Nordea UCITS ETF -rahastojen rahastoesite, säännöt ja avaintietoesitteet päivitetty 09.01.2016

Pörssinoteerattujen Nordea UCITS ETF -rahastojen virallinen rahastoesite on päivitetty. Muutokset tulevat voimaan 9.1.2016.

 

Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF- ja Nordea Stable Equities UCITS ETF -rahastojen muutetut säännöt tulevat voimaan 9.1.2016. Virallinen rahastoesite on päivitetty muuttuneiden sääntöjen mukaisesti.

 

Rahastojen sääntöjä (2 §) on tarkistettu siten, että ne mahdollistavat sijoitukset Kiinan A-osakkeisiin Stock Connect -ohjelman kautta. Lisätietoja Stock Connect -ohjelmasta on Nordea-rahastojen virallisessa rahastoesitteessä.

 

Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 11.11.2015. Sääntömuutosten voimaantulo ei edellytä mitään toimenpiteitä osuudenomistajilta.

 

Myös rahastojen avaintietoesitteet on päivitetty, ja ne tulevat voimaan 9.1.2016.

 

Nordean rahastojen rahastoesitteet, säännöt, avaintietoesitteet, palkkiot ja muut lisätiedot rahastoista ovat saatavilla internet-osoitteesta www.nordea.fi/rahasto.

Virallinen rahastoesite 09.01.2016 (pdf, 804 KB)

Säännöt_Global.pdf (pdf, 57 KB)
Säännöt_Stable.pdf (pdf, 54 KB)

Avaintietoesite_KIID_Global.pdf (pdf, 202 KB)
Avaintietoesite_KIID_Stable.pdf (pdf, 197 KB)

Lisätietoja: Nordea Funds Oy, www.nordea.fi/rahasto

toimitusjohtaja Henrika Vikman, moc.aedron@namkiv.akirneh, 050 410 7647.