Salkun kesähuolto - rauhallisin mielin kesän viettoon

Ennen kesää on hyvä pysähtyä miettimään, onko oma sijoitussalkku kesäkunnossa. Salkun kesähuollon tarve ja laajuus riippuu suuresti siitä, millaisella sijoitussuunnitelmalla sijoittaja toimii.

Useimmille meistä kesähuolloksi riittää se, että tarkistaa sen, että sijoitussalkun omaisuuslajihajautus vastaa omaa sijoitussuunnitelmaa ja valittua riskiprofiilia. Tämä tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi osakesijoitusten osuus sijoitussalkussa on noussut osakekurssien nousun myötä merkittävästi yli oman suunnitellun tason, niin silloin sijoitussalkun omaisuuslajihajautus on hyvä palauttaa alun perin valitulle tasolle osakesijoituksia myymällä ja vastaavasti korkosijoituksia lisäämällä.

Mikäli sijoitussalkussa on otettu vahvasti näkemystä jonkin markkinan tai yhtiön suhteen, kesähuollon tarve voi olla suurempikin. Näissä tilanteissa on erityisen tärkeää varmistaa riittävä hajautus, jotta sijoitussalkussa ei ole liian suuria yksittäiseen markkinaan tai yhtiöön liittyviä riskejä. Hajauttamalla sijoittaja saa ohjattua sijoitussalkkunsa riskitasoa kesäksi maltillisempaan suuntaan.

Sijoitussalkun kesähuollon tarkistuslista:

  1. Tarkista, että osake- ja korkosijoitusten osuus salkussasi vastaa omaa sijoitussuunnitelmaasi. Tasapainota salkku tarvittaessa.
  2. Varmista sijoitusten riittävä hajautus, niin markkinoiden kuin yksittäisten sijoituskohteidenkin kesken.
  3. Mikäli sijoitusstrategiaasi kuuluu merkittäviä lyhytaikaisia ”spekulatiivisia” sijoituksia yksittäisiin sijoituskohteisiin, nämä sijoitukset on hyvä käydä läpi ja kotiuttaa tarpeen mukaan odottamaan uusia kohteita.
  4. Siivoa salkustasi pois sijoituskohteet, jotka eivät ole lunastaneet tuotto-odotuksiaan, eikä tähän kehitykseen ole näköpiirissä muutosta.
  5. Mikäli kesähuollon tekeminen tuntuu raskaalta, kannattaa harkita huoltotöiden siirtämistä varainhoitajan tehtäväksi, eli sijoittaa varat  ammattilaisen hoitamaan varainhoitorahastoon. Tämä palvelu toki maksaa jotakin, mutta tarjoaa myös monia etuja.
  6. Pidä kiinni omasta sijoitussuunnitelmastasi ja nauti kesästä!