SijoitusTalletus-tili

SijoitusTalletus-tili on määräaikainen talletustili, jonka tuotto muodostuu talletuskorosta ja mahdollisesta lisäkorosta. Lisäkorko on sidottu eräkohtaisesti eri viiteomaisuuslajeihin, joita ovat esimerkiksi osakkeet, indeksit ja hyödykkeet. Turvallista jännitystä monipuolisilla viiteomaisuuslajeilla. Sijoittamaan pääset jo 500 eurolla.

Nyt myynnissä Ominaisuudet Hinnat Ehdot Kurssikehitys Nyt myynnissä

SijoitusTalletus-tili - Ei myynnissä
Myyntierän nimiMyyntiaikaTalletuksen eräpäiväTalletus-
korko%
Mahdollinen lisäkorko%

SijoitusTalletus-tili Osake 1/2016
Viiteomaisuuslaji: Osake

Sampo OyjAvautuu uuteen ikkunaan

Metso OyjAvautuu uuteen ikkunaan

Kesko OyjAvautuu uuteen ikkunaan

4.1. - 14.1.2016

28.2.2019 

0,0 %7,0%*
*Ennakoitu lisäkorko on 7,0%. Tarkka lisäkorko vahvistetaan 2.3. 2016 ja se on väliltä 6,0 % ja 8,0 %.Lisäkorko ei ole vuotuista korkoa. Lisäkorko maksetaan talletuksen eräpäivänä, jos kaikkien kolmen viiteosakkeen kurssi on määräytymispäivänä 14.2.2019 samalla tai korkeammalla tasolla kuin lähtöpäivänä 2.3.2016. 
Jos lisäkorko ei toteudu, on talletuksen tuotto 0,0%.
Ominaisuudet

SijoitusTalletus –tili on määräaikainen talletustili, jonka tuotto muodostuu talletuskorosta ja mahdollisesta lisäkorosta.

  • Talletuskorko ja mahdollinen lisäkorko vaihtelevat myyntierittäin.
  • Mahdolliseen lisäkorkoon vaikuttava viiteomaisuuslaji vaihtuu myyntierittäin.
  • SijoitusTalletus-tilillä olevat varat kuuluvat kulloinkin voimassa olevan talletussuojan piiriin laissa säädetyssä laajuudessa. Lisäkorko ei kuulu talletussuojan piiriin, jollei sitä ole maksettu tilille.
  • Tilille maksettava talletuskorko ja mahdollinen lisäkorko ovat Suomessa yleisesti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle ja suomalaiselle kuolinpesälle korkotulon lähdeveron alaista tuloa.

Talletuskorko

  • Talletuskorko on kiinteä koko talletusajan, ja talletuskorkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään.
  • Talletuskorko määritellään myyntierittäin, huomioi, että tilin talletuskorko voi olla myös 0%.


Mahdollinen lisäkorko

  • Lisäkorko on sidottu eräkohtaisesti jonkin ns. viiteomaisuuslajin markkinakurssin kehitykseen. Viiteomaisuuslajeja voivat olla esimerkiksi osakkeet, indeksit, hyödykkeet, raaka-aineet, valuutat, kiinteistöt tai edellä mainittujen yhdistelmät.
  • Talletuksen pääomalle mahdollisesti maksettavan lisäkoron viiteomaisuuslaji, lisäkoron määrän mahdollinen vaihteluväli, sekä lisäkoron määräytymisperusteet, laskentatapa ja maksaminen määritellään jokaiselle myyntierälle erikseen, ja ne on kirjattu lisäkorkoa koskeviin erityisiin ehtoihin.
  • Lisäkorko ei ole vuotuista korkoa.

Hinnat

SijoitusTalletus-tilin talletuskorko ja lisäkorko

Vuotuinen talletuskorko ja mahdollinen lisäkorko määräytyvät myyntierittäin.
Lisäkorko ei ole vuotuista korkoa.

Jos talletus puretaan kesken talletuskauden, peritään purkamisesta toimitusmaksu 150,00 euroa, pankin jälleenrahoituskustannukset sekä eräkohtainen kustannus.

Tiliin liittyvät muut hinnat
Muut hinnat
Käyttötilin avaus EU:n ulkopuolelta tulevalle vaihto-opiskelijalle30,00 €
Tili-informaatiopalvelut
Päivittäiset raha-asiat 
Muu konttoriasiointi
Ehdot
Kurssikehitys

Neuvoja säästämisestä

Man standing by blue barn door 

Säästämisen suunnitelma

Tee kanssamme säästämisen suunnitelma, joka huomioi niin nykyiset kuin mahdolliset kertyvätkin säästöt.