Tammikuun markkinakatsaus: 2016 – ylös, mutta yskien

Lippo_Suominen_160x94

Lippo Suominen
Päästrategi
Nordea Varallisuudenhoito
Viime vuoden alussa osakemarkkinat saivat lentävän lähdön, ja lopulta vaiherikas vuosi päättyi hyvään tuottoon, osin valuuttakurssien ansiosta. Myös nyt uuteen vuoteen lähdetään osakemyönteisissä tunnelmissa, vaikka epävarmuuksia on jälleen ilmassa esim. Kiinan tilanteen, raaka-ainemarkkinoiden ja Fedin koronnostojen myötä. Epävarmuuksien vastapainona on matala korkotaso, joka pönkittää osakkeita kohtuullisen talouden lisäksi.

Maailmantalouden näkymät ovat edelleen vaimeat, mutta tämä ei tarkoita taantuman olevan ovella. USA:n tilanne näyttää suhteellisen vakaalta ja Euroopassa talousindikaattorit ovat jopa hivenen kohentuneet. Kiinassa kasvu hidastuu – osin tarkoituksellisesti, osin ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta. Keskuspankin ja hallinnon tukitoimet kuitenkin estävät kasvun äkillisen pysähtymisen. Sijoittajan kannalta kokonaisuus ei ole loistava, mutta riittävän hyvä positiivisille tuotoille.

Raaka-ainemarkkinat ovat huolettaneet sijoittajia hintojen laskukierteen vuoksi. Hinnat ovat painuneet ylituotannon ja samanaikaisen kysynnän vähenemisen takia. Nopea muutos tilanteeseen edellyttäisi markkinoita tasapainottavaa tarjonnan supistumista, koska kysynnän ripeä elpyminen odotuttaa itseään. Raaka-aineiden hintojen vakautuminen olisi tällä hetkellä hyvä uutinen sijoittajille.

Arvostus ei myöskään muodosta estettä osakkeiden nousulle, ainakaan historiaa katsottaessa. Varsinkin suhteessa korkoihin osakkeet ovat edelleen edullisia. Tuottopotentiaali on kutistunut kurssinousun myötä, joten kovimmat tuotot ovat taaksejäänyttä, mutta osakkeilla on edelleen edellytykset pysyä omaisuuslajien kärjessä.

Korkosijoittajan haasteet jatkuvat

Korkosijoittajan tilanne ei ole kadehdittava. Vähäriskiset korot, kuten rahamarkkina- ja valtionlainakorot, ovat historiallisen matalia, ja pysyvät alhaalla vielä pitkään. Siten korkosijoittaja saa vähäriskisiltä markkinoilta vain turvaa ja vakautta, mutta ei tuottoa. Salkunvakauttajilla on kuitenkin edelleen tärkeä rooli markkinoiden epävarmuuden kasvaessa.

Jos korkosijoituksista haluaa saada tuottoja, on sijoittajan oltava valmis ottamaan luottoriskiä. Luottoriskimarkkinoilla raaka-aineiden hintojen lasku on painanut lainahinnat laskuun, kun monien öljyntuottajien ja muiden yhtiöiden maksuvaikeudet ja sitä myöten konkurssipelot ovat lisääntyneet. Olemme pitkään suosineet riskiyrityslainoja niiden suhteellisen houkuttelevan korkotason takia, mutta energiasektorin riskien kasvun myötä laskemme suosituksen peruspainoon. Öljyn hinnassa on yhä laskupaineita tarjonnan ylittäessä kysynnän, joten myös lainojen hinnat voivat olla alamäessä lähiaikoina. 

Vastuuvarauma (pdf, 61 KB)Avautuu uuteen ikkunaan