Tarpeetonta vai viisasta riskiä?

Yksi taajaan toistettu sijoittamisen perustotuus on: ”Tuotto ja riski kulkevat käsi kädessä”. Olen itsekin sitä monesti toistanut, mutta se pitää paikkansa vain osittain. 

Yleensä lisäriski kasvattaa sijoituksen tuotto-odotusta, mutta on hyvä huomata, että on olemassa sekä ”viisasta” että ”tyhmää” eli tarpeetonta riskiä.

Miten välttää "tyhmän" riskin ottaminen?

Riskinotto on turhaa silloin,  kun saman tuotto-odotuksen voi saavuttaa kunnollisella hajautuksella.

Mihin hajautuksen voima sitten oikein perustuu? Siihen, että hajauttaminen jonkin omaisuuslajin, vaikkapa osakkeiden, sisällä ei alenna tuotto-odotusta, mutta vähentää koko sijoitussalkun arvonvaihtelua eli riskiä.

Toinen tarpeeton, ja jopa vaarallisempi riskin laji on se, jota sijoittaja ei tiedä lainkaan ottavansa. Tällaista riskiä on esimerkiksi se, ettei tunne sijoituskohdettaan kunnolla. 

Sijoituskohteen tunteminen tarkoittaa monia eri asioita. Mikäli kyseessä on niin sanottu suora sijoitus johonkin yhtiöön, kunnollinen tunteminen tarkoittaa kyseisen yhtiön taloudellisen tilanteen ja tulevaisuuden näkymien riittävää ymmärtämistä.

Jos taas sijoittaa jonkin epäsuoran instrumentin kautta, olipa se sitten rahasto, strukturoitu sijoitustuote, vakuutussijoituspörssinoteerattu warrantti tai jokin muu sijoitustuote, on erittäin tärkeää tehdä itselle selväksi sen rakenne.

Sijoitustuotteen rakenteen selvittämiseen pitäisi sisällyttää ainakin nämä:

  • Mihin sijoitat eli mistä sijoituksen tuotto-odotus muodostuu?
  • Mitä eri riskejä sijoitukseen sisältyy?
  • Mitkä ovat kulut?
  • Kuka itse sijoitukset omistaa eli mikä on sijoituksen juridinen rakenne?
  • Millainen on sijoituksen likviditeetti?
  • Miten sijoituksen kehityksestä saa tietoa?

Viisas riskinotto kannattaa

Jotta riskistä ei tulisi liian negatiivista kuvaa, niin todettakoon, että viisas ja itselle sopivan tasoinen riskinotto sijoittamisessa on kyllä erittäin järkevää. Vain siten voi saada rahoilleen inflaation ylittävää reaalituottoa. 

Varoja ei siis kannata makuuttaa sijoittamattomina esimerkiksi tilillä, vaan sijoittaa ne oman sijoitussuunnitelman mukaisesti, riittävä hajautus varmistaen. Ainakin historiassa se on yleensä johtanut hyvään lopputulokseen – eikä parempaakaan keinoa ole vielä keksitty.

Jari Ohrankämmen, Nordea
jari-ohrankammen-90x120