Kaupankäynnin ja säilytyspalveluiden hintoja

Kaupankäynti Säilytyspalvelut Arvo-osuustili ja -säilytys Kaupankäynti
Merkintäoikeuksien suorakauppa
%                                                
Merkinnän yhteydessä osto- tai myyntitoimeksiannon kauppahinnasta4,00
Varainsiirtovero merkintäoikeuksien kauppahinnasta sekä ostajalta että myyjältä0,80
Muun kuin Marketsin välittämän kaupan kirjaus10,00

Vakuutena olevan arvopaperisalkun kaupankäynnin valvonta/kauppatapahtuma.  ALV  24 %. Lisäksi peritään kaupan kirjausmaksu.

33,91

Myyjältä ja merkintäoikeuskaupoissa myös ostajalta velotettava kokonaismaksu on korkeintaan puolet kauppahinnasta.

Säilytyspalvelut
Arvopaperit
Arvo-osuuksien tilisiirto/laji Hinta , € 
sis. alv
 24 %
Toisesta pankista Nordeaan maksuton
Nordeassa tililtä toiselle 4,03
Nordeasta toiseen tilinhoitajayhteisöön 26,21
Arvo-osuuksien tilisiirto kaupan yhteydessä, kun kauppa toteutetaan muun kuin Nordean välityksellä.10,00
Hinnasta ei peritä arvonlisäveroa.
Arvo-osuuksien jättö/otto säilytyksestä 
Arvopaperien otto säilytyksestä/laji14,11
Arvopaperin otto/jättö kaupan yhteydessä, kun kauppa toteutetaan muun kuin Nordean välityksellä. Hinnasta ei peritä arvonlisäveroa.10,00
Hinnasta ei peritä arvonlisäveroa.
Asiakirjaan perustuva kirjaus
Panttaus, kun pantin haltija on Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikemaksuton
Siirto-oikeus, tuotto-oikeus, luovutusrajoitus tai kirjausvaltuus
lisäys, muutos tai poisto
34,27
Panttaus muun kuin Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen lukuun,
lisäys, muutos tai poisto
34,27
Muun kuin Nordean välittämän kauppatapahtuman kirjaus.
Palvelusta ei peritä arvonlisäveroa.
10,00
Hinnasta ei peritä arvonlisäveroa.
Osakesarjan lajimuunto43,35
Raportit, todistukset ja uusintatilaukset
Saldotodistukset
Omaisuusote, arvo-osuustili ja arvopaperisäilytys10,08
Omaisuusote, rahastosalkku10,08
Uusintatilaukset
Vuodenvaihteen säilytys -tulosteet10,08
Rahastotapahtumaluettelo10,08
Arvo-osuustilin ja arvopaperisäilytyksen arvopaperiote26,21
Erikseen tilattavat tulosteet
Arvopaperikaupat26,21
Arvopaperikaupan tuotot26,21
Arvopaperikauppalaskelma26,21
Rajoitetusti verovelvollisen lähdeveroilmoitus9,08
Muut
Muun todistuksen, tulosteen tai laskelman laatimisesta veloitetaan sen tekemiseen käytetyn ajan mukaan55,45 / tunti
Euroclear Finland (EFI) asiakkaan palvelut; Nordea toimii asiamiehenä*
Arvo-osuustilin avaus26,21
Tilisiirtohakemus26,21
Tilin perustietojen muutokset26,21
Tilin lopetus26,21
*Maksu koskee Nordean kautta Euroclear Finlandiin avattavia arvo-osuustilejä ja niiden hoitamista. Nordean arvo-osuustilin avaaminen on maksutonta.

