Premium Varainhoito -rahastot vuonna 2015

Vuosi 2015 oli sijoittajille huomattavasti värikkäämpi kuin mitä vuosituottojen perusteella voisi päätellä. 

Yhdysvaltain keskuspankki Fed nosti keskeistä ohjauskorkoa ensimmäistä kertaa yli yhdeksään vuoteen työmarkkinoiden vahvistuttua ja hillitäkseen tulevia inflaatiopaineita. Euroopan keskuspankki EKP elvytti ja aloitti massiivisen joukkolainojen osto-ohjelman. Kiinassa ja Sveitsissä keskuspankit tekivät merkittäviä muutoksia valuuttakurssipolitiikkaansa. Öljyn hinta laski 35 prosenttia, samoin muut raaka-aineet halpenivat. Osakemarkkinoilla meno oli kuin vuoristoradalla: alkuvuonna mentiin ylöspäin ja sitten tultiin vauhdilla alaspäin. Korkomarkkinoillakaan ei tuotoilla juhlittu, vaikka voimakkaalta pitkien korkojen nousulta vältyttiinkin.

– Sijoittajat muuttuivat vuoden mittaan melko lyhytnäköisiksi. Tunnelmat markkinoilla olivat välillä jopa ahdistuneet, vaikkei kyse ollut koko rahoitusjärjestelmää uhkaavasta, vuoden 2008 kaltaisesta kriisistä, kuvailee Premium Varainhoito -rahastojen salkunhoitaja Kaj Forsström.

Valuuttojen liikkeet heijastuivat vuoden aikana sekä suoraan että epäsuorasti eri sijoitusomaisuuslajien tuottoon. Eurosijoittajien tuottoja paransi Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen yli 11 prosentilla euroa vastaan. Esimerkiksi maailmanlaajuiset osakemarkkinat tuottivat paikallisessa valuutassa laskettuna vain 2,1 prosenttia, kun taas euroissa mitattuna niiden tuotto oli 10,4 prosenttia.

Premium-rahastot pitivät pintansa

Tapahtumien täyteisestä vuodesta huolimatta Premium Varainhoito -rahastot ylsivät tuottoon, joka vastaa niiden pitkän aikavälin tuotto-odotusta. 

– Osakepainon lisäys elokuun lopussa ja lasku lokakuussa toimi hyvin. Vakaiden osakkeiden ja japanilaisyhtiöiden suosiminen tuotti myös tulosta. Sen sijaan riskiyrityslainojen heikko kehitys nakersi tuottoja. Valtionlainat toimivat salkun kehitystä vakauttavina elementteinä,  kertoo Kaj Forsström.

Kaikissa neljässä Premium-rahastossa tuottavimpia sijoituksia olivat kotimaiset ja maailmanlaajuiset osakkeet. Suomalaisten yhtiöiden tulosnäkymiä tuki euron heikentyminen dollaria vastaan, mikä ilmeni kotimaisten osakkeiden hyvänä kehityksenä. Maailmanlaajuisia osakesijoituksia siivitti niin ikään vahvistunut dollari.

Maltti-, Tasapaino- ja Kasvu-rahasto hyötyivät myös japanilaisten osakesijoitusten hyvästä kehityksestä. Japanilaiset osakkeet saivat nostetta raaka-aineiden hinnanlaskusta. Vähäriskisintä Varovainen-rahastoa puolestaan siivitti kotimaisten ja maailmanlaajuisten osakesijoitusten ohella Nordean Multi Asset -niminen rahasto, joka yhdistää erilaisia sijoitusstrategioita.

Kehitystä nakersivat Varovainen-, Maltti- ja Tasapaino-rahastoissa maailmanlaajuiset riskiyrityslainat. Niiden tuotto jäi negatiiviseksi muun muassa raaka-aineiden hintojen laskun, maksuhäiriöiden lisääntymisen ja likviditeetin katoamiseen liittyvien huolien vuoksi. Varovainen- ja Maltti-rahastoa painoivat lisäksi yhdysvaltalaiset vakavaraisten yritysten lainat, ja Tasapaino- ja Kasvu-rahastoa puolestaan kehittyvät osakemarkkinat, joiden tuotto suhteessa kehittyneisiin markkinoihin jäi poikkeuksellisen heikoksi.

Premium Varainhoito -rahastojen kehitys vuonna 2015

Nordea Premium Varainhoito Varovainen + 1,09 %
Nordea Premium Varainhoito Maltti + 2,56 %
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino+ 4,44 %
Nordea Premium Varainhoito Kasvu + 6,00 %