E-merkinnän käyttöohjeet

E-merkintä on Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen (jäljempänä Nordea) tarjoama Internet-sivusto. Se on tarkoitettu muiden kuin Nordean asiakkaille merkinnän tekemistä varten. E-merkintää voivat tällä hetkellä käyttää Osuuspankin, Danske Bankin, Aktian, S-Pankin ja Ålandsbankenin asiakkaat. Sijoittajat, joilla ei ole näiden tilinhoitajien tai Nordean verkkopankkitunnuksia, voivat tehdä merkinnän Nordean konttoreissa (poislukien kassapalvelukonttorit). Nordean asiakkaiden tulee tehdä merkintä Nordean verkkopankissa pankkitunnuksin. E-merkintä on pääsääntöisesti sijoittajien käytössä 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa yhtiötapahtuman ehdoissa ja e-merkinnän ehdoissa ilmoitetun ajan.  

E-merkinnän kautta merkintäsitoumuksen voi antaa ainoastaan täysi-ikäinen oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö. Muun muassa alaikäiset henkilöt, yhtiöt ja edustajan kautta toimivat henkilöt ovat suljettu palvelun ulkopuolelle. E-merkintää tarjotaan ainoastaan henkilöille, joiden kotipaikka ja verotusmaa ovat Suomi, ja joilla on Suomen kansalaisuus. Palvelua tulee käyttää ainoastaan Suomen maaperällä. Sijoittajalla tulee olla rahatili suomalaisessa rahalaitoksessa ja arvo-osuustili suomalaisella tilinhoitajalla.

Antaakseen pätevän merkintätoimeksiannon sijoittajan tulee ensin tutustua e-merkinnän yleisiin ehtoihin, yhtiötapahtumakohtaisiin ehtoihin ja sekä muuhun sivustolla esitettyyn materiaaliin ja hyväksyä ne itseään sitoviksi.

Sijoittaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Nordea ei ole velvollinen toteuttamaan merkintätoimeksiantoja, jos sijoittaja on antanut Nordealle merkintälomakkeella virheellistä tai puutteellista tietoa. Yksittäinen sijoittaja voi tehdä merkintöjä e-merkinnän kautta yhtiötapahtumakohtaisesti enintään 15.000,00 euroon asti. Tämän ylittävät osat merkinnästä samassa yhtiötapahtumassa on tehtävä ja maksettava erikseen Nordean konttorissa.

Sijoittaja tekee merkintäsitoumuksen tunnistautumalla (oman pankkinsa) pankkitunnuksin, täyttämällä merkintälomakkeen ja hyväksymällä sen. Sijoittajan katsotaan tehneen merkintätoimeksiannon, kun merkintäsitoumus on hyväksytty ja merkintämaksu on maksettu. Kun yhtiötapahtuman pääjärjestäjä hyväksyy merkintälomakkeen ja merkintämaksun (yhdessä merkintätoimeksianto), on kyseessä merkintä.  

E-merkinnän tekeminen

Noudata seuraavia ohjeita tehdäksesi merkinnän e-merkinnässä

  1. Kun olet siirtynyt e-merkintään, tutustu e-merkinnän yleisiin ehtoihin, useimmin kysyttyihin kysymyksiin ja yhtiötapahtuman ehtoihin niille osoitettujen linkkien avulla. Paina ”Tee e-merkintä” päästäksesi tunnistautumaan pankkitunnuksin.  
  2. Tunnistaudu oman pankkisi pankkitunnuksilla. Kun olet tunnistautunut, sinut ohjataan automaattisesti merkintälomakkeen täyttöön.
  3. Täytä merkintälomakkeessa pyydetyt tiedot. Tarkemmat ohjeet raha- ja arvo-osuustilin numerosta löydät sivulla olevasta kysymysmerkistä. Paina ”Seuraava” päästäksesi merkintäsitoumuksen tietojen hyväksyntään.
  4. Tarkista täyttämäsi merkintälomakkeen tietojen oikeellisuus. Tietoja ei voi muuttaa niiden hyväksymisen jälkeen. Voit palata takaisin muokkaamaan merkintälomaketta painamalla ”Palaa muokkaamaan”. Jos lomakkeen tiedot ovat oikein ja haluat antaa merkintäsitoumuksen, paina ”Hyväksy”. Vahvista myös pyydetyt tiedot merkintälomakkeen alareunassa merkitsemällä ruksi pyydettyihin kohtiin.
  5. Maksa merkintä välittömästi kohdassa ”Maksuohjeet” ilmoitettavilla tiedoilla merkintälomakkeessa ilmoittamaltasi henkilökohtaiselta rahatililtä. Voit maksaa merkinnän oman pankkisi verkkopankissa. Käytä maksaessasi viitenumeroa, jonka näet maksuohjeesta. Tällä sivulla näet maksuohjeiden lisäksi myös merkintäsitoumuksen vahvistuksen. Tämä on vahvistus sille, että merkintäsitoumus on lähetetty Nordeaan. Säilytä vahvistus merkintäsitoumuksesta sähköisesti tai tulostettuna versiona.

Epäselvissä tapauksissa ole yhteydessä Nordea 24/7 palveluun. Nordea 24/7 palvelu palvelee puhelimitse ma-su 24 h/vrk  numerossa 0200 3000 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm*), ma-pe klo 8-20 (Suomen aikaa) numerossa 0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm*) tai ma-pe klo 10.00-16.30 (Suomen aikaa) numerossa 0200 70 000 (englanninkielinen palvelu*).


*Paikallisverkkomaksu/matkapuhelinmaksu, ulkomailta soitettaessa ulkomaan puhelun hinta.