomalaisten pörssiyhtiöiden arvonkehitykseen. Valittavanasi on 14 NASDAQ OMX Helsingin pörssissä noteerattua yhtiötä, joista voit rakentaa oman osakesalkkusi. Sopimukseesi liitetty  Osakekori koostuu yhden pörssiyhtiön osakkeista ja sen arvonkehitys seuraa kyseisen osakkeen kokonaistuottoa. Kokonaistuotto muodostuu osakkeen kurssikehityksestä ja osinkotuotosta.

Nordean tarjoamat Osakekorit sopivat sinulle, jos
  • olet kiinnostunut sijoittamaan suomalaisiin yhtiöihin.
  • seuraat kotimaisen osakemarkkinan kehitystä ja tunnet osakemarkkinoiden riskit.
  • haluat mukaan valittujen suomalaisten pörssiyhtiöiden arvonkehitykseen.

Tutustu tästä Nordean tarjoamien Osakekorien sääntöihin (pdf, 39 KB)Avautuu uuteen ikkunaan.

Nordea-rahastot

Jos haluat itse hoitaa sijoitustasi, valittavanasi on Nordea-rahastojen kattava valikoima. Voit valita joko yhden tai useamman osake- korko- tai yhdistelmärahaston ja vaihtaa valitsemiasi rahastoja markkinatilanteen mukaan. Lisätietoja rahastoista saat Rahastot Nyt -palvelusta.  

Rahastot Nyt -palveluun

Lisää hajautusta sijoitusobligaatioilla

Voit liittää sijoitussopimukseesi myös Nordea Henkivakuutuksen valitsemia sijoitusobligaatioita niiden merkintäaikana. Kulloinkin valittavina oleviin sijoitusobligaatioihin voit tutustua Nordean verkkopankissa.

Vakuutustili sopii väliaikaiseksi sijoituskohteeksi

Jos haluat matalariskisen sijoitusvaihtoehdon vakuutussäästämiseen ja -sijoittamiseen, kannattaa sinun tutustua Vakuutustiliin, joka tarjoaa markkinoiden heilahdellessa parkkipaikan sijoitetuille varoillesi. Vakuutustili sopii myös erityisen hyvin väliaikaiseksi kohteeksi etsiessäsi uutta sijoituskohdetta.

Vakuutustilin arvonkehitys on sidottu Nordea Pankin tarjoamaan euromääräisen shekkitilin korkoon. Tilin korko on yhden viikon euriborkorko, vähennettynä marginaalilla, joka on tällä hetkellä 0,4 %. Jos yhden viikon euriborkorko on alempi kuin 0,4 %, ei laskennallista tuottoa kerry lainkaan. Vakuutustilille lasketaan päivittäin arvo, jonka muutos vastaa tilille maksettavaa päiväkorkoa. Tiliin sidotuille säästöille kertyvästä tuotosta ei voimassaolevan verolainsäädännön mukaan peritä korkotulon lähdeveroa.

Vakuutustili on Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n hallinnoima tili.

Hinnat
Hinnat 1.1.2018
VeloituksetHinta
KuormituspalkkioMaksusta ei peritä tällä hetkellä kuormituspalkkiota.
Hoitopalkkio

Säästöistä veloitetaan tällä hetkellä 0,50 % vuotuista hoitopalkkiota.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus nostaa hoitopalkkio enintään 1 prosenttiin.

Sijoituskorien hoitopalkkiot

Sopimukseen liitettävistä sijoituskoreista peritään sopimuksen hoitopalkkion lisäksi sijoituskorien sääntöjen mukaiset palkkiot. Tällä hetkellä sijoituskorien vuotuiset hallinnointipalkkiot ovat seuraavat:

  • Tuottokori 0,95 %
  • Osakekorit 0,5 %

Sijoituskorien hallinnointipalkkio on vähennetty niiden päivittäisestä arvosta. Vakuutusyhtiöllä on oikeus nostaa sijoituskorien vuotuinen hallinnointipalkkio korien sääntöjen mukaisesti.

