Ainekset nousuvuodelle jälleen kasassa

Maailman osakemarkkinoilla vietetään nousuputken 9-vuotissyntymäpäiviä vuoden 2018 keväällä. Nousu on ollut pitkä ja voimakas ja sen loppua on kuulutettu jo monet kerrat, mutta ainekset sen jatkolle ovat edelleen kasassa. Nousu ei kuole vanhuuteen, vaan vasta talousnäkymien selkeä heikentyminen painaisi osakkeet alamäkeen. Pidämmekin osakkeet ylipainossa uuteen vuoteen suunnattaessa.

Vahvaa tuloskasvua

Vuosi 2017 on jälleen ollut hyvä vuosi osakesijoittajalle. Kehittyvät markkinat ovat vetäneet nousukärjessä, kun taas euron vahvistuminen on syönyt tuottoja maailmalta. Palaset ovat markkinoilla vuoden mittaan loksahdelleet paikalleen, mikä luo hyvät lähtökohdat uuteen vuoteen.

Vahva talous ja tulokset nousun tukena

Talouden näkymät ovat vahvimmat pitkään aikaan. Maailman talous on laaja-alaisessa, reippaassa kasvussa. Tämä puolestaan heijastuu yritysten tuloksiin. Vuoden 2017 tuloskasvu on vahvinta viiteen vuoteen, osittain edellisen vuoden heikkouden takia. Ensi vuonna tahti hidastuu, kun vertailukohdat ovat korkeammat, mutta silti luvassa on hyvää kasvua. Siten perusteet osakkeiden nousulle ovat vakaasti paikallaan.

Tuorein tuki osakkeille on tulossa Trumpin ajamien veronkevennysten muodossa USA:ssa. Apua tulee kahta kautta; yritysten veroleikkaus parantaa tuloksia, ja rikkaille kohdistuvat veronalennukset puolestaan lisäävät entisestään tuottoja etsiviä pääomia, jolloin osakkeiden kysyntä kasvaa entisestään. Osakkeet voivatkin olla veroalesta suurempia hyötyjiä kuin talous.

Sijoittajien odotukset ovat nousseet vähitellen markkinanousun mukana. Finanssikriisin jälkeen sijoittajien matalat odotukset ovat siivittäneet nousua, kun odotukset on ollut helppo ylittää. Nyt tunnelmat ovat jo toiveikkaammat ja odotuksia esimerkiksi veroalen hyödystä on jo hinnoissa. Siten pettymyksiäkin on luvassa. Vuosi 2017 on ollut poikkeuksellisen tasainen markkinakehitykseltään, joten ensi vuonna on totuttava taas hieman normaalimpiin pomppuihin.

Ylikuumeneminen isoin uhka 

Talouden noususuhdanne on jo poikkeuksellisen pitkä. Ensi vuoden riskinä onkin, että taloudella menee liian hyvin. Sijoittajat joutuvat arvioimaan, voisiko talous ylikuumentua ja siten suhdanne vihdoin kääntyä. Katseet kohdistuvat ensisijaisesti Yhdysvaltoihin, jossa työllisyys on vahvaa, mutta palkankorotukset ja inflaatio ovat jääneet vaisuiksi. Jos inflaatio viimein kiihtyy, voi keskuspankki joutua kiristämään rahapolitiikkaa ennustettua enemmän, mikä näkyisi kaikilla markkinoilla.

Yhdysvaltain inflaation lisäksi sijoittaja etsii ensi vuonna merkkejä osakkeiden käänteelle Kiinasta, jossa talouskasvun ja elvytyksen tasapainoilu jatkuu, sekä geopolitiikasta, jossa Pohjois-Korea ja Lähi-itä puhuttavat eniten. Mutta viime vuosien oppi on ollut, että ei kannata huolestua liikaa liian aikaisin.