Osakerahastot

Osakerahasto on valmiiksi hajautettu sijoitus osakemarkkinoille. Osakerahasto on pitkäaikainen sijoitus ja sopii sinulle, kun tavoittelet korkeaa tuottoa ja hyväksyt osakemarkkinoihin liittyvän tuotonvaihtelun ja haet korkomarkkinoita parempaa tuottoa.

Osakerahastot Ominaisuudet Hinnat Säännöt ja esitteet Osakerahastot

Osakerahastot sijoittavat pääosin osakkeisiin ja sopivat parhaiten pitkäaikaiseen sijoittamiseen suorien osakesijoitusten vaihtoehdoksi tai niiden rinnalle. Rahastossa varat jaetaan useaan kohteeseen, joten sijoittamiseen liittyvä riski pienenee. Sinun ei tarvitse seurata eri sijoituskohteita, sillä sen tekevät puolestasi sijoittamisen ammattilaiset, jotka seuraavat markkinoiden ja rahastojen kehitystä jatkuvasti.

  • Valittavana erityyppisiä ja eri markkinoille sijoittavia rahastoja.
  • Sijoituksen hoito on helppoa, sillä itse ei tarvitse seurata markkinoita.
  • Rahastoja voi ostaa ja myydä milloin vain.
Ominaisuudet

Hajautus pienentää riskiä

Osakerahastot eroavat toisistaan riskitasoltaan, joten kannattaa tutustua tarkoin rahaston sijoituspolitiikkaan. Mitä laajemmin rahasto sijoittaa varansa eri toimialoille ja eri maissa toimivien yritysten osakkeisiin, sitä pienempää on rahaston odotettavissa oleva arvon vaihtelu.

Laaja valikoima osakerahastoja

Nordean valikoimassa on erilaisia osakerahastoja, joiden sijoituskohteet valitaan kunkin rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti. Valikoimassa on esimerkiksi jonkin maan tai maanosan osakkeisiin sijoittavia rahastoja sekä toimialan tai yhtiöiden koon perusteella sijoittavia rahastoja.

Sijoitusrahasto voi sijoittaa varansa esimerkiksi suuriin ja vakaisiin yrityksiin tai pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Nordealla on metsä-, lääke- ja teknologiateollisuuteen sijoittavia rahastoja.

Lisäksi osakerahastot tarjoavat pääsyn erikoisille markkinoille ja toimialoille, jotka sopivat salkun täydennykseksi. Rahaston sijoituskohteiden valinta voi perustua myös esimerkiksi vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin. Sjoitusrahastojen sijoituskohteiden valintaperiaatteet eli sijoituspolitiikka käy ilmi rahaston avaintietoesietteestä (yksinkertaistetusta rahastoesitteestä) ja rahaston säännöistä.

Tuottoa osakemarkkinoilta

Osakerahastojen osuuksien arvonkehitys myötäilee osakemarkkinoiden kehitystä. Tiettyyn toimialaan sijoittavien rahastojen rahasto-osuuksien arvonkehitys myötäilee osakekurssien kehitystä tällä toimialalla.

Osakekurssien lasku tai nousu vaikuttaa rahasto-osuuden arvoon. Riskiä pienentää kuitenkin sijoitusten hajautus useaan eri kohteeseen ja useissa rahastoissa myös eri toimialoille ja markkina-alueille. Riskitaso on näin ollen yksittäisiä osakesijoituksia alempi.

Osakerahastojen menestystä verrataan yleensä sijoituskohteiden pohjalta valittuun vertailu- eli benchmark-indeksiin, esimerkiksi kohdemaan osake- tai toimialaindeksiin.

Muualle kuin euroalueelle tehtäviin sijoituksiin liittyy myös valuuttakurssiriski.

Markkinatilanteesta riippuen rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea. Sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Rahastoja hallinnoi Nordea Funds Oy.

Hinnat

Rahasto-osuuksien ostosta eli merkinnästä peritään merkintäpalkkio ja myynnistä eli lunastuksesta lunastuspalkkio. Verkkopankissa teet rahastomerkinnät alennetuin palkkioin.

Rahasto maksaa rahastoyhtiölle hallinnointipalkkiota, joka muodostuu rahaston hoidon kustannuksista kuten arvonlaskennasta, kirjanpidosta ja raportoinnista.

Hallinnointipalkkion määrä ilmoitetaan vuotuisena palkkiona. Sitä ei veloiteta erikseen, vaan se vähennetään rahasto-osuuden päivän arvosta. Palkkioon sisältyy rahasto-osuuksien säilytysmaksu.

Nordean Avain- ja Check-in-asiakkailta, jotka joko konttorissa tai verkkopankissa tehdyn rahastosäästösopimuksen mukaisesti säästävät säännöllisesti Nordea-rahastoihin, ei peritä merkintäpalkkiota ja vastaavasti Kanta-asiakas saa 50 % alennuksen merkintäpalkkiosta.

Rahastojen palkkiot saat rahastokohtaisesti Rahastot Nytistä.

Säännöt ja esitteet

Tutustu rahaston sijoituspolitiikkaan, riskeihin ja kuluihin lukemalla rahaston avaintietoesite, säännöt ja virallinen rahastoesite ennen sijoituspäätöksen tekoa Rahastot Nytistä.

Neuvoja rahastosäästämiseen

Funds Magazine  

Tilaa rahastojen digilehti

Tilaa Funds Magazine ja saat käyttöösi arkiston täynnä kiinnostavia rahastoja ja markkinoita käsitteleviä uutisia ja artikkeleita.

Sail boat stem  

Vastuullista tuottoa

Nordean rahastoja hoidetaan vastuullisesti. Salkunhoidossa otetaan huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat.