Silmäaseman listautumisanti 29.5.-6.6.2017, tärkeää tietoa

Tärkeä tiedote            

Ehdotus käyttöehtojen hyväksymisestä

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu lainsäädännön vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan alla olevat tiedot ja tekemään pyydetty vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan rajoitettuja tietoja.

SILMÄASEMA OYJ:N (”YHTIÖ”) NÄILLÄ VERKKOSIVUILLA OLEVIA TIETOJA EI SAA LUOVUTTAA, JULKAISTA, JAKAA TAI VÄLITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, MISSÄÄN YHDYSVALTAIN OSAVALTIOSSA, AUSTRALIASSA, UUDESSA-SEELANNISSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA EIKÄ MUILLA ALUEILLA, JOISSA TÄMÄ SAATTAISI JOHTAA PAIKALLISTEN ARVOPAPERILAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN RIKKOMISEEN.

Yhtiön näillä verkkosivuilla olevia tietoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule luovuttaa, jakaa, levittää tai välittää suoraan tai välillisesti henkilöille, jotka asuvat tai ovat tällä hetkellä Yhdysvalloissa (mukaan luettuna sen territoriot ja muut alueet ja hallintoalueet) tai Yhdysvaltain osavaltioissa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai Etelä-Afrikassa tai muilla alueilla, joissa tämä saattaisi johtaa paikallisten arvopaperilakien tai määräysten rikkomiseen, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä, ostaa tai luovuttaa Yhtiön osakkeita tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai Etelä-Afrikassa tai muilla alueilla, joissa tämä saattaisi johtaa paikallisten arvopaperilakien tai määräysten rikkomiseen.

Näillä verkkosivuilla mainittuja Yhtiön osakkeita (”Osakkeet”) ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa muutoin kuin rajoitetuin poikkeuksin.

Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen, Australian, Uuden-Seelannin, Kanadan, Hongkongin, Japanin tai Etelä-Afrikan arvopaperilakien mukaisesti, ja tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta niitä ei saa tarjota tai myydä henkilöille, joiden rekisteröity osoite on Yhdysvalloissa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai Etelä-Afrikassa tai jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai Etelä-Afrikassa, eikä tällaisten henkilöiden lukuun tai eduksi. Osakkeita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai Etelä-Afrikassa.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen käyttö voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettuja saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Suomen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, että heihin sovellettavat paikalliset lait tai määräykset eivät kiellä tai rajoita näille verkkosivuille siirtymistä tai edellytä rekisteröintiä tai hyväksyntää arvopapereiden hankintaa varten. Mitään tällaista rekisteröintiä tai hyväksyntää ei ole haettu eikä myönnetty Suomen ulkopuolella. Yhtiö tai Yhtiön edustaja ei ota mitään vastuuta siitä, mikäli joku henkilö rikkoo sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Näin ollen vahvistan, että:

1. Asun ja olen tällä hetkellä Yhdysvaltojen, Australian, Uuden-Seelannin, Kanadan, Hongkongin, Japanin ja Etelä-Afrikan ulkopuolella, ja

2. Asun ja olen tällä hetkellä (a) Suomessa tai (b) Suomen ja edellä kohdassa (1) tarkoitettujen maiden ulkopuolella, ja olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua ja olen oikeutettu näkemään tällä verkkosivulla olevat tiedot ja asiakirjat ilman mitään oikeudellisia rajoituksia ja Yhtiön puolelta edellytettäviä lisätoimenpiteitä.

Olen lukenut ja ymmärrän edellä mainitut rajoitukset ja suostun toimimaan niiden mukaisesti.