Hoida eläkevakuutustasi

Vapaaehtoinen eläkevakuutus tuo sinulle lisäturvaa eläkevuosiin. Eläkevakuutus on verotuettu pitkäaikaisen säästämisen ratkaisu, jonka avulla voit täydentää lakisääteistä eläkettäsi ja turvata paremman tulotason eläkkeellä.

Emme enää tarjoa uusia vapaaehtoisia eläkevakuutuksia, mutta olemassa olevissa vakuutuksissa on etuja, joita ei enää nykyisen lainsäädännön puitteissa saa. Jos sinulla on eläkevakuutus, siitä kannattaa pitää hyvää huolta.

Säästöaikana Eläkkeen alkaessa Eläkeaikana Säästöaikana

Onko säästämäsi summa riittävä eläketurvan täydentämisen kannalta? Milloin sijoitussuunnitelma on viimeksi päivitetty? Mukaviin eläkevuosiin kannattaa panostaa - tarkista siis säännöllisesti, että eläkesäästämisen suunnitelmasi on ajan tasalla.

Maksut eläkevakuutukseen

Voit itse valita, minkä verran ja kuinka usein säästät eläkevakuutukseesi. Omaa eläketavoitetta kannattaa miettiä ja mitoittaa vakuutukseen säästettävä summa sen mukaan.

Maksusuunnitelma joustaa tarvittaessa elämäntilanteiden mukaan - voit esimerkiksi muuttaa kuukausisäästön määrää tai tehdä kertasijoituksia. Maksusuunnitelman muutokset hoituvat Nordea 24/7:ssä tai Nordean konttorissa, kertalisäsijoituksen voit tehdä itse helposti Nordean verkkopankissa.

Voit vähentää vapaaehtoisen eläkesäästämisen maksuja verotuksessa yhteensä enintään 5 000 euroa kalenterivuodessa. Jos maksut jäävät alle 5 000 euron vuodessa, voi tilanteestasi riippuen olla kannattavaa täydentää säästösummaa ja näin käyttää veroetua tehokkaasti hyväksi.

Säästöjen ja tulevien maksujen sijoitusjakauma

Jos eläkevakuutuksessasi on sijoitussidonnaisia säästöjä, kannattaa sinun ajoittain tarkistaa, mihin varasi on sijoitettu. Kertyneiden säästöjen ja tulevien maksujen sijoitusjakauman muutokset onnistuvat kätevästi verkkopankissa, jossa voit vaihtaa valitsemiasi rahastoja ja muita sijoituskohteita ilman kuluja niin usein kuin haluat. Apua ja neuvoja sijoituskohteiden valintaan saat Nordea 24/7:stä tai Nordean konttorista, josta saat sinulle räätälöidyn suunnitelman säästämiseen.

10.1.2010 jälkeen avatussa Eläketurva-tuotteessa Nordea Henkivakuutus hoitaa eläkevakuutusmaksujen ja säästöjen sijoittamisen säästöaikana.

Edunsaajamääräys

Vakuutuksen kuolemanvaraturvan perusteella maksetaan vakuutetun kuollessa kuolemantapaussumma vakuutuksenottajan määräämille edunsaajille.

Jos elämäntilanteessasi on tapahtunut muutoksia, kannattaa varmistaa, että edunsaajamääräys on ajan tasalla. Edunsaajamääräyksen päivittämiseen saat ohjeita Nordea 24/7:stä tai Nordean konttorista. Lue lisää edunsaajamääräyksestä (pdf, 21 KB)Avautuu uuteen ikkunaan.

Teet muutokset vaivattomasti verkkopankissa

Voit helposti seurata ja hoitaa vakuutustasi Nordean verkkopankissa Vakuutukset-välilehdellä.

  • Voit seurata vakuussäästöjesi kehitystä.
  • Voit tehdä lisäsijoituksia.
  • Voit muuttaa vakuutukseen kertyneiden säästöjen sijoitusjakaumaa.
  • Voit muuttaa tulevien vakuutusmaksujesi sijoitussuunnitelmaa.
  • Voit siirtyä paperittomaan asiointiin.

Kaikissa eläkevakuutukseen liittyvissä asioissa sinua auttaa Nordea 24/7 puh. 0200 3000 (pvm/mpm) ma-su 24 h/vrk ja Nordean konttorit.

Vapaaehtoiset eläkevakuutukset tarjoaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, jonka asiamiehenä toimii Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike.

Eläkkeen alkaessa

Käytännön ohjeita

Lähetämme sinulle noin kaksi kuukautta ennen eläkkeen alkamista kirjeen, josta näet vapaaehtoisen eläkevakuutuksesi eläkeajan sekä arvion vapaaehtoisen eläkkeesi määrästä. Voit aloittaa eläkkeen nostamisen kirjeessä olevan laskelman mukaisesti, muuttaa eläkeaikaa tai siirtää vapaaehtoisen eläkkeen alkamisajankohtaa myöhemmäksi. Kirjeessä kerrotaan tarkemmin vaihtoehdoista ja ohjeistetaan kirjeen mukana olevan liitteen täytössä.

Jos et palauta kirjeen mukana olevaa liitettä, siirtyy eläkkeen alku automaattisesti vuodella eteenpäin. Saat uuden ilmoituksen eläkkeen alkamisesta noin vuoden kuluttua.

Ensimmäinen säästämäsi vapaaehtoinen eläke maksetaan ilmoittamallesi pankkitilillesi noin viikon sisällä eläkeajan alkamisesta. Jatkossa vapaaehtoinen eläke maksetaan kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä.

Vapaaehtoisen eläkkeen verotus

Eläkevakuutuksesta maksettava eläke on veronalaista tuloa. Eri aikoina avattujen eläkevakuutusten verotus vaihtelee. Pääsääntöisesti eläke verotetaan ansio- tai pääomatulona.

Eläkeaikana

Muutokset eläkeaikana

Jos eläkevakuutuksesi on avattu 1.1.2005 jälkeen, voit muuttaa eläkeaikaa ja eläkkeen määrää myös eläkeaikana. Voit halutessasi muuttaa myös vakuutussäästöjen sijoitusjakaumaa. Muutokset teet Nordea 24/7:ssä tai Nordean konttorissa.

Verotus

Jos eläkkeesi määrä muuttuu merkittävästi tai verotuksessasi tapahtuu muutoksia, kannattaa sinun tilata uusi verokortti vapaaehtoista eläkettäsi varten. Sen perusteella Nordea pidättää vapaaehtoisesta eläkkeestäsi oikean suuruisen ennakonpidätyksen, etkä maksa liian vähän tai liikaa veroja.