Asunto opiskelua aloittavalle nuorelle – ratkaisuksi sijoitusasunto?

Syksyllä monessa perheessä etsitään omaa kotia opiskelevalle nuorelle. Yksi tapa ratkaista tilanne on hankkia sijoitusasunto, johon nuori muuttaa asumaan. Kysyimme Tampereen Premium Banking –konttorin varainhoidon lakimieheltä Riikka Puuruselta, mitä asioita täysi-ikäisen jälkikasvun Riikka Puurunenkäyttöön tulevan asunnon hankinnassa kannattaa ottaa huomioon.

Perheen vanhemmat harkitsevat pienen asunnon ostoa opiskelun aloittavalle täysi-ikäiselle lapselle. Koska opiskelijan tulot eivät luonnollisesti tule olemaan vuosiin kovin suuret, miten perheen kannattaisi sopia vuokran määrät ja vastikkeiden maksaminen? Jos asunto rahoitetaan lainalla, voiko lainan korot vähentää verotuksessa? 

Perheenjäsenen käyttöön hankittua asuntoa ei katsota sijoitusasunnoksi, mikäli perittävä vuokra alittaa selvästi käyvän vuokran tason. Verotuksessa asunto katsottaisiin hankituksi perhesyistä, ei siis tulojen hankkimiseksi. Asunnon hankintaan otettua velkaa ei kohdella verotuksessa tulonhankkimisvelkana, eivätkä velan korot ole siten vähennyskelpoisia. 

Käyväksi vuokraksi ei riitä, että vanhemmat perivät hoitovastikkeen ja vesimaksun suuruista kuukausivuokraa, mutta tällöin vanhemmilla ei ole verotettavia vuokratuloja. Toisaalta verotuksessa vähennettävää tappiotakaan ei voi syntyä. Jos muu selvitys puuttuu, verotuksessa käyvän vuokran määrää arvioitaessa käytetään vertailuna Verohallinnon vuosittain vahvistaman asuntoedun arvoa, johon taas vaikuttaa muun muassa asunnon sijainti. 

Verotuskäytännössä on katsottu, että vanhempien omistamassa asunnossa asuminen ei aiheuta lapselle lahjaveroseuraamuksia. Asuminen vanhempien omistamassa asunnossa voi kuitenkin vaikuttaa opiskelevan nuoren opintoetuuksiin.

Jos asunto vuokrataan opintojen päättymisen jälkeen käyvällä vuokralla, jäljellä olevan lainan käyttötarkoitus muuttuu. Tästä muutoksesta kannattaa tehdä ilmoitus omassa veroilmoituksessa, jolloin lainan korot saadaan uuden vuokrauksen alusta alkaen perustellusti vähennyskelpoisiksi. Asuntoon kohdistuvan yhtiölainosuuden osalta kannattaa muistaa, että varainsiirtovero maksetaan asunnon velattomasta hinnasta eli veroa laskettaessa huomioidaan asunto-osakkeiden kauppahinnan lisäksi yhtiölainaosuus.

Näissä ja monissa muissa varainhoidon juridiikkaan liittyvissä kysymyksissä me varainhoidon lakimiehet autamme sinua kaikissa Nordean Premium Banking –konttoreissa ympäri Suomen.

Edellä esitetty informaatio on esimerkinomaista, eikä sitä pidä tulkita henkilökohtaisena neuvontana. Omaan tilanteeseesi sopivat neuvot saat varainhoitajaltasi, jonka välityksellä voit tarvittaessa varata ajan konttorissasi palvelevalta varainhoidon lakimieheltä.