Julkinen ostotarjous Sponda Oyj:n osakkeista, tärkeää tietoa

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn johdosta. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa tai Hongkongissa tai missään muussa maassa, jossa se olisi lainvastaista. Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Kanadan, Japanin, Australian, Etelä-Afrikan ja Hongkongin ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai määräykset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Lisäksi Nordean verkkosivuston tämä osio ei ole tarkoitettu tai osoitettu henkilöille, jotka oleskelevat Yhdysvalloissa. Nordea ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Ostotarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti alueella, missä se on soveltuvan lain vastainen, eikä tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita saa levittää, lähettää edelleen tai välittää alueelle tai alueelta, jossa se on soveltuvan lain vastaista. Ostotarjousta ei erityisesti tehdä suoraan tai välillisesti postipalvelujen kautta tai millään osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan muulla välineellä (sisältäen muun muassa faksin, teleksin, puhelimen tai sähköisen siirron internetin välityksellä tai muutoin) tai minkään kansallisen arvopaperipörssin kautta Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa tai Hongkongissa. Ostotarjousta ei voida hyväksyä, suoraan tai välillisesti, millään sellaisella tavalla tai välineellä eikä Kanadasta, Japanista, Australiasta, Etelä-Afrikasta tai Hongkongista. Kukaan Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa tai Hongkongissa oleva osakkeenomistaja eikä kukaan kyseisen osakkeenomistajan lukuun tai puolesta toimiva henkilö ole oikeutettu hyväksymään ostotarjousta.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistat, että olet lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostut toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistat, että asuinpakkasi ei ole etkä tällä hetkellä ole Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa tai missään muussa maassa, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista, tai Yhdysvalloissa.