E-merkinnän kysymyksiä ja vastauksia

Maksaako palvelun käyttäminen minulle jotakin?
Vastaus:

Palvelun käyttämisestä ei aiheudu sijoittajalle suoranaisia kustannuksia, huomioiden kuitenkin yhtiötapahtuman ehdoista mahdollisesti seuraavat maksut/kustannukset. Nordea ei ole vastuussa mahdollisista toisen tilinhoitajan vaatimista maksuista tai kustannuksista.

Mikä on arvo-osuustili?
Vastaus:

Arvo-osuustili on henkilökohtainen tili, jolla sijoittaja säilyttää arvo-osuusmuotoisia arvopapereita. Arvo-osuustili on 19 merkkiä pitkä. Kuusi ensimmäistä numeroa toimivat tunnisteena. Ne määrittävät tilinhoitajan, jossa tili sijaitsee. Joissakin tilinhoitajissa arvo-osuustili ilmoitetaan kuuden numeron mittaisen tunnisteosan ja juoksevan loppuosan muotoisena. Tällöin tilinumero on alle 19 merkkiä pitkä. Mikäli näin on, tilinumeron kuuden ensimmäisen numeron ja juoksevan loppuosan väliin tulee lisätä tarvittava määrä nollia. Jos sinulla ei vielä ole arvo-osuustiliä, avaa itsellesi sellainen esimerkiksi omassa pankissasi ennen merkintälomakkeen täyttämistä.

Merkintälomakkeessa sijoittajan tulee antaa arvo-osuustilinsä numero, jolle merkityt arvopaperit tullaan myöhemmin kirjaamaan

Pitääkö arvo-osuustilini tai rahatilini olla Nordeassa, jotta voin tehdä merkintätoimeksiannon e-merkinnän kautta?
Vastaus:

E-merkintä on tarkoitettu sijoittajille, joiden arvo-osuus- ja rahatili on jollain toisella tilinhoitajalla kuin Nordea. E-merkintää voivat tällä hetkellä käyttää Osuuspankin, Danske Bankin, Aktian, S-Pankin ja Ålandsbankenin asiakkaat. Sijoittajat, joilla ei ole näiden tilinhoitajien tai Nordean verkkopankkitunnuksia, voivat tehdä merkinnän Nordean konttoreissa (poislukien kassapalvelukonttorit).

Mikäli arvo-osuus- ja rahatilisi on Nordeassa, sinun tulee antaa merkintätoimeksiantosi Nordean verkkopankissa pankkitunnuksin, puhelimitse Nordean Asiakaspalvelussa pankkitunnuksin tai henkilökohtaisesti Nordean konttorissa.

Tarvitsenko pankkitunnuksia tehdäkseni merkinnän e-merkinnän kautta?
Vastaus:

Kyllä. Tarvitset oman pankkisi pankkitunnuksia tunnistautumisessa ja maksamisessa. Katso tarkemmin kohta "Miten maksan merkinnän?".

Tunnistetaanko merkitsijä?
Vastaus:

Kyllä. Merkitsijä tunnistetaan TUPAS tunnistamispalvelun avulla (pankkien yhteinen tunnistamispalvelu, joka toimii pankkitunnuksilla pankkien verkkopalvelussa ja perustuu Finanssialan Keskusliitossa laadittuun Tupas-standardiin) sekä ns. loogiseen kokonaisuuteen perustuvalla tunnistustekniikalla.

Mikä on TUPAS tunnistautuminen ja miten merkitsijä tunnistetaan?
Vastaus:

Tunnistaminen palvelussa tapahtuu TUPAS-tunnistautumispalvelulla asiakkaan oman pankin pankkitunnuksilla sekä tietojen loogisen kokonaisuuden perusteella (ns. non-face-to-face -tunnistaminen) sijoittajan merkintälomakkeella antamien tietojen sekä maksu- ja selvitystapahtumien vertailun perusteella ilman, että sijoittaja on fyysisesti läsnä tunnistusta tehtäessä.

Sijoittajan tulee suorittaa merkintämaksu omissa nimissään olevalta henkilökohtaiselta rahatililtä, jonka sijoittaja on ilmoittanut merkintälomakkeella. Vastaavasti mahdolliset palautukset maksetaan aina sijoittajan ilmoittamalle rahatilille.

Nordeassa vertaillaan saapuneita tietoja loogisen kokonaisuuden varmistamiseksi. Lisäksi arvopapereiden välitys sijoittajan arvo-osuustilille hylätään, mikäli sijoittajan antama arvo-osuustili ja merkintälomakkeella oleva henkilötunnus eivät täsmää.

Jos teen merkintätoimeksiannon e-merkinnän kautta, jäävätkö henkilötietoni Nordealle pysyvästi?
Vastaus:

Nordea säilyttää henkilötietoja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Merkinnän toteuttamiseksi, merkitsijän tiedot perustetaan Nordean asiakastietorekisteriin. Kun tieto viedään Nordean merkintäjärjestelmään, tiedosta tulee osa Nordean merkintärekisteriä.

Mistä tiedän, milloin lähettämäni merkintälomake on vastaanotettu Nordeassa?
Vastaus:

Tarkastettuasi merkintälomakkeella antamasi tiedot, sinun tulee valita ”Hyväksy”-painike. Kun olet näin hyväksynyt merkintäsitoumuksen, saat maksuohjeet sekä vahvistuksen tekemästäsi merkintäsitoumuksesta. Merkintäsitoumuksen vahvistus ja maksuohje -sivulla näkyy kellonaika, jolloin merkintäsitoumuksesi on vastaanotettu Nordeassa. Muista tulostaa/tallentaa tämä sivu itsellesi.

