Kysymyksiä ja vastauksia MiFIDistä

Mitä MiFID II tarkoittaa ja miten se vaikuttaa? 

Sijoituspalveluiden lainsäädäntö uudistuu Euroopan laajuisesti. MiFID II on uusi versio Markets in Financial Instruments -direktiivistä, joka astuu voimaan 3.1.2018. 

Sen tavoitteena on lisätä muun muassa rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja sijoituspalveluiden vertailtavuutta, mikä on hyvä asia sijoittajille ja koko toimialalle. Sijoittajat saavat aiempaa enemmän tietoa sijoituspäätöksiensä tueksi. Samalla määritellään tarkemmin, mille asiakasryhmälle eri sijoitustuotteita voi myydä. 

Konkreettiset hyödyt

  • sijoitustuotteiden vertaileminen helpottuu
  • sijoitusvaihtoehtojen kirjo laajenee
  • sijoitusneuvonnan osaamisvaatimukset tiukentuvat 
  • osaamisen taso yhtenäistyy toimialalla. 

Lisäksi kysymme entistä tarkempia kysymyksiä asiakkaan yksilöllisen tilanteen kartoittamiseksi.

Missä minun pitäisi huomata MIFID II-sääntelyn vaikutukset?

Saat enemmän ja tarkempaa tietoa kustannuksista sekä säästämisen ja sijoittamisen vaihtoehdoista. 

Sijoitusneuvonnan yhteydessä kysymme sinulta enemmän ja tarkempia kysymyksiä kartoittaaksemme taloudellisen tilanteesi entistä paremmin ja varmistaaksemme tarjoamiemme sijoitustuotteiden soveltuvuuden juuri sinulle. 

Kerromme tarkemmin kustannuksista ja siitä, mistä ne syntyvät ja mitä lisäpalveluja saat. 

Tuotevalikoimamme laajenee ja kattaa myös Nordean ulkopuolisia rahastoja, joiden kautta on mahdollista sijoittaa laajasti kansainvälisten, isojen toimijoiden sijoitusvaihtoehtoihin ja omaisuuslajeihin, joihin pankilla ei ole omia tuotteita. Lisäksi tuomme markkinoille lisää Nordean omia passiivisia sijoitusvaihtoehtoja.

Olen saanut asiakastiedote -viestin mobiilipankkiini. Miksi viestissä olevat linkit eivät toimi?

Jos käytät mobiilipankkia iPhonella, niin valitettavan virheen vuoksi linkki ei aukea. Korjaamme asian mobiilipankin seuraavassa päivityksessä. Siihen asti pääset lukemaan tiedotteen tavalliseen tapaan verkkopankista: Ota yhteyttä>Viestit>Saapuneet viestit.

Sain kirjeen ehtojen muutoksista. Pitääkö minun tehdä jotakin? 

Sinun ei tarvitse tehdä mitään, koska muutokset tulevat voimaan automaattisesti. 

Miksi sain Nordealta kirjeen ehtojen muutoksesta, vaikka en ole lainkaan Nordean asiakas? 

Kirje on lähetetty kaikille asiakkaille, joita uusi sijoituspalveluiden sääntely koskee. Sinulla saattaa olla esimerkiksi sijoituspalvelusopimus voimassa, vaikka asiakassuhteesi Nordeaan olisikin päättynyt. Sijoituspalvelusopimus on tehty sijoituspalveluita ostettaessa, ja siinä määritellään asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet sekä pankin toimintatavat.

Mikä on LEI-tunnus? 

Yritykset, yhteisöt ja säätiöt tarvitsevat LEI-tunnuksen (Legal Entity Identifier) voidakseen käydä kauppaa julkisesti noteeratuilla arvopapereilla. Tunnuksen saa hakemalla sitä Patentti- ja rekisterihallitukselta. Ilman tunnusta kauppaa ei siis voi käydä, ja se tarvitaan johdannaiskauppoihin 1.11.2017 alkaen ja listattujen osakkeiden, joukkolainojen ja pörssissä noteerattavien rahastojen (ETF) kauppoja varten 3.1.2018.

Yksityishenkilö ei tarvitse LEI-tunnusta.

Lue tarkemmin LEI-tunnuksesta

Miksi pankki tallentaa käydyt keskustelut? 

Sääntely vaatii pankkia tallentamaan esimerkiksi kaikki sijoitusneuvontaan liittyvät puhelinkeskustelut. Tallentaminen on sinun etusi. Tallenteesta voimme jälkikäteen varmistaa, mitä on sanottu ja kuinka sijoitusneuvonta on toteutunut.

Miksi pankki haluaa tietoja taloudellisesta tilanteestani? 

Pankki kysyy aiempaa enemmän kysymyksiä yksilöllisen tilanteesi selvittämiseksi. Tietoja tarvitsemme juuri sinulle sinun tilanteeseesi sopivan sijoitussuosituksen tekemiseksi ja siihen sopivien sijoitustuotteiden löytämiseksi.

MiFID II edellyttää sijoittajan taustatietojen ja tarpeiden entistä syvällisempää kartoitusta.

Miksi kansalaisuuttani kysytään pörssikaupankäynnin yhteydessä?

Yksityishenkilöiden tulee käyttävää vain yhtä henkilöllisyyden yksilöivää tunnusta EU-alueella pörssikaupoissa. Suomen kansalaisilla tämä on henkilötunnus, eikä aiheuta toimenpiteitä. Muiden EU-maiden kansalaisten ja kaksoiskansalaisten tulee kuitenkin tietyissä tilanteissa toimittaa pankille henkilöllisyyden täsmentävä tunnus toisesta kansalaisuusmaasta. 

Mitä tarkoittaa sijoittamisen kustannusten läpinäkyvyys? 

Sijoitustuotteiden kulujen arviointi samoin kuin eri sijoitustuotteiden vertailu Nordean ja kilpailijoiden välillä helpottuu.

Jatkossa kerromme entistä tarkemmin, mistä sijoitustuotteen hinta koostuu. Kulut esitämme läpinäkyvästi sekä prosentteina sijoitettavasta summasta että euroina. Kerromme myös kaikki kannustimet eli palkkiot, joita saamme omalta rahastoyhtiöltämme ja muilta kumppaneiltamme.

Toimitamme asiakkaalle raportin  omaisuudesta neljännesvuosittain ja maksetuista kuluista kerran vuodessa.

Miksi Nordea tarjoaa myös muiden kuin oman rahastoyhtiön rahastoja? 

Haluamme tarjota asiakkaillemme monipuolisesti erilaisia sijoitusvaihtoehtoja. Nordean ulkopuolisten rahastojen kautta asiakkailla on mahdollisuus sijoittaa laajasti kansainvälisten, isojen toimijoiden sijoitusvaihtoehtoihin ja omaisuuslajeihin, joihin pankilla ei ole omia rahastoja.

Miten pankit hyötyvät MiFID II:sta?

MIFiD II on hyvä asia koko toimialalle. Se yhtenäistää osaamisen tasoa ja parantaa sijoitusneuvonnan laatua entisestään. Mifid II:n vaatimukset eivät ole kuitenkaan pankkien määrittelemiä, vaan lainsäätäjän vaatimuksia toimialalle.