Sijoitussuunnitelman muutosSijoitussuunnitelman muuttaminen sopimukseen tulevaisuudessa maksettavien maksujen jakautumisesta eri sijoitusten välillä on veloituksetonta 6 kertaa kalenterivuodessa, minkä jälkeen konttorissa tehdyistä muutoksista veloitetaan 20 euroa kultakin toimeksiannolta. Verkkopankissa voi toistaiseksi tehdä sijoitussuunnitelman muutoksia ilman toimenpidepalkkiota.
Säästöjen siirtäminen sijoituskohteesta toiseenSopimuksen omistajalla on oikeus siirtää säästöjä sijoituskohteesta toiseen veloituksetta 6 kertaa kalenterivuoden aikana, minkä jälkeen konttorissa tehdyistä siirroista veloitetaan 20 euroa kultakin toimeksiannolta. Verkkopankissa tehtävät siirrot ovat toistaiseksi veloituksettomia.
Nostosuunnitelman muutosNostosuunnitelmaa voi muuttaa konttorissa veloituksetta. Verkkopankissa ei toistaiseksi voi tehdä nostosuunnitelman muutoksia.
Panttausvahvistus50,00 €
Lisätiliote10,00 €
Omistajan muutos100,00 €
Nostopalkkio

Nostopalkkio peritään nostettavasta määrästä, kun sopimuksen
alkamisesta on kulunut

alle 5 vuotta                1 %
yli 5 vuotta                  nostopalkkiota ei peritä

Sijoituskohteisiin liittyvät kulutSijoituskohteiden arvonlaskennassa huomioidaan niiden sääntöjen mukaiset kulut. Esimerkiksi rahasto-osuuden arvosta on vähennetty rahastoyhtiön perimä hallinnointipalkkio.
Vähimmäismäärät

Pienin sallittu maksu on 50 euroa kuukaudessa.

Pienin sallittu nostosuunnitelman mukainen nosto on 50 euroa kuukaudessa.

Tuotemateriaali

Nordea Tavoitesäästö - Tuoteseloste (pdf, 115 KB)Avautuu uuteen ikkunaanEhdot (pdf, 187 KB)Avautuu uuteen ikkunaan ja Avaintietoasiakirja (pdf, 105 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Tavoitesäästö on kapitalisaatiosopimus. Nordea Tavoitesäästön myöntää Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, Y-tunnus 0927072-8. Yhtiö kuuluu Nordea-konserniin, joka on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssipalvelukonserni. Nordea Henkivakuutus myy Nordea Tavoitesäästöä asiamiehenään toimivan Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen kautta.

Nordea Tavoitesäästö -sopimukseen liitettyjen sijoitusobligaatioiden  liikkeellelaskija on Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike ja sopimukseen liitettyjä Nordea-rahastoja hallinnoi Nordea Funds Oy.

Sijoittamiseen liittyy mahdollisuus saada voittoa sijoitusten pääoman arvonnousun johdosta, mutta myös riski mahdollisesta pääoman arvon menettämisestä. Nordea Tavoitesäästö
-sopimuksella ei ole pankkitilien talletussuojaa eikä se kuulu Sijoittajien Korvausrahaston piiriin. Markkinatilanteesta riippuen sijoitusten arvo voi nousta tai laskea, eikä sijoitusten aikaisempi tuottotaso ole tae tulevasta. Verotiedot 1.1.2018 mukaan. Verotus voi muuttua sopimusaikana. 

Neuvoja sijoittamiseen

Feet in sand  

Hajauta riskiä

Jakamalla sijoitukset korkojen ja osakkeiden kesken, voit pienentää sijoittamiseen liittyvää riskiä, koska eri lajien arvonvaihtelut tasoittavat toisiaan markkinatilanteen vaihdellessa.

Sail boat stem  

Tutkimukset ja katsaukset

Verkosta saat ekonomistiemme ennusteet sekä tietoa niin sijoitusmarkkinoista kuin yksittäisistä sijoituskohteista.