Miten maksan merkinnän?
Vastaus:

Sinun tulee maksaa merkintämaksu rahatililtä, joka on henkilökohtaisesti nimissäsi ja jonka tilinumeron olet ilmoittanut merkintälomakkeella. Merkintämaksu tulee suorittaa välittömästi merkintäsitoumuksen hyväksymisen jälkeen käyttäen Merkintäsitoumuksen vahvistus ja maksuohje –sivulla näkyvää viitenumeroa. Voit maksaa merkinnän joko pankkitunnuksillasi oman pankkisi verkkopankista tai esimerkiksi oman pankkisi konttorissa tai maksuautomaateilla merkinnän yhteydessä saamasi maksuohjeen mukaisesti. Sinun tulee ilmoittaa merkintälomakkeella sen rahatilin numero, jolta maksat merkinnän.

Voinko tehdä merkintätoimeksiannon yritykseni nimissä?
Vastaus:

Et voi. E-merkinnän kautta merkinnän voivat tehdä vain täysi-ikäiset, täysivaltaiset yksityishenkilöt omasta puolestaan. Yritykset ja yhteisöt voivat antaa merkintätoimeksiantonsa Nordean konttorissa.

Voinko maksaa merkinnän esimerkiksi yritykseni tai toisen henkilön rahatililtä?
Vastaus:

Et voi. Sinun tulee maksaa merkintämaksu henkilökohtaiselta rahatililtäsi e-merkinnän ehtojen mukaisesti.

Voinko tehdä merkintätoimeksiannon e-merkinnällä perheenjäseneni puolesta?
Vastaus:

Et voi. E-merkinnän kautta merkinnän voivat tehdä vain täysi-ikäiset, täysivaltaiset yksityishenkilöt omasta puolestaan. Kaikki muut, paitsi henkilökohtaiset merkintätoimeksiannot, voit tehdä Nordean konttorissa.

Voivatko alaikäiset lapseni tehdä merkintätoimeksiannon e-merkinnän kautta?
Vastaus:

Eivät voi. E-merkinnän kautta merkinnän voivat tehdä vain täysi-ikäiset, täysivaltaiset yksityishenkilöt omasta puolestaan. Voit tehdä merkintätoimeksiannon alaikäisten perheenjäsenten puolesta Nordean konttorissa

Voinko tehdä merkintätoimeksiannon valtakirjalla e-merkinnän kautta?
Vastaus:

Et voi. E-merkinnän kautta merkinnän voivat tehdä vain täysi-ikäiset, täysivaltaiset yksityishenkilöt omasta puolestaan. Tarkista Nordean konttorista, onko merkintätoimeksiannon tekeminen valtakirjalla mahdollista.

Voinko tehdä merkintätoimeksiannon e-merkinnän kautta, jos olen Nordean asiakas?
Vastaus:

Mikäli arvo-osuus- ja rahatilisi on Nordeassa, sinun tulee tehdä merkintätoimeksiantosi Nordean verkkopankissa pankkitunnuksin, puhelimitse Nordean Asiakaspalvelussa pankkitunnuksin tai henkilökohtaisesti Nordean konttorissa.

Milloin voin myydä merkitsemäni arvopaperit?
Vastaus:

Tarkista yhtiötapahtuman ehdoista, milloin sinun on mahdollista myydä merkitsemäsi arvopaperit.

Voinko muuttaa merkintälomakkeessa antamiani tietoja jälkikäteen, kun olen jo hyväksynyt merkintäsitoumuksen?
Vastaus:

Et voi. Merkintäsitoumuksen hyväksyminen on sitova, eikä sitä voi muuttaa tietojen lähettämisen jälkeen.

Mitkä ovat yleisimpiä syitä, joiden vuoksi Nordea joutuu hylkäämään merkintätoimeksiannon?
Vastaus:
  • Merkintälomake on puutteellisesti tai virheellisesti täytetty.
  • Nordea vastaanottaa merkintälomakkeen, mutta ei merkintämaksua, tai maksettu rahasumma on puutteellinen/ epätäsmällinen tai ei vastaa merkintälomakkeen mukaista merkittyä arvopaperimäärää. Varmista siis aina, että maksat merkintämaksun käyttäen maksuviitettä välittömästi hyväksyttäessäsi merkintäsitoumuksen.
  • Nordea vastaanottaa merkintämaksun, mutta ei merkintälomaketta. Varmista siis aina, että lähetät merkintälomakkeen hyväksymällä merkintäsitoumuksen ja, että saat vahvistuksen merkintäsitoumuksestasi, josta näkyy myös kellonaika, jolloin merkintäsitoumuksesi on vastaanotettu Nordeassa. Säilytä vahvistus itselläsi. Vahvistuksesta löytyvät myös merkinnän maksuohjeet.
Mitä jos e-merkintä ei toimi tai e-merkinnän toiminta keskeytyy kesken merkinnän teon?
Vastaus:

Koeta myöhemmin uudelleen tai aloita alusta merkinnän teko. Nordeaan ei välity tietoja merkinnästä ennen kuin olet saanut vahvistuksen merkintäsitoumuksesta ja maksuohjeet.

Mitä pitää tehdä jos olen täyttänyt merkintälomakkeen ja hyväksynyt merkintäsitoumuksen, mutta en ole saanut maksuohjeita?
Vastaus:

Merkintää ei hyväksytä, jos merkintämaksua ei ole maksettu kyseisen merkintälomakkeen viitenumerolla. Tällöin tee merkintä uudelleen tunnistautumalla pankkitunnuksin, täyttämällä merkintälomake ja ottamalla maksuohje sekä merkintäsitoumuksen vahvistus talteen. Maksa merkintä välittömästi viitenumeroa käyttäen.