Sijoituspalveluiden sääntely

Arvopaperimarkkinoita ja sijoitusneuvontaa koskevat säädökset astuivat voimaan marraskuun 2007 alussa. Sääntely vaikuttaa kaikkiin sijoituspalveluja tarjoaviin yrityksiin koko EU-alueella.

MiFID II tulee voimaan vuoden 2018 alusta. Lue lisää.

Sijoittajan suoja

Sijoittajan suojan taso määräytyy sen mukaan luetaanko hänet ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi vai ammattimaiseksi asiakkaaksi. Lisäksi osa ammattimaisista asiakkaista voi olla ns. hyväksyttäviä vastapuolia, esim. eläke- ja rahastoyhtiöt. Suurin osa sijoittaja-asiakkaista on ei-ammattimaisia sijoittajia. Sijoittaja-asiakas saa pankilta tiedon, minkälaiseksi sijoittajaksi hänet on määritelty.

Laajin suoja on ei-ammattimaisella asiakkaalla, ja asiakkaan kannalta on pääsääntöisesti edullisempaa kuulua ei-ammattimaiseen ryhmään, koska pankin tulee hankkia enemmän tietoa ei-ammattimaisen asiakkaan

  • sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä
  • taloudellisesta tilanteesta ja
  • sijoitustavoitteista

kuin ammattimaisen asiakkaan ollessa kyseessä. Tietojen antaminen on asiakkaan etu, sillä siten voidaan arvioida, mitkä palvelut ja tuotteet asiakkaalle soveltuvat.

Sijoittaja saa myös aiempaa enemmän tietoa palveluntarjoajastaan ja niistä palveluista, joista on kiinnostunut. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi sijoitusvaihtoehtoon ja siihen sijoittamiseen liittyvät riskit, toimeksiannoista perittävät kulut, toimeksiantojen toteuttamisperiaatteet sekä toimintatapa mahdollisissa eturistiriitatilanteissa asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä.

Uudet säännökset perustuvat EU:n Rahoitusvälineiden markkinat –direktiiviin (MiFID, Markets in Financial Instruments Directive).

MiFID-asiakirjat
SuomeksiEnglanniksi
Toimeksiantojen toteutusperiaatteetAvautuu uuteen ikkunaanExecution policyAvautuu uuteen ikkunaan
Eturistiriitoja koskevat periaatteetAvautuu uuteen ikkunaanConflict of Interest PolicyAvautuu uuteen ikkunaan
Asiakasluokittelu, tiedonanto- ja selonottovelvollisuus (pdf, 75 KB)Avautuu uuteen ikkunaanClient classification, disclosure requirement and obligation to obtain information (pdf, 75 KB)Avautuu uuteen ikkunaan (in Finnish)
Pankin saama korvaus rahasto-osuuksien välityksestä (pdf, 73 KB)Avautuu uuteen ikkunaan Compensation received by the bank for fund unit brokerage (pdf, 21 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Kauppapaikat (englanniksi) (pdf, 35 KB)Avautuu uuteen ikkunaanMain trading venues  (pdf, 35 KB)Avautuu uuteen ikkunaan