Nokian julkinen ostotarjous Comptelin osakkeista ja optio-oikeuksista

Nokian julkinen ostotarjous kaikista Comptelin osakkeista ja optio-oikeuksista, jota Comptelin hallitus suosittelee

Nokia ja Comptel ovat 8.2.2017 allekirjoittaneet transaktiosopimuksen, jonka mukaan Nokia sitoutuu tekemään epäsuorasti kokonaan omistaman tytäryhtiönsä Nokia Solutions and Networks Oy:n kautta vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Comptelin liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista, jotka eivät ole Comptelin tai sen tytäryhtiöiden hallussa.

Comptelin hallitus on päättänyt yksimielisesti suositella osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille ostotarjouksen hyväksymistä. Lisäksi tietyt Comptelin suuret osakkeenomistajat ja Comptelin hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja, jotka edustavat yhteensä 48,3 prosenttia Comptelin osakkeista ja äänistä, ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti hyväksymään ostotarjouksen. 

Osakkeen tarjoushinta

Tarjottava vastike on 3,04 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty

  • Osakkeen tarjoushinta vastaa 51,2 prosentin preemiota verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun Comptelin osakkeiden keskikurssiin Nasdaq Helsingissä ostotarjouksen julkistamispäivää edeltävän 12 kuukauden ajanjaksolla
  • Osakkeen tarjoushinta vastaa 28,8 prosentin preemiota Comptelin osakkeen päätöskurssiin 8.2.2017, viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen tarjouksen julkistamista

Tarjousaika

Ostotarjouksen hyväksymisaika alkaa 27.2.2017 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 29.3.2017 klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Jälkikäteinen tarjousaika

Tarjotakseen jäljellä oleville osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille mahdollisuuden vielä hyväksyä ostotarjous, Tarjouksentekijä on päättänyt jatkaa ostotarjousta jälkikäteisellä tarjousajalla ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Jälkikäteinen tarjousaika päättyy 19.4.2017 klo 16.00 (Suomen aikaa). Jälkikäteisen ostotarjouksen aikana tehty hyväksyntä on sitova eikä sitä voida peruuttaa.


Ostotarjouksen ehdot

Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa ostotarjous on ehdollinen sille, että tarjouksentekijä saavuttaa yli 90 prosentin omistuksen Comptelin liikkeeseen laskemista osakkeista. Sen lisäksi ostotarjous on ehdollinen myös muiden tavanmukaisien ehtojen täyttymiselle. Tarkempia tietoja ehdoista löytyy oheisesta markkinointiesitteestä ja varsinaisesta tarjousasiakirjasta.

Hyväksymismenettely lyhyesti

  • Ostotarjous tulee hyväksyä oman tilinhoitajayhteisön tai omaisuudenhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti
  • Mikäli et saa tilihoitajayhteisöltäsi tai omaisuudenhoitajaltasi ohjeita, voit hyväksyä ostotarjouksen missä tahansa Nordean konttorissa Suomessa

Tärkeitä päivämääriä

  • 27.2.2017: Tarjousaika alkaa
  • 29.3.2017: Tarjousaika päättyy (ellei sitä ole jatkettu)*
  • 3.4.2017: Ostotarjouksen lopullisen tuloksen ilmoittaminen (arviolta)
  • 6.4.2017: Osakkeen tarjoushinnan ja option tarjoushinnan maksu (arviolta)
  • 19.4.2017: Jälkikäteinen tarjousaika päättyy
  • 24.4.2017: Jälkikäteisen tarjousajan tuloksen ilmoittaminen

*Jos tarjousaikaa jatketaan ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, tärkeät päivämäärät muutetaan asianmukaisesti

Lisätietoja saat oheisista asiakirjoista:

Mahdolliset kysymykset voit osoittaa omalle tilinhoitajayhteisölle / pankille.