Asiakirjasäilytys
AsiakastasoSäilytysmaksuOttomaksuJättömaksu

Private

000
Premium050/käyntikerta50/käyntikerta
Muut2*-3**/kpl/kk50/käyntikerta50/käyntikerta
* Testamentti, Lahjakirja, Avioehto
** Asunto- tai kiinteistöosake, Panttikirja, Muut asiakirjat ja sopimukset
Osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä
OsakeantiHinta  
sis. alv
 24 % 
Merkintälaskelman laatiminen, lähettäminen ja toimeksiannon toteutus6,78
Osakekirjojen vaihto
Osakekirjojen vaihto / laji6,78
Osakkeiden rekisteröinti
jokaiselta osakekirjalta*1,70
vähintään*16,95
*lisäksi yhtiön perimät kulut
Ulkomaiset arvopaperit
Arvopapereiden siirto/lajiHinta sis. alv 24 %
Ulkomaisen arvopaperin tilisiirto Nordeassa tililtä toiselle14,00
Hinnasta ei peritä arvonlisäveroa.
Ulkomaisen arvopaperin siirto toiseen säilyttäjäpankkiin tai vastaanotto toisesta säilyttäjäpankista: arvo-osuusmuotoinen arvopaperi.68,00
Hinnasta ei peritä arvonlisäveroa.
Ulkomaisen arvopaperin siirto toiseen säilyttäjäpankkiin tai vastaanotto toisesta säilyttäjäpankista: fyysisen arvopaperin muuntaminen arvo-osuusmuotoon. Maksu veloitetaan jokaisesta fyysisestä arvopaperista erikseen, vaikka arvopaperit olisivat esim. saman yhtiön osakekirjoja, mikäli alisäilyttäjä edellyttää antamaan siirtopyynnön osakekirjakohtaisesti.68,00
Hinnasta ei peritä arvonlisäveroa.
Fyysisen arvopaperin tutkintakulut. Lisäksi peritään kaikki pankille aiheutuneet ulkoiset kustannukset.70,00 / tunti
Ulkomailta osingosta pidätetyn lähdeveron takaisin hakeminen
Verovapauden hakeminen toisesta Pohjoismaasta, hinta per maa. Muista maista ei ole mahdollista hakea verovapautta.201,62
Lähdeveron takaisinhakeminen:
Belgia, Espanja*, Itävalta, Ranska**, Ruotsi, Saksa, Sveitsi ja Tanska
Hinta on 100 e/tuotonmaksu. Palautettavan summan tulee olla vähintään 200 e/tuotonmaksu.
100,81
Tax voucher, Sveitsi (kun asiakas hakee itse veroja takaisin) hinta per voucher20,16
Välitys, Ranska** (kun asiakas hakee itse veroja takaisin)20,16
Kuitti maksetusta tuotosta, hinta per tuotonmaksu20,16
*Espanjasta haettavan lähdeveron perinnästä pankki perii omien kulujen lisäksi Espanjan alisäilyttäjän perimät kkulut 160 e. Kulu peritään jokaisesta osakelajista erikseen.

** Ranskasta haettavan lähdeveron perinnästä pankki perii omien kulujen lisäksi Ranskan alisäilyttäjän perimät kulut 30 e. Kulu peritään jokaisesta osakelajista erikseen ja vähennetään palautettavan veron määrästä.

Konvertointi
Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin konvertointi toiselle markkinalle julkisen kaupankäynnin kohteeksi.
120,00
Palvelumaksu peritään myös, mikäli asiakas tekee muutoksen toimeksiantoon tai peruuttaa antamansa toimeksiannon.
Ulkomailla osingosta pidätetyn lähdeveron takaisin hakeminen
Nordea Bank AB (publ), hinta per tuotonmaksu50,41
Maksut määräytyvät ja julkaistaan kunkin arvopaperilajin osalta erikseen.
Pankille maksettavien palvelumaksujen lisäksi asiakkaan maksettavaksi tulevat Euroclear Finland Oy:n, alisäilyttäjien ja muiden tahojen pankilta mahdollisesti perimät palkkiot ja maksut.
 
Esimerkiksi talletustodistusten (ADR ja GDR) säilytyksestä veloitetaan pankin palkkion lisäksi hallinnointimaksu. Hallinnointimaksut vaihtelevat ohjelmakohtaisesti eivätkä ne ole etukäteen tiedossa. Suosittelemme seuraamaan ADR/GDR-ohjelmia suoraan joko liikkeeseenlaskijan verkkosivujen kautta tai yhtiön sijoittajasuhteiden kautta.
Arvo-osuustili ja -säilytys

Pankille maksettavien palvelumaksujen lisäksi asiakkaan maksettavaksi tulevat Euroclear Finland Oy:n, alisäilyttäjien ja muiden tahojen pankilta mahdollisesti perimät palkkiot ja maksut.

Esimerkiksi talletustodistusten (ADR ja GDR) säilytyksestä veloitetaan pankin palkkion lisäksi hallinnointimaksu. Hallinnointimaksut vaihtelevat ohjelmakohtaisesti eivätkä ne ole etukäteen tiedossa. Suosittelemme seuraamaan ADR/GDR-ohjelmia suoraan joko liikkeeseenlaskijan verkkosivujen kautta tai yhtiön sijoittajasuhteiden kautta.

Arvopapereiden säilytys on maksutonta seuraavan vuosineljänneksen ajan, jos vuosineljänneksen aikana tehdään arvopaperikauppaa niin, että se kerryttää palkkiokertymää. Palkkiokertymä tarkoittaa vuosineljänneksen aikana välityspalkkioista koostuvaa yhteissummaa. Maksuttomuus koskee sekä kotimaisia että ulkomaisia lajeja. Säilytys on maksutonta myös silloin, kun arvo-osuustili on tyhjä. Mikäli vuosineljänneksen aikana ei tehdä lainkaan kauppaa, säilytysmaksu veloitetaan hinnaston mukaan.