Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF- ja Nordea Stable Equities UCITS ETF -rahasto lakkautetaan 05.10.2016

Nordea Funds Oy:n hallitus on 5.10.2016 päättänyt lakkauttaa Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF- ja Nordea Stable Equities UCITS ETF -rahaston. Rahastojen julkinen kaupankäynti Helsingin ja Tukholman pörsseissä on lopetettu, ja rahastot poistetaan pörssilistoilta.

Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF ja Nordea Stable Equities UCITS ETF olivat aloittaessaan Suomessa ensimmäiset aktiivisesti hoidetut ETF-rahastot. Niiden varallisuus ja osuudenomistajien lukumäärä ovat kuitenkin jääneet verrattain vähäisiksi. Rahastojen pieni koko vaikeuttaa niiden hallinnointia tehokkaasti ja toiminnan kannalta kestävällä tavalla.

Sen jälkeen, kun rahastojen omaisuus on muutettu rahaksi ja velat on maksettu, jaettavissa olevat varat maksetaan osuudenomistajien pankkitileille rahasto-omistuksen mukaisessa suhteessa viimeistään 24.10.2016.

Rahastojen markkinatakaajina ovat toimineet Nordea Pankki Suomi Oyj/Markets, Nordea Bank AB (publ) sekä Nordea Bank Danmark A/S. Markkinatakaus loppuu rahastojen lakkauttamisen myötä.

Suomessa yleisesti verovelvolliselle realisoituu rahastojen lakkauttamisen yhteydessä luovutusvoitto tai -tappio.

Nordea Funds Oy laatii lakkauttamisesta kirjallisen lopputilityksen, joka lähetetään osuudenomistajille lokakuun 2016 aikana.

Lisätietoja: Nordea Funds Oy, www.nordea.fi/rahastoAvautuu uuteen ikkunaan


toimitusjohtaja Henrika Vikman, moc.aedron@namkiv.akirneh, 050 410 